Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaams minister van Cultuur kent subsidies toe voor musea

Datum nieuwsfeit: 28-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER BERT ANCIAUX

VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, BRUSSELSE

AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

28 NOVEMBER 2000

Bert Anciaux kent subsidies toe voor musea

Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux heeft, na kennis te hebben genomen van het advies van de
beoordelingscommissie musea, beslist om in het kader van het Museumdecreet 42 projectsubsidies en 3 startsubsidies toe te kennen.

Reeds in de beleidsnota Cultuur stelde minister Anciaux dat hij de subsidiemiddelen voor musea aanzienlijk zou verhogen. De subsidies, voorzien in de begroting 1999, bedroegen 120,5 mio BEF. Dat bedrag werd in de begroting 2000 meer dan verdubbeld tot 244,3 mio BEF. Voor 2001 wordt een bedrag van 287,7 mio BEF voorzien. Van dit budget wordt de helft besteed aan werkingssubsidies. Deze moeten het dagelijks beheer van de erkende en landelijk ingedeelde musea financieren. De andere helft is beschikbaar voor startsubsidies en projectsubsidies. Daarmee kan de minister startende initiatieven ondersteunen, of erkende musea bijstaan om nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

De minister kent drie startsubsidies toe, telkens voor het decretaal vastgelegde maximum van 3 miljoen frank. Hij is immers van mening dat de betrokken initiatieven, die op overtuigende manier in de startblokken staan, ten volle de kans moeten krijgen om zich te ontwikkelen. Hij wil deze initiatieven de mogelijkheid geven zichzelf verder uit te bouwen en inhoudelijk te positioneren, vooraleer ze -eventueel- een aanvraag voor erkenning en landelijke indeling indienen.

Het 'Sportmuseum Vlaanderen', in Hofstade, ontvangt voor het tweede opeenvolgende jaar de subsidie. Het museum wil een overzicht -ook historisch- van de sport in Vlaanderen/België geven. Het sportmuseum zou een landelijk aanspreekpunt voor themamusea kunnen worden. Het Modemuseum Antwerpen zal voornamelijk een hedendaagse selectie tentoonstellen. Het museum is gekaderd in het complex van de Modenatie, waar ook de Modeafdeling van de Academie en de kantoren van Flanders Fashion Institute worden ondergebracht.
In Beringen ten slotte wordt een Mijnmuseum ingericht op de site van de Beringen-mijn. Het zal kaderen binnen een groter themapark, 'Minepolis', dat toeristische, educatieve en amusementsevenementen zal herbergen

Naast de startsubsidies kregen 42 aanvragen voor projectsubsidies een positief antwoord van de minister. Binnen deze projectsubsidies worden beleidsaccenten gelegd doordat de overheid voor een hoger percentage tussenkomt voor prioritaire initiatieven. In 2000 werden ondermeer volgende beleidsaccenten door de minister naar voor geschoven: verbetering van de presentatie van de permanente collectie in het kader van publiekswerking, projecten voor gezamenlijke promotie en publiekswerking en andere samenwerkingsprojecten tussen musea, preventieve projecten in het kader van behoud en beheer, projecten voor collectieregistratie, opleiding, ...

Minister Anciaux besliste om volgende projectsubsidies toe te kennen:

- Museum Plantin-Moretus, Antwerpen: klimatisatie van de museumzalen door het aanbrengen van gordijnen: 1.438.415 BEF

- Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, preventieve conservatie van de oude tekeningen: 590.495 BEF
- Museum D'Hondt-Dhaenens, Deurle, verbetering van de beveiliging door het aanbrengen van een branddetectie- en camerasysteem: 753.425 BEF

- Museum D'Hondt-Dhaenens, Deurle, modernisering van de bestaande klimatiseringsinstallatie: 526.091 BEF
- Vrienden van het Museum Schone Kunsten, Gent, het ombouwen van kaders tot eenvoudige klimakasten in kader van een conservatieproject: 176.000 BEF

- Vrienden van het Museum Schone Kunsten, Gent, het beveiligen van een aantal fragiele meesterwerken door deze achter glas te monteren in het kader van een conservatieproject: 680.000 BEF

- Stedelijke musea Kortrijk, actualisering van de presentatie "Guldensporenslag herdacht": 300.000 BEF
- Openluchtmuseum Bokrijk, voorbereidend historisch onderzoek van de museumgebouwen met het oog op de actualisering van de presentatie: 480.000 BEF
- Samenwerkingsverband Memlingmuseum-Sint-Janshospitaal- Museum O.L.V Ter Potterie Brugge, aanpassing van de verlichting en belichting van de permanente collectie in het kader van de herinrichting van het museum na restauratiewerken: 1.007.865 BEF

- Museum Dr Ghuislain, Gent, actualisering van de presentatie: 2.715.594 BEF

- Speelgoedmuseum, Mechelen, actualisering van de presentatie: 2.712.000 BEF

- Museum Vlaamse Minderbroeders, Sint-Truiden, inrichting van de benedenzaal in functie van de presentatie van de collectie iconen: 1.105.256 BEF

- Samenwerkingsverband Provinciaal Museum, Velzeke Ename: onderzoek m.b.t. "de archeologie van het natuur- en cultuurlandschap" met het oog op de actualisering van de presentatie: 1.369.740 BEF

- Samenwerkingsverband PMMK Oostende - Museum Constant Permeke Jabbeke, collectieregistratie: 327.000 BEF
- Speelgoedmuseum, Mechelen, inventarisatie van de collectie, fase 2: 1.754.718 BEF

- PMMK, Oostende, nieuwe inrichting van de zalen: 1.178.297 BEF

- Groeningemuseum, Brugge, aankoop van het werk "De dood van generaal Crassus", Lancelot Blondeel : 2.941.500BEF
- Vrienden van het Museum Schone Kunsten, Gent, aankoop van de tekening "Daniël in de leeuwenkuil", Ensor: 353.050 BEF

- Middelheim, Antwerpen, aankoop van het archief en de bibliotheek van Michel Seuphor: 5.227.330 BEF
- Stedelijke Musea Ieper, aankoop van 6 schilderijen van Ferdinand Pauwels: 3.250.000 BEF

- Vrienden van de Stedelijke Musea Brugge, aankoop van het in Brugge geweven wandtapijt "Minzaamheid van Rebecca" : 2.350.000 BEF

- Museum Vander Kelen-Mertens, Leuven, restauratie van kunstwerken: 73.810 BEF

- Memlingmuseum, Brugge, actieve conservatie van het schilderij "Gezicht op de westgevels van de oude ziekenzalen van het Sint-Janshospitaal', anoniem, dat in de presentatie wordt opgenomen: 201.578 BEF
- Vrienden van het Museum voor Schone Kunsten, Gent, restauratie van 22 prenten uit het grafisch werk van Ensor: 126.445 BEF

- Vrienden van het Museum voor Schone Kunsten, Gent, restauratie van drie art-nouveau vitrinekasten: 63.000 BEF

- Samenwerkingsverband Provinciaal Archeologisch Museum, Velzeke-Ename, conservering van 104 kleine Romeinse bronzen en ijzeren archeologische objecten: 435.175 BEF
- Museum voor Sierkunst en Vormgeving, Gent, uitbreiding van het bestaande educatieve aanbod met een museumspel voor kinderen die samen met ouders of begeleiders het museum bezoeken: 726.000 BEF

- Groeningemuseum, Brugge, de aanmaak van audioguides, geluiddragers die als gids zullen worden gebruikt: 1.070.850 BEF

- Gruuthusemuseum Brugge, de aanmaak van audioguides, geluiddragers die als gids zullen worden gebruikt: 889.350 BEF

- Museum van Deinze en de Leiestreek, Deinze, uitgave van een nieuwe herwerkte museumcatalogus: 1.284.190 BEF
- Museum Vlaamse Minderbroeders, Sint-Truiden, het aanbrengen van educatieve panelen met tekst en fotomateriaal: 917.542 BEF

- Groeningemuseum, Brugge, de aanmaak van worksheets, viertalige bladen met inhoudelijke informatie over een thema of kunstwerk, die gratis aan de bezoekers zullen aangeboden worden: 150.000 BEF

- Museum voor Schone Kunsten, Gent, studiedagen en workshops voor freelance medewerkers in het kader van de permanente vorming van de educatieve medewerkers: 325.000 BEF

- Stad Ieper, voorbereidend onderzoek in functie van de professionalisering van de museumwerking van het Talbot House in Poperinge, in het kader van een tijdelijk samenwerkingsverband tussen de stedelijke musea Ieper: 1.096.000 BEF

- Stad Turnhout, onderzoek naar een structureel samenwerkingsverband tussen Turnhoutse musea m.n. het Taxandriamuseum, het Nationaal Museum voor de Speelkaart, het begijnhofmuseum en de dienst tentoonstellingen van CC De Warande: 884.000 BEF

- Toerisme en de Leiestreek vzw, de aanmaak van een gezamenlijke brochure en infostand van de musea van de Leiestreek: 1.200.000 BEF

- Stad Antwerpen, de aanmaak van een nieuwe en verbeterde uitgave van een overkoepelende museumfolder: 1.416.000 BEF

- Stad Antwerpen, geautomatiseerd publieksonderzoek Stedelijke Musea Antwerpen in functie van een aangepast publieksbeleid op basis van objectief en vergelijkbaar materiaal: 2.770.416 BEF

- Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel: projecten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op vlak van educatie, promotie en ondersteuning ten gunste van het Brusselse museumveld: 5.680.000 BEF

- Vlaamse Museumvereniging , organisatie van de lezingenreeks "Architectuur in musea": 1.200.000 BEF
- Vlaamse Museumvereniging, organisatie van de studiedag Art & Architecture Thesaurus, een instrument dat internationaal gebruikt wordt voor het ontsluiten van architectuur-, kunst- en cultuurhistorische collecties in musea: 60.550 BEF

- Provincie Oost-Vlaanderen, project van de uitleendienst van het provinciaal museumconsulentschap waarbij musea een systeem van geautomatiseerde draadloze klimaatregistratie kunnen ontlenen om een beeld te krijgen van het eigen museumklimaat in functie van verantwoorde investeringen : 629.064 BEF

info : Koen T'Sijen, woordvoerder van
minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11
e-mail: (koen.tsijen@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...