Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Haarlemmermeer mag studie omleggingsvariant A9 vervolgen

Datum nieuwsfeit: 28-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Persberichten


+ 28 november 2000

RIJK ONDERSTEUNT UITWERKING OMLEGGINGSVARIANT A9

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft haar medewerking toegezegd aan een nadere verkenning van de omleiding van de A9. De gemeente Haarlemmermeer krijgt de ruimte om samen met Bohemen Vastgoed-ontwikkeling de studie naar de omleggingsvariant A9 te vervolgen en binnen een tijdsbestek van een half jaar een financieel haalbaar plan in te dienen. De Directie Noord-Holland van Rijkswaterstaat zal de lopende studie naar een betere benutting van de huidige A9 volgens planning afmaken. Als vervolg op beide studies zal een afgewogen keuze tussen de verschillende alternatieven mogelijk zijn.
Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor een intentieovereenkomst met Bohemen Vastgoed-ontwikkeling te sluiten om het komende halfjaar de omleggingsvariant A9 uit te werken tot een haalbaar integraal plan. Het gaat hierbij om de realisatie van de zogenoemde "Bajonet-variant", die uitgaat van twee T-aansluitingen: één ter hoogte van het knooppunt Badhoevedorp en één ter hoogte van het vierde parkeerterrein van Schiphol. Deze zuidelijke aansluiting heeft onder meer als voordeel dat Badhoevedorp geheel bevrijd wordt van de negatieve leefbaarheidseffecten van de A9. Daarnaast sluit deze variant uit kostenoogpunt beter aan op de binnen het BOR-pakket (Bereikbaarheidsoffensief Randstad) gereserveerde gelden voor de reconstructie van het knooppunt Badhoevedorp. De voorbereidingskosten van de studie worden geraamd op 800.000 gulden, waarvan maximaal 50% - 400.000 gulden - voor rekening van de gemeente komt. Daarnaast draagt de gemeente een bedrag van 200.000 gulden bij voor de kosten voor de gemeentelijke interne organisatie. Voor het maken van de verkenning is een projectorganisatie in het leven geroepen. Deze heeft als primaire taak de haalbaarheid van de omleggingsvariant aan te tonen ten aanzien van verkeerskundige, verkeerstechnische en financiële aspecten. De resultaten van deze verkenning worden dan vervolgens gelegd naast de resultaten van de studie naar benutting van de A9 tussen de knooppunten Velsen en Badhoevedorp. Besluitvorming over de verdere voortgang kan vervolgens plaatsvinden op basis van een afgewogen keuze tussen de verschillende alternatieven. De omleggingsvariant vloeit voort uit het het Plan van Aanpak 'Badhoevedorp d'r op of d'r onder' dat in juni 2000 door de gemeente Haarlemmermeer is vastgesteld. Op basis hiervan is in september 2000 door ingenieursbureau Grontmij onderzoek verricht naar de milieu- en leefbaarheidseffecten van de omleggingsvariant voor de bewoners van Badhoevedorp. Uit het onderzoek is gebleken dat de geluidsoverlast en de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeteren als de weg wordt omgelegd.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie