Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissie Volksgezondheid en Personeel Maassluis

Datum nieuwsfeit: 29-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Maassluis
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Maassluis

21-11-2000

Commissie Volksgezondheid en Personeel vergadert op 29 november

Op woensdag 29 november 2000 komt de raadscommissie voor volksgezondheid en personeel bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in zaal De Buys in het stadhuis aan de Koningshoek en begint een half uurtje later dan gebruikelijk, om 20.30 uur.

Windenergie
De reguliere vergadering van de commissie voor volksgezondheid en personeel begint wat later omdat er eerst een gecombineerde vergadering is van de raadscommissies voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling en volksgezondheid c.a.. In deze gecombineerde vergadering, die duurt van 20.00 tot 20.30 uur, zal worden gesproken over het convenant Realisatie Windenergie Rotterdam. Op 8 mei 2000 is de intentieverklaring "Convenant Realisatie Windenergie Rotterdamse Haven" getekend door de Rijksoverheid, de provincie, gemeenten en Zuid-Hollandse Milieufederatie. Hierin verklaren zij zich elk binnen de eigen verantwoordelijkheid te zullen inspannen voor een optimale benutting van de mogelijkheden om met behulp van windturbines duurzame energie op te wekken. Ook deze gecombineerde commissievergadering is openbaar.

Agenda
Op de agenda van de commissie voor volksgezondheid en personeel staan onder andere de volgende onderwerpen:
· Een voorstel om de Nota Personeelsbeleid: "Werken aan Kwaliteit" vast te stellen. Ook de reacties van de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg op de Nota Personeelsbeleid worden voorgelegd aan de commissie.

· Een voorstel om het Energiebeleids- en uitvoeringsplan vast te stellen. Verantwoord omgaan met energie is om twee redenen belangrijk. In de eerste plaats kan zo de uitstoot van schadelijke gassen worden verminderd. In de tweede plaats kan worden voorkomen dat toekomstige generaties met een tekort aan energiebronnen worden geconfronteerd. Het voorliggende plan gaat in op de GEA-systematiek, die garant staat voor een gestructureerde aanpak van energiebesparing, er wordt een evaluatie gegeven over de afgelopen vijf jaar en bovendien geeft het plan in grote lijnen het beleid weer voor de midden lange termijn (vier jaar).
· De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft voor het jaar 2001 een werkplan opgesteld voor de te verwachten uit te voeren werkzaamheden. In dit werkplan zijn de bedrijfsgerichte activiteiten en de projectmatige taken opgenomen.

De bij de agenda van de commissievergaderingen behorende vergaderstukken zijn voor belangstellenden in te zien in de speciale publieksmap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag ligt de publieksmap met commissiestukken ter inzage in de openbare bibliotheek aan de Ibisstraat.
Wie wil inspreken op een agendapunt, moet bij het begin van de vergadering aanwezig zijn. Ook is het mogelijk gebruik te maken van het vragenhalfuur. In het vragenhalfuur dat bij iedere reguliere commissievergadering op de agenda staat kunnen belangstellenden onderwerpen aan de orde stellen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van die betreffende raadscommissie horen

Overige documenten:
Vergadering Commissie Volksgezondheid en personeel van 29-11-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie