Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Analyse wetgeving en jurisprudentie deeltijdarbeid

Datum nieuwsfeit: 28-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit van Utrecht

28 november 2000

Promotie: Tijd delen. Deeltijd, gelijkheid en gender in Europees- en nationaalrechtelijk perspectief.

Mw.mr. S.D. Burri, Rechtsgeleerdheid 12:45 uur

Promotores: prof.dr. J.E. Goldschmidt, prof.dr. D.M. Curtin

Het Nederlandse deeltijdbeleid rust op twee pijlers: de Wet verbod van onderscheid naar arbeidsduur (WOA) van 1996 en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA), die op 1 juli jl. in werking is getreden. Met de WOA is gewerkt aan een verbeterde rechtspositie van deeltijders. Met de WAA wordt gegarandeerd dat werknemers aanpassing van hun werkuren naar gelang voorkeur en persoonlijke omstandigheden kunnen aanvragen. Om een dergelijk verzoek af te wijzen moet de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen aan kunnen voeren. Zonodig worden die aan een uitgebreide toets onderworpen. Een hele stap in de richting van 'gelijkheid' vindt Susanne Burri. Toch voorkomt het niet dat parttimers, overwegend vrouwen met kinderen, de nadelen van deeltijdcontracten ondervinden. Te denken valt aan inkomensverlies, verminderde carrièreperspectieven, uitsluiting van het recht op ATV-dagen en een geringere pensioenopbouw. Beleid, gericht op ondervanging van dergelijke nadelen en risico's, is nog nauwelijks ontwikkeld. Herverdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen, stelt Burri, is niet alleen een kwestie van aanpassingen van het bestaande recht, maar vraagt ook om nieuw recht. Haar onderzoek omvat een analyse van de Europese, Nederlandse en internationale wetgeving en jurisprudentie over deeltijdarbeid. Burri voorziet die van een kritische noot en draagt suggesties voor verbeteringen aan. Daarbij staat zij stil bij de voorstellen van andere auteurs voor een collectieve volks- of werknemersverzekering.

Gewijzigd:Woensdag, 7 november 2000 Johan Vlasblom

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie