Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden kamervragen over evaluatie project M-fregatten

Datum nieuwsfeit: 29-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieKamervragen en antwoorden


De evaluatie van het project M-fregatten

29-11-2000

De antwoorden op Kamervragen over de evaluatie van het project M-fregatten.

Met mijn brief nummer M2000004014 van 17 augustus 2000 heb ik de vragen beantwoord die de vaste commissie voor Defensie stelde naar aanleiding van de resultaten van de evaluatie van het project M-fregatten. Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen die de vaste commissie voor Defensie naar aanleiding van deze brief heeft gesteld.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,
H.A.L. van Hoof.

In antwoord op vraag 1 wordt over de onafhankelijkheid van het evaluatie-onderzoek gesteld dat de evaluatie alleen is uitgevoerd door direct betrokkenen bij het project. Vanwege het specifiek militair-operationele karakter van de evaluatie heeft u geen externe deskundigheid bij de evaluatie betrokken.

Graag zou de vaste commissie voor Defensie vernemen hoe in het algemeen bij de evaluatie van materieelprojecten een bepaalde mate van onafhankelijkheid in het onderzoek vorm gegeven wordt binnen het ministerie van Defensie. Immers het referentiekader voor evaluatie-instrumenten van het ministerie van Financiën stelt dat de onafhankelijkheid van evaluatie-onderzoek zoveel mogelijk bevorderd dient te worden.

Verder vraagt de commissie voor Defensie zich af in welke gevallen externen bij het uitvoeren van evaluatie-onderzoek worden betrokken. Wat wordt verstaan onder "het specifiek militair-operationele karakter"? Geldt dit karakter voor alle materieelprojecten van Defensie?

Antwoord:
Het doel van de evaluatie van een materieelproject in het kader van het Defensie Materieelkeuze Proces (DMP) is het vergelijken van het verloop en het resultaat van de uitvoering van het project met de eerdere voornemens ten aanzien van kwaliteit, kwantiteit, levertijd, inzetbaarheid en logistiek. Daarnaast worden de operationele, personele, contractuele, financiële, industrieel-economische en milieuaspecten van het project geëvalueerd. Hierbij staat een zo objectief mogelijke en verifieerbare benadering voorop: de oorspronkelijke eisen, die ook in Kamerbrieven zijn geformuleerd, worden vergeleken met de bereikte resultaten.

In het algemeen wordt de onafhankelijkheid van evaluatieonderzoek binnen Defensie bevorderd door het te laten begeleiden door een evaluatiecommissie of een stuurgroep. Ook wordt de Defensie Accountantsdienst betrokken bij de beoordeling van de financiële aspecten van het onderzoek. Naar mijn mening komt Defensie hiermee in voldoende mate tegemoet aan het referentiekader voor evaluatie-instrumenten van het ministerie van Financiën. Externe deskundigen worden alleen ingeschakeld indien de benodigde expertise niet binnen de organisatie aanwezig is.

In het specifieke geval van het M-fregattenproject zijn de zorgvuldigheid en de onafhankelijkheid van het evaluatieonderzoek gerealiseerd door de instelling van een evaluatiecommissie met een brede samenstelling, bestaande uit vertegenwoordigers van de toekomstige gebruiker, de opdrachtgever en de direct bij het project betrokkenen. Daarnaast is de Defensie Accountantdienst betrokken geweest bij de beoordeling van de financiële aspecten van het evaluatieonderzoek.

Bij de evaluatie van een materieelproject in het kader van het DMP wordt beoordeeld of het ingestroomde materieel voldoet aan de operationele eisen. Bij het project M-fregatten ging het daarbij vooral om de toetsing van de prestaties van de schepen aan de operationele eisen op het gebied van luchtverdediging en onderzeeboot- en oppervlaktebestrijding onder verschillende operationele omstandigheden. Dit wordt aangeduid met het zogenaamde specifiek militair-operationele karakter van de evaluatie. Dit karakter kenmerkt niet alle materieelprojecten van Defensie in gelijke mate, maar in beginsel wel de grote projecten die in het kader van het DMP worden geëvalueerd.

Nieuws
Persberichten
Defensiebladen
Parlement
Toespraken
Defensie in de media
Parlement
Brieven aan de Kamer
Kamervragen en antwoorden
Rapporten
Defensiebegroting
Regeerakkoord
Regeringsverklaring
Archief

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie