Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorlopig standpunt GS Noord-Holland over Geestmerambacht

Datum nieuwsfeit: 29-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

PERSBERICHT, woensdag 29 november 2000

Waterrijk recreatiegebied en aantrekkelijke fietsroutes naar de kust: toekomstplaatje voor hal-bewoners
Gedeputeerde Staten hebben een voorlopig standpunt ingenomen over de uitbreiding van het recreatiegebied Geestmerambacht. Het plan dat nu op tafel ligt, speelt in op de grote behoefte aan recreatiemogelijkheden in het HAL-gebied (Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk).
Voor het jaar 2005 zijn daar circa 12.500 woningen bijgekomen en telt het gebied ongeveer 180.000 inwoners. Die mensen willen fietsen, wandelen en sporten in hun eigen omgeving. Ze zijn daarvoor aangewezen op het bestaande recreatiegebied Geestmerambacht of op de kust. Om een "Kalverstraat-effect" in het bestaande recreatiegebied te voorkomen én om ervoor te zorgen dat er niet nóg grotere files naar het strand ontstaan, is er nu een ambitieus plan gemaakt. Dat behelst:


* uitbreiding van het bestaande recreatiegebied ( van 200 naar 500 ha),

* aanleg van groene verbindingen tussen het recreatiegebied en rondom gelegen steden en dorpen.

* verbeteren van fietsverbindingen naar de kust.
De totale kosten zijn 91 miljoen.
De bedoeling is een waterrijk gebied van het vergrootte Geestmerambacht te maken.
Het gebied wordt vergraven tot een doolhof van water en riet met wilgenstruweel. Er komen wandelpaden en vaarverbindingen. Deze waterrijke variant is afgestemd op het rapport van de commissie Tielrooy "Waterbeheer 21e eeuw" en is gunstig voor de waterhuishouding van het gebied, de waterkwaliteit, de waterberging en het peilbeheer.
Met de groene verbindingen ontstaan in feite uitlopers van het recreatiegebied naar de woonwijken.
Voor veilige en aantrekkelijke fietsroutes naar de kust is het nodig dat er een fietsbrug komt over het Noord-Holland kanaal en twee fietstunnels onder de N9 en de weg van Alkmaar naar Schagen. Het plan uitbreiding Geestmerambacht - een gebiedsperspectief genaamd- is onder leiding van de gedeputeerde Aranka Goijert tot stand gekomen . Het is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de vijf gemeenten in die regio, het waterschap, het hoogheemraadschap, het recreatieschap en vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen, zoals de toekomstige gebruikers en beheerders. Ook met boeren en tuinders die hun grond moeten verkopen voor aanleg van de gewenste voorzieningen, is regelmatig gesproken.
De bedoeling is dat dit gebiedsperspectief geoormerkt wordt als Strategisch Groenproject zodat het Rijk een aanzienlijk deel van de kosten op zich neemt. Substantiële bijdragen komen verder van de provincie, de waterschappen en de gemeenten.

Op 7 december brengen de statenleden van de commissie OOPO (Openluchtrecreatie, Onderwijs, Personeel en Onderzoek), advies uit over het voorlopig voorstel van G.S. Daarna wordt het gebiedsperspectief aangeboden aan de ministers van LNV en VROM. Er komen vervolggesprekken met betrokken instanties over de verdere invulling en over de kostenverdeling van het plan. In het begin van het tweede kwartaal van 2001, worden de uitkomsten van het overleg en van een nog te houden publieke discussie, vastgelegd. Als alles volgens planning verloopt kunnen de bewoners van het HAL gebied in 2005 "genieten" van recreatiemogelijkheden vlak bij huis.


* Inlichtingen bij Wietse de Vries, tel. (023) 514 30 61

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie