Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Promotie: Haken en ogen aan indicatiestelling jeugdzorg

Datum nieuwsfeit: 29-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Erasmus Universiteit Rotterdam

29 november 2000

Haken en ogen aan indicatiestelling jeugdzorg

Een bezinning op de criteria die de keuze van de zorg aan jeugdigen bepalen is, juist in deze tijd van allerlei vernieuwingen in de jeugdzorg, op zijn plaats. Dat elke jeugdige recht heeft op de zorg die het beste bij de problematiek past, wordt door de meeste wetenschappers, beleidsmedewerkers en hulpverleners onderschreven. Aan de uitvoering van dit principe zitten echter nogal wat haken en ogen. De meningen van indicatiestellers over gepaste zorg lopen namelijk erg uiteen. Dit blijkt uit het proefschrift 'Als iedereen hetzelfde was .... indicatiestelling in de jeugdzorg' van mevrouw E.G.M.J. Berben. Haar promotie vindt plaats op woensdag 29 november 2000 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lange tijd was het sterk afhankelijk van de sector (jeugdbescherming, jeugdhulpverlening of geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen) waarin de jeugdige terecht kwam en welke zorg werd verleend. Door de ontwikkeling in de laatste tien jaar is daarin een kentering gekomen. Volgens de huidige maatstaven dient de zorg te worden afgestemd op de problematiek van de jeugdige. Hierin heeft de indicatie een spilfunctie.
Maar hoe weet de indicatiesteller dat hij een juiste beslissing neemt? In het onderzoek van Emmy Berben zijn aan indicatiestellers in de Nederlandse jeugdzorg probleemsituaties waarin jeugdigen en hun ouders kunnen verkeren voorgelegd. Hen is gevraagd een collegiaal advies te geven over de gepaste zorg. Hierbij hoefden ze geen rekening te houden met praktische belemmeringen, zoals wachtlijsten. De probleemsituaties waren systematisch gevarieerd volgens de zogenoemde vignettenmethode. Ondanks de gestructureerde opzet gaf het onderzoek maar een beperkt inzicht in de gepaste zorg. De beoordeling welke zorg indicatiestellers bij welke problematiek van jeugdigen vinden passen was maar voor een deel te herleiden tot de problematiek van de jeugdige. De complexiteit en ernst van de problematiek bleken zelfs van ondergeschikt belang te zijn voor de keuze van de zorg. De kenmerken van de indicatiesteller, zoals discipline en hoeveelheid werkervaring, speelden hierbij evenmin een rol van betekenis. Met name in het afgelopen decennium hebben de ideeën over welke zorg bij welke problematiek van jeugdigen past geleid tot allerlei vernieuwingen in de Nederlandse jeugdzorg, zoals de ontwikkeling van de regionale Bureaus Jeugdzorg. Inspanningen om de wijze van indiceren te sturen kunnen het proces organisatorisch stroomlijnen en de meningen meer op een lijn brengen. De resultaten van dit promotieonderzoek geven echter aan dat dit een erg lastige opgave is. Zelfs in een gestructureerde situatie liepen de meningen van indicatiestellers uiteen. Daarbij komt dat een dergelijke eenheid in indiceren nog geen inhoudelijk juiste indicatie garandeert. De vraag is dan ook of de veronderstelde één-op-één relatie tussen probleemkenmerk en gepaste zorg wel bestaat. Om dit aan te tonen is er nader wetenschappelijk effectonderzoek nodig. Voorzichtigheid is echter geboden bij het vastleggen van wetenschappelijke kennis in regels om verstarring te voorkomen. De relatie tussen cliënt en indicatiesteller bepaalt mede het effect. Hiermee dient eveneens rekening gehouden te worden bij de organisatie van de jeugdzorg.

Promotores: prof.dr. F. Verheij, Kinder- en jeugdpsychiatrie, en prof.dr. M.C.H. Donker, Beleid en organisatie van de geestelijke gezondheidszorg

Noot voor de pers
Promotie 29 november 2000, 11.45 uur
Plaats: Hoboken, collegezaal 7
Info: bij de promovenda, tel. (030) 297 11 00; e-mail (eberben@trimbos.nl)
of bij de afdeling Interne en Externe Betrekkingen, tel. (010) 408 17 77


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie