Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen PvdA over politiekorps Haaglanden

Datum nieuwsfeit: 29-11-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 29 november 2000

VRAGEN VAN HET LID VAN HEEMST (PVDA) AAN DE MINISTER VAN BINNNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht "Politie mikpunt klachten"? (1)

2. Hoe is te verklaren dat het korps Haaglanden slechter "scoort" dan andere korpsen? En hoe is te verklaren dat bij dat korps al sinds 1995 een stijgende lijn in klachten is waar te nemen?

3. Hebben alle politiekorpsen een voorziening waar burgers terecht kunnen met klachten over (vermeend) wangedrag door politiemensen?

4. Zijn deze voorzieningen op een min of meer gelijke manier opgezet (bijvoorbeeld voor wat betreft de reikwijdte van de regeling, de afdoeningtermijn en de onafhankelijkheid bij de beoordeling van klachten) of zitten er opmerkelijke verschillen tussen?

5. Wat is uw oordeel over de eventueel aanwezige verschillen en is er aanleiding om tot een uniformering te komen?

6. Maken alle korpsen een jaarlijkse rapportage van de binnengekomen klachten, inclusief de wijze van afdoening en voorzien van eventuele aanbevelingen voor de bedrijfsvoering?

7. Hebben alle korpsen over 1999 een dergelijke rapportage uitgebracht en zo neen, van welke korpsen is die nog niet beschikbaar?

8. Maakt u (bijvoorbeeld jaarlijks) een beoordeling van de rapportages of jaarverslagen? Zo neen, wilt u daartoe overgaan?

9. Welke zaken zouden moeten worden geregeld om u in staat te stellen zo'n beoordeling te gaan maken, zoals bijvoorbeeld het hanteren van een zelfde wijze van registratie?

10. Kunt u de Kamer bijvoorbeeld bij de begroting voor 2002 voor de eerste maal uw beoordeling van de klachten over de Nederlandse politie toesturen?

(1) Haagsche Courant, 28 november 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie