Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Mensen met een handicap nog steeds buitenbeentjes'

Datum nieuwsfeit: 29-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit Maastricht Persbericht
PR en Voorlichting
27.11.2000
PR&V 00/082

Embargo tot 29 november 17.00 uur
Dr. Van den Heuvel in oratie:
"Mensen met een handicap zijn nog steeds een buitenbeentje in de samenleving ondanks alle goede bedoelingen"

In Nederland moet hoognodig een maatschappelijk debat worden gehouden over de positie van mensen met een handicap in de samenleving. Ondanks alle goede bedoelingen en extra aandacht, of juist als gevolg daarvan, worden mensen met een functiebeperking niet als volwaardige burgers beschouwd. In de maatschappelijke discussie moet daarom worden vastgesteld wat in de Nederlandse samenleving als normaal geldt. De vaststelling daarvan biedt zonder indicatie, beoordeling en wachtlijst rechtstreeks toegang tot middelen indien een individu belemmeringen ondervindt om het 'normale' te realiseren.
Dr. W. van den Heuvel zegt dat in zijn inaugurale rede die hij op woensdag 29 november zal uitspreken ter gelegenheid van zijn benoeming tot hoogleraar Revalidatie en en Handicap aan de Faculteit der Gezondsheidswetenschappen van de Universiteit Maastricht (UM). De rede is getiteld: 'Revalidatie en participatie.'

Paralympics
Wim van den Heuvel benadrukt in zijn oratie dat revalidatie meer is dan mensen met een handicap klaarstomen voor deelname aan de paralympics. In Nederland wordt onvoldoende onderkend dat zoiets alleen zin heeft als er ook Paralympics worden georganiseerd. Daarbij blijft de vraag nog onbeantwoord waarom er aparte spelen worden georganiseerd. Het gaat om de randvoorwaarden voor de participatie van mensen met een functiebeperking in zaken als arbeid en opleiding. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk waar daarvoor de term rehabilitation gebruikt. Rehabilitatie - van het Latijnse rehabilitare - betekent in zijn waardigheid herstellen, zowel voor de persoon in kwestie zelf als voor zijn omgeving. De uitkomst is over het algemeen negatief; het herstel van waardigheid lukt niet voor de omgeving. 'Het is niet zo erg' is de meest milde. 'Je kunt nu eenmaal minder' is waar; evenals 'je moet er mee leren leven' ook al valt dat niet altijd mee. 'Je kunt niet meer mee' wordt door de ander blijkbaar vastgesteld. 'Je bent uitgeschakeld' en 'Er is voor jou hier geen plaats' laten weinig aan duidelijkheid te wensen over. 'Je bent niet veranderd' is een leugen. Van den Heuvel constateert dat deze kwalificaties in belangrijke mate het hulpaanbod bepalen, hoewel dat niet noodzakelijkerwijs hoeft overeen te stemmen met de vraag van de mensen met een functiebeperking. Er is sprake van een 'apartheidsregime'.

In Nederland zijn ongeveer anderhalf miljoen mensen met een functiebeperking, van wie 700.000 een ernstige beperking hebben. Dat aantal zal volgens Van den Heuvel alleen maar toenemen, onder meer als gevolg van vergrijzing, veranderde levensstijl, stijgende levensverwachting en technologische ontwikkelingen. Ook ontstaan 'nieuwe ziektebeelden' zoals Repeated Strain Injuries (RSI), waarvoor volgens voorzichtige schatting eenderde van de Nederlandse beroepsbevolking (twee miljoen mensen) 'at risk' is voor RSI en dat meer dan eenderde van deze twee miljoen ook RSI-klachten rapporteren.

Inclusief beleid
In Nederland is sprake van een achterstand en achterstelling van mensen met een functiebeperking. Terecht vragen gehandicaptenorganisaties om extra maatregelen om dit te veranderen. Maar die 'extra's' maken ook het 'anders zijn' zichtbaar. De extra's belemmeren in feite de integratie. Nodig is inclusief beleid. Beleidsmaatregelen moeten voor álle mensen goed uitpakken, dus ook voor mensen met een functiebeperking. Het ministerie van OC&W wil integraal onderwijs. Geen aparte scholen. Van den Heuvel juicht dat toe. Hij vindt dat de UM het voortouw moet nemen en zorgen dat studeren aan de UM ook met een functiebeperking mogelijk is.

Curriculum
Wim van den Heuvel (1943) studeerde Sociologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1973 promoveerde hij aan deze universiteit met als onderwerp Ädjustment in Nursing Homes". Van 1969 tot 1976 werkte hij bij het Instituut voor Sociale Geneeskunde en het Gerontologisch Centrum in Nijmegen. Van 1976 tot 1980 was hij Directeur van het Instituut voor Sociale Oncologie (KWF) in Amsterdam en vervolgens bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1980 werd hij benoemd tot hoogleraar Medische Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was daar voorzitter van de afdeling Gezondheidswetenschappen en Sociologie. Vanaf 1989 tot 1997 werkte hij als wetenschappelijk directeur van de Northern Centre for Healthcare Research (NCG). Vanaf 1999 is hij directeur van Instituut voor Revalidatievraagstukken te Hoensbroek en per 1 januari 2000 is hij benoemd tot hoogleraar Revalidatie en Handicap aan de UM.

Noot voor de pers
Prof. Van den Heuvel is bereikbaar bij het iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap, via 045-5237501.
De integrale tekst van de rede is verkrijgbaar via de afdeling PR en Voorlichting van de UM, tel 043 388 2044.
Mailto:m.schrijnemaekers@voorlichting.unimaas.nl
De persberichten van de UM staan op Internet www.pers.unimaas.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie