Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaams minister van Cultuur kent subsidies toe voor musea

Datum nieuwsfeit: 28-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER BERT ANCIAUX

VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, BRUSSELSE

AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

28 NOVEMBER 2000

Bert Anciaux kent subsidies toe voor musea

Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux heeft, na kennis te hebben genomen van het advies van de
beoordelingscommissie musea, beslist om in het kader van het Museumdecreet 42 projectsubsidies en 3 startsubsidies toe te kennen.

Reeds in de beleidsnota Cultuur stelde minister Anciaux dat hij de subsidiemiddelen voor musea aanzienlijk zou verhogen. De subsidies, voorzien in de begroting 1999, bedroegen 120,5 mio BEF. Dat bedrag werd in de begroting 2000 meer dan verdubbeld tot 244,3 mio BEF. Voor 2001 wordt een bedrag van 287,7 mio BEF voorzien. Van dit budget wordt de helft besteed aan werkingssubsidies. Deze moeten het dagelijks beheer van de erkende en landelijk ingedeelde musea financieren. De andere helft is beschikbaar voor startsubsidies en projectsubsidies. Daarmee kan de minister startende initiatieven ondersteunen, of erkende musea bijstaan om nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

De minister kent drie startsubsidies toe, telkens voor het decretaal vastgelegde maximum van 3 miljoen frank. Hij is immers van mening dat de betrokken initiatieven, die op overtuigende manier in de startblokken staan, ten volle de kans moeten krijgen om zich te ontwikkelen. Hij wil deze initiatieven de mogelijkheid geven zichzelf verder uit te bouwen en inhoudelijk te positioneren, vooraleer ze -eventueel- een aanvraag voor erkenning en landelijke indeling indienen.

Het 'Sportmuseum Vlaanderen', in Hofstade, ontvangt voor het tweede opeenvolgende jaar de subsidie. Het museum wil een overzicht -ook historisch- van de sport in Vlaanderen/België geven. Het sportmuseum zou een landelijk aanspreekpunt voor themamusea kunnen worden. Het Modemuseum Antwerpen zal voornamelijk een hedendaagse selectie tentoonstellen. Het museum is gekaderd in het complex van de Modenatie, waar ook de Modeafdeling van de Academie en de kantoren van Flanders Fashion Institute worden ondergebracht.
In Beringen ten slotte wordt een Mijnmuseum ingericht op de site van de Beringen-mijn. Het zal kaderen binnen een groter themapark, 'Minepolis', dat toeristische, educatieve en amusementsevenementen zal herbergen

Naast de startsubsidies kregen 42 aanvragen voor projectsubsidies een positief antwoord van de minister. Binnen deze projectsubsidies worden beleidsaccenten gelegd doordat de overheid voor een hoger percentage tussenkomt voor prioritaire initiatieven. In 2000 werden ondermeer volgende beleidsaccenten door de minister naar voor geschoven: verbetering van de presentatie van de permanente collectie in het kader van publiekswerking, projecten voor gezamenlijke promotie en publiekswerking en andere samenwerkingsprojecten tussen musea, preventieve projecten in het kader van behoud en beheer, projecten voor collectieregistratie, opleiding, ...

Minister Anciaux besliste om volgende projectsubsidies toe te kennen:

- Museum Plantin-Moretus, Antwerpen: klimatisatie van de museumzalen door het aanbrengen van gordijnen: 1.438.415 BEF

- Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, preventieve conservatie van de oude tekeningen: 590.495 BEF
- Museum D'Hondt-Dhaenens, Deurle, verbetering van de beveiliging door het aanbrengen van een branddetectie- en camerasysteem: 753.425 BEF

- Museum D'Hondt-Dhaenens, Deurle, modernisering van de bestaande klimatiseringsinstallatie: 526.091 BEF
- Vrienden van het Museum Schone Kunsten, Gent, het ombouwen van kaders tot eenvoudige klimakasten in kader van een conservatieproject: 176.000 BEF

- Vrienden van het Museum Schone Kunsten, Gent, het beveiligen van een aantal fragiele meesterwerken door deze achter glas te monteren in het kader van een conservatieproject: 680.000 BEF

- Stedelijke musea Kortrijk, actualisering van de presentatie "Guldensporenslag herdacht": 300.000 BEF
- Openluchtmuseum Bokrijk, voorbereidend historisch onderzoek van de museumgebouwen met het oog op de actualisering van de presentatie: 480.000 BEF
- Samenwerkingsverband Memlingmuseum-Sint-Janshospitaal- Museum O.L.V Ter Potterie Brugge, aanpassing van de verlichting en belichting van de permanente collectie in het kader van de herinrichting van het museum na restauratiewerken: 1.007.865 BEF

- Museum Dr Ghuislain, Gent, actualisering van de presentatie: 2.715.594 BEF

- Speelgoedmuseum, Mechelen, actualisering van de presentatie: 2.712.000 BEF

- Museum Vlaamse Minderbroeders, Sint-Truiden, inrichting van de benedenzaal in functie van de presentatie van de collectie iconen: 1.105.256 BEF

- Samenwerkingsverband Provinciaal Museum, Velzeke Ename: onderzoek m.b.t. "de archeologie van het natuur- en cultuurlandschap" met het oog op de actualisering van de presentatie: 1.369.740 BEF

- Samenwerkingsverband PMMK Oostende - Museum Constant Permeke Jabbeke, collectieregistratie: 327.000 BEF
- Speelgoedmuseum, Mechelen, inventarisatie van de collectie, fase 2: 1.754.718 BEF

- PMMK, Oostende, nieuwe inrichting van de zalen: 1.178.297 BEF

- Groeningemuseum, Brugge, aankoop van het werk "De dood van generaal Crassus", Lancelot Blondeel : 2.941.500BEF
- Vrienden van het Museum Schone Kunsten, Gent, aankoop van de tekening "Daniël in de leeuwenkuil", Ensor: 353.050 BEF

- Middelheim, Antwerpen, aankoop van het archief en de bibliotheek van Michel Seuphor: 5.227.330 BEF
- Stedelijke Musea Ieper, aankoop van 6 schilderijen van Ferdinand Pauwels: 3.250.000 BEF

- Vrienden van de Stedelijke Musea Brugge, aankoop van het in Brugge geweven wandtapijt "Minzaamheid van Rebecca" : 2.350.000 BEF

- Museum Vander Kelen-Mertens, Leuven, restauratie van kunstwerken: 73.810 BEF

- Memlingmuseum, Brugge, actieve conservatie van het schilderij "Gezicht op de westgevels van de oude ziekenzalen van het Sint-Janshospitaal', anoniem, dat in de presentatie wordt opgenomen: 201.578 BEF
- Vrienden van het Museum voor Schone Kunsten, Gent, restauratie van 22 prenten uit het grafisch werk van Ensor: 126.445 BEF

- Vrienden van het Museum voor Schone Kunsten, Gent, restauratie van drie art-nouveau vitrinekasten: 63.000 BEF

- Samenwerkingsverband Provinciaal Archeologisch Museum, Velzeke-Ename, conservering van 104 kleine Romeinse bronzen en ijzeren archeologische objecten: 435.175 BEF
- Museum voor Sierkunst en Vormgeving, Gent, uitbreiding van het bestaande educatieve aanbod met een museumspel voor kinderen die samen met ouders of begeleiders het museum bezoeken: 726.000 BEF

- Groeningemuseum, Brugge, de aanmaak van audioguides, geluiddragers die als gids zullen worden gebruikt: 1.070.850 BEF

- Gruuthusemuseum Brugge, de aanmaak van audioguides, geluiddragers die als gids zullen worden gebruikt: 889.350 BEF

- Museum van Deinze en de Leiestreek, Deinze, uitgave van een nieuwe herwerkte museumcatalogus: 1.284.190 BEF
- Museum Vlaamse Minderbroeders, Sint-Truiden, het aanbrengen van educatieve panelen met tekst en fotomateriaal: 917.542 BEF

- Groeningemuseum, Brugge, de aanmaak van worksheets, viertalige bladen met inhoudelijke informatie over een thema of kunstwerk, die gratis aan de bezoekers zullen aangeboden worden: 150.000 BEF

- Museum voor Schone Kunsten, Gent, studiedagen en workshops voor freelance medewerkers in het kader van de permanente vorming van de educatieve medewerkers: 325.000 BEF

- Stad Ieper, voorbereidend onderzoek in functie van de professionalisering van de museumwerking van het Talbot House in Poperinge, in het kader van een tijdelijk samenwerkingsverband tussen de stedelijke musea Ieper: 1.096.000 BEF

- Stad Turnhout, onderzoek naar een structureel samenwerkingsverband tussen Turnhoutse musea m.n. het Taxandriamuseum, het Nationaal Museum voor de Speelkaart, het begijnhofmuseum en de dienst tentoonstellingen van CC De Warande: 884.000 BEF

- Toerisme en de Leiestreek vzw, de aanmaak van een gezamenlijke brochure en infostand van de musea van de Leiestreek: 1.200.000 BEF

- Stad Antwerpen, de aanmaak van een nieuwe en verbeterde uitgave van een overkoepelende museumfolder: 1.416.000 BEF

- Stad Antwerpen, geautomatiseerd publieksonderzoek Stedelijke Musea Antwerpen in functie van een aangepast publieksbeleid op basis van objectief en vergelijkbaar materiaal: 2.770.416 BEF

- Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel: projecten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op vlak van educatie, promotie en ondersteuning ten gunste van het Brusselse museumveld: 5.680.000 BEF

- Vlaamse Museumvereniging , organisatie van de lezingenreeks "Architectuur in musea": 1.200.000 BEF
- Vlaamse Museumvereniging, organisatie van de studiedag Art & Architecture Thesaurus, een instrument dat internationaal gebruikt wordt voor het ontsluiten van architectuur-, kunst- en cultuurhistorische collecties in musea: 60.550 BEF

- Provincie Oost-Vlaanderen, project van de uitleendienst van het provinciaal museumconsulentschap waarbij musea een systeem van geautomatiseerde draadloze klimaatregistratie kunnen ontlenen om een beeld te krijgen van het eigen museumklimaat in functie van verantwoorde investeringen : 629.064 BEF

info : Koen T'Sijen, woordvoerder van
minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11
e-mail: (koen.tsijen@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie