Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wekelijkse publicatie Nationale Bank van Belgi‰

Datum nieuwsfeit: 29-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

TIE

E PUBLICA
17.11.2000 NATIONALE BANK VAN BELGIE NATIONALE BANK VAN BELGIE EKELIJKSW DEPARTEMENT ALGEMENE STATISTIEK DEPARTEMENT ALGEMENE STATISTIEK


1

SYNTHESE VAN DE PROGNOSES


1 1 1997 1998 1999 2000 r 2001 r

Realisaties 2 NBB EC OESO EC OESO

(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar)

A. BBP NAAR VOLUME 3 IEIE Consumptieve particuliere bestedingen 2.1 3.3 1.9 3.0 2.2 2.8 2.4 2.5 Consumptieve bestedingen van 0.1 1.4 3.4 2.4 1.3 2.3 1.7 2.5 LG de overheid Brutovorming van vast kapitaal 6.7 4.6 4.8 4.2 5.0 4.0 4.5 4.7 BELG waarvan: - door bedrijven 7.8 5.9 4.8 5.6 5.4 5.0 5.0 6.0 R BE - woongebouwen 4.9 2.3 0.1 1.6 4.0 2.5 3.0 2.2 ORO - door de overheid 3.0 0.6 19.8 0.1 4.0 0.3 3.5 0.4 Binnenlandse vraag 4 2.6 3.9 2.1 3.5 3.1 3.4 2.9 3.1 Uitvoer van goederen en diensten 6.7 4.4 5.2 9.1 7.2 8.8 6.6 7.7 N VO Invoer van goederen en diensten 5.7 6.5 4.5 9.0 6.8 8.8 6.3 7.9 REN VORE Bbp 3.4 2.4 2.7 3.8 3.5 3.6 3.3 3.2

ATO Internationale vergelijking van het bbp 3 buurlanden 5 1.9 2.7 2.2* _ 3.3 3.3 3.1 3.1 CATO Monetaire Unie (11 landen) 2.3 2.7 2.3* _ 3.4 3.5 3.1 3.3 DIC Europese Unie (15 landen) 2.5 2.7 2.3* _ 3.4 3.4 3.1 3.1

HE INHE INDI (veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar) B. PRIJZEN


Bbp-deflator 1.3 1.6 1.0 0.7 1.1 0.7 1.5 1.3 Ruilvoet 3 -0.6 1.3 -1.0 -1.0 -0.5 -1.5 ... -0.1 ISCISCM Indexcijfer van de consumptieprijzen (geharmoniseerde indexcijfers EU) België 1.5 0.9 1.1 2.2 1.3 1.9 1.4 1.7 OMNO 3 buurlanden 5 1.5 0.8 0.7 _ 1.5 1.5 1.6 1.7 ONO Monetaire Unie (11 landen) 1.6 1.1 1.1* _ 1.8 2.0 1.8 2.0 Europese Unie (15 landen) 1.7 1.3 1.2* _ 1.8 2.1 1.7 2.1 ECEC vervolg op de volgende bladzijde

CONVENTIONELE TEKENS duidt de gegevens aan die tegenover de vorige wekelijkse publicatie zijn gewijzigd. ... nihil of minder dan de helft van de kleinste in aanmerking genomen eenheid.
_ het gegeven bestaat niet of heeft geen zin. r raming. . niet beschikbaar gegeven. * voorlopig cijfer.
17.11.00 2 SYNTHESE VAN DE PROGNOSES - vervolg


1 1 1997 1998 1999 2000 r 2001 r

Realisaties 2 NBB EC OESO EC OESO

(werkelijke prijzen, miljoenen euro's) C. BBP NAAR WAARDE 3 216 337 225 126 233 597 243 541 238 950 243 306 250 420 254 323

D. ARBEIDSMARKT (duizendtallen) (veranderingspercentages op 30 juni)

Werkgelegenheid 3 807 3 853 3 878 r 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 IEIE Werkloosheid 541 505 475 -7.8 _ -7.3 _ -5.6 6 (jaargemiddelden, in procenten van de burgerlijke beroepsbevolking) Werkloosheidsgraad België 9.4 9.5 9.1 8.3 8.5 8.3 7.9 7.8 ELG
3 buurlanden 5 10.4 9.8 9.3 _ 8.5 8.4 7.9 7.5 BR BELG Monetaire unie (11 landen) 11.6 10.9 10.0 _ 9.2 9.2 8.5 8.5 O Europese Unie (15 landen) 10.6 9.9 9.2 _ 8.5 8.5 7.9 7.9 ORO V 3 E. GEZAMENLIJKE OVERHEID (procenten van het bbp) Netto financieringsbehoefte (-) België -1.9 -0.9 -0.7 -0.5 -0.5 ... -0.2 0.5 REN VOREN 3 buurlanden 5 -2.6 -2.0 -1.2 _ -1.2 -1.1 -1.2 -1.3 Monetaire unie (11 landen) -2.6 -2.0 -1.2 _ -0.9 -1.0 -0.8 -0.9 TOTO Europese Unie (15 landen) -2.4 -1.5 -0.6 _ -0.4 -0.5 -0.3 -0.5 AAC Primair saldo
België 6.1 6.7 6.5 6.3 6.4 6.4 6.4 6.5 DIC
3 buurlanden 5 1.2 1.8 2.4 _ 2.4 1.8 2.2 1.4 IN Monetaire unie (11 landen) 2.7 2.8 3.1 _ 3.1 2.6 3.1 2.5 E INDI Europese Unie (15 landen) 2.7 3.3 3.5 _ 3.5 2.9 3.4 2.8 HE


(procenten van het bbp) ISCHISC F. LOPEND SALDO T.O.V. HET BUITENLAND België 4.8 4.1 3.8 3.6 4.1 3.4 4.5 3.4 MM 3 buurlanden 5 1.5 1.3 0.7 _ 0.7 1.3 0.9 1.8 O Monetaire unie (11 landen) 1.6 1.2 0.5 _ 0.4 0.7 0.6 1.2 NO Europese Unie (15 landen) 1.4 0.9 0.2 _ 0.1 0.3 0.3 0.6 OONECEC

1 De ramingen voor 2000 en 2001 van de respectieve instellingen dateren van: NBB: mei 2000, EC: april 2000 en OESO: juni 2000.
2 Bronnen: Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), NBB, Ministerie van Economische Zaken (MEZ), Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, EC, OESO.
3 De cijfers met betrekking tot het bbp hebben, overeenkomstig de Europese richtlijn 2223/96, het ESR 1995 als referentiekader.
4 Inclusief voorraadwijzigingen.
5 Duitsland, Frankrijk, Nederland.
6 De OESO-cijfers kunnen niet met die van de andere bronnen worden vergeleken.17.11.00 3 BRUTO BINNENLANDS PRODUCT TEGEN VASTE PRIJZEN

BELGIE (ESR 1995)

Miljoenen Veranderings- euro's, tegen percentages
1 prijzen van 1995 t.o.v. de overeenstemmende periode van het (veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende voorgaande jaar 2 6 kwartaal van het voorgaande jaar) 2 1995 201 631 2.6 4 1996 204 013 1.2 1997 210 978 3.4 1998 216 101 2.4 IE 2 IE 1999 222 011 2.7


ELG 98- III 54 079 1.9 ELG IV 53 925 0.7 B -2 R B 99 - I 54 388 1.1 OR -4 II 54 952 1.2 1997 1998 1999 2000 III 55 951 3.5 IV 56 719 5.1 VO België 00 - I 57 318* 5.3* Gewogen gemiddelde van de 3 buurlanden 3 II 57 447* 4.6* REN VOORENTO Bron: INR.
1 De kwartaalgegevens zijn seizoengezuiverd.
2 Bruto kwartaalgegevens.
3 Duitsland, Frankrijk, Nederland. CADI 3 BUURLANDEN E INDICATOE INCHISCH Gewogen Duitsland Frankrijk Nederland gemiddelde (veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende (veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar) 1
1
M kwartaal van het voorgaande jaar) OMIS 1995 1.9 1.8 1.9 2.3
4 1996 1.1 0.8 1.1 3.0 1997 1.9 1.5 1.9 3.8 ONONO 2 1998 2.5* 1.8* 3.2* 3.7* 1999 2.2* 1.4* 2.9* 3.6* ECEC 0 98- III 2.4* 1.6* 3.2* 3.2* IV 1.9* 0.9* 2.9* 3.2*
-2 99- I 1.6* 0.6* 2.5* 3.0* II 1.8* 1.0* 2.6* 3.3*
-4 III 2.3* 1.6* 3.0* 3.8* 1997 1998 1999 2000 IV 3.0* 2.4* 3.4* 4.2* 00- I 3.0* 2.3* 3.5* 4.4* Duitsland II 3.6* 3.6* 3.4* 4.2* Frankrijk Nederland Nationale bronnen.
1 De kwartaalgegevens zijn seizoengezuiverd.
17.11.00 4 VOORNAAMSTE BESTANDDELEN VAN HET BBP TEGEN VASTE PRIJZEN (ESR 1995)

VOORNAAMSTE BESTANDDELEN VAN DE BESTEDINGEN

Consumptieve Bedrijfs- Investeringen Totaal Totaal particuliere investeringen in invoer uitvoer bestedingen woon- goederen goederen gebouwen & diensten & diensten

(veranderingspercentages t.o.v. het overeenstem- (Veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar )¹ mende kwartaal van het voorgaande jaar) ² 1995 1.0 6.9 5.5 5.0 ² 5.7 ² 15 1996 0.7 3.8 -4.0 0.8 1.2 1997 2.1 7.8 4.9 5.7 6.7 10 1998 3.3 5.9 2.3 6.5 4.4 1999 1.9 4.8 0.1 4.5 5.2 IE 5
98- III 3.3 14.0 2.8 5.7 2.1 IV 2.9 3.9 1.9 1.6 0.6 ELGIEELG 0
99- I 1.7 9.2 1.2 -0.7 -0.3 R B II 1.4 7.3 1.0 0.1 -0.7 R B -5 III 2.1 4.3 -0.7 6.8 7.8 OO IV 2.5 0.2 -0.9 11.6 13.8 OO -10 1997 1998 1999 2000 00- I 3.1* 0.5* 0.8* 15.4* 17.8* II 3.6* 2.7* 2.2* 12.6* 14.5* VN Consumptieve particuliere bestedingen
REREN V Bron: INR. Consumptieve bestedingen van de overheid Brutovorming van vast kapitaal 1 Bruto kwartaalgegevens . TO 2 Het veranderingspercentage moet met omzichtigheid worden geïnterpreteerd ATO t.g.v. breuken in de brutostromen tussen 1994 en 1995. ICADIC INDIN VOORNAAMSTE BESTANDDELEN VAN DE TOEGEVOEGDE WAARDE

SCHEISCHE Industrie Bouwnijverheid Diensten M (veranderingspercentages t.o.v. het overeenstem- mende kwartaal van het voorgaande jaar)¹ (Veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar )¹ 15 1995 2.6 1.7 4.1 NO 1996 3.4 -2.8 0.4 1997 6.7 3.7 2.2 ONOMIO 10 1998 1.5 -2.3 2.7 1999 1.9 3.8 2.3 ECEC 5 98- III III 0.4 -3.4 2.2 0 IV -0.6 -6.6 1.3


-5 99- I -0.4 -1.7 1.1 II 0.7 0.5 0.6 III 2.5 5.2 3.2
-10 IV 4.9 10.8 4.3 1997 1998 1999 2000 00- I 5.3* 9.8* 4.7* II 3.6* 6.9* 4.5* Industrie Bouwnijverheid Diensten Bron: INR.
1 Bruto kwartaalgegevens.

17.11.00 5 ACTIVITEITSINDICATOREN

CONJUNCTUURENQUETES INDUSTRIELE PRODUCTIE, OMZET, INVESTERINGEN VAN DE NBB: SYNTHETISCHE CURVEN

Industriële Omzet Inschrij- Investe- Bouw- Werkelijk productie, vingen van ringen: SEPTEMBER 2000 vergun- in aan- exclusief Totaal Klein- nieuwe Afgevlakte reeks Brutoreeks Totaal ningen bouw bouw (BTW) handel personen- (BTW) 1 2 genomen TOTAAL (BTW) wagens gebouwen1
10 (veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar)


1994 1.9 6.2 1.8 1.4 -2.9 3.9 13.4 0 1995 6.2 6.4 1.2 -8.0 7.4 -17.9 -8.2
1996 0.8 4.5 3.4 7.8 6.0 11.6 -2.2
1997 4.5 9.2 3.6 -5.7 6.6 0.4 3.1
-10 IEIE 1998 3.3 4.5 5.8 8.3 5.2 -22.6 -13.1
1999 1.1 5.4 3.5 4.4 7.3 14.4 -0.3
-20 ELG 95 96 97 98 99 00 BELGR B (veranderingspercentages van het gemiddelde van de jongste drie maanden VERWERKENDE NIJVERHEID t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar)
10 85 OR O 84 O 83 98-11 1.8 0.7 7.8 10.0 11.9 -24.0 -27.2
84.3 82 VO 0 12 0.7 -0.3 7.8 11.0 5.3 -37.2 -30.3
81
80
79 REN REN V -10 78
77 99-01 -0.2 -0.7 7.6 15.7 6.4 -28.2 -29.2
76 02 -2.5 -2.7 4.4 7.1 8.4 -17.3 -24.2
75 ATOATO -20 74 03 -1.4 -0.3 6.3 11.2 11.9 30.7 -15.0
95 96 97 98 99 00 04 -1.0 1.2 5.6 3.2 13.5 18.3 -10.3 C Bezettingsgraad van het productievermogen 05 -0.4 1.1 6.8 4.5 10.7 13.2 -4.4 DIC in procenten, seizoengezuiverd (rechterschaal) 06 -0.4 0.8 0.8 2.9 10.4 4.5 1.0 NDIN (laatst beschikbaar cijfer: september 2000)
07 -0.7 0.6 1.4 6.3 11.4 2.8 2.0 HANDEL
20 08 1.1 5.1 ... 7.3 18.1 6.1 2.9 HE IHE I 09 1.4 7.5 2.6 3.8 8.0 10.3 3.5
10 10 2.2 10.4 2.3 -1.0 7.3 13.0 2.9 ISCSC 11 3.1 11.1 4.0 -2.9 1.5 10.8 9.3 MMI 0 12 4.9 12.2 3.9 -3.1 1.9 16.7 12.8 NONO -10
O -20 00-01 6.1 14.1 5.1 -1.9 1.1 17.6 15.4 ECO 95 96 97 98 99 00 EC 02 7.8 16.9 8.8 6.9 1.8 16.0 16.5 BOUW 03 7.5 18.5 11.5 7.5 10.0 0.6 5.1
10 04 6.8 16.3 11.5 14.1 6.2 -6.3 0.2
05 8.3 18.7 10.8 14.7 10.7 -5.8 -9.2 0 06 5.8 16.6 11.8 6.7 4.9 -9.4 -16.1
07 7.1 17.7 11.6 -0.5 6.4 -6.6 -21.5
08 3.7 12.8 10.3 -10.0 0.4 . .
-10 09 3.4 . . -8.2 . . .
10 . . . -3.3 . . .
-20
95 96 97 98 99 00 Bronnen: NIS, behalve "Inschrijvingen van nieuwe personenwagens" (FEBIAC).
1 Nieuwe reeksen opgesteld door het NIS: voorlopige cijfers voor de laatste drie kalenderjaren. Bron: NBB. 2 Volgens de effectieve datum van toekenning.

17.11.00 6 ARBEIDSMARKT

WERKLOOSHEID CONJUNCTUURENQUETES VAN DE NBB: Uitkeringsgerechtigde Niet-tewerkgestelde Geharmoniseerde WERKGELEGENHEIDSTENDENSEN 1 volledig werklozen werkzoekenden werkloosheidsgraad 2

(in pct. van de burger- SEPTEMBER 2000 (duizendtallen) (duizendtallen) lijke beroepsbevolking) Afgevlakte reeks Brutoreeks Wijzigingen Wijzigingen 3 Europese Monetaire 3 INDUSTRIE t.o.v. de t.o.v. de Unie Unie
3 3
10 overeenstem- Totaal overeenstem- Totaal 3 België mende periode mende periode (15 (11 van het van het landen) landen)
5 voorgaande jaar voorgaande jaar

0 (jaargemiddelden)
1994 31 507 39 589 10.0 11.1 11.6


-5 1995 -7 500 8 597 9.9 10.7 11.3 IEIE

1996 -22 478 -9 588 9.7 10.8 11.6
-10
1997 -19 458 -18 570 9.4 10.6 11.6 ELG -15 1998 -26 432 -29 541 9.5 9.9 10.9 BELG 95 96 97 98 99 00 R B 1999 -29 402 -33 508 9.1 9.2 10.0 O BOUW
16 O 12 (einde periode) (midden periode)
8 99-02 -37 408 -38 518 9.2 9.5 10.3
4 0 03 -36 408 -36 516 9.2 9.4 10.2 EN VOORREN V -4 04 -37 403 -37 511 9.1 9.3 10.1
-8 05 -32 404 -33 512 9.1 9.3 10.1 TOR -12-16 06 -30 404 -30 510 9.1 9.2 10.0
-20 07 -27 404 -30 508 9.1 9.1 9.9
95 96 97 98 99 00 DICADICATO 08 -24 407 -33 513 9.1 9.1 9.9
09 -30 400 -37 502 9.0 9.1 9.8 NIET-TEWERKGESTELDE 10 -21 397 -28 499 8.9 9.0 9.7 HE INHE IN WERKZOEKENDEN (1) 11 -21 393 -29 494 8.9 8.9 9.6


12 -23 390 -33 489 8.8 8.9 9.6 ISCISCM OKTOBER 2000
40 650 M
00-01 -22 389 -34 487 8.7 8.8 9.6 O 20 600 NO 02 -22 386 -35 483 8.7 8.8 9.5
550 ON 03 -28 379 -41 473 8.5 8.6 9.4 0

474 500 04 -27 375 -33 477 8.5 8.5 9.2 ECECO -20 05 -32 371 -37 472 8.5 8.4 9.2
450
06 -33 370 -36 471 8.4 8.4 9.1
-40 400 07 -31 373 -36 473 8.5 8.3 9.0
-60 350 08 -30 379 -31 484 8.6 8.4 9.1
95 96 97 98 99 00 Wijziging in duizendtallen t.o.v. de 09 -28 372 -30 474 8.6 8.3 9.0 overeenstemmende maand van het voorgaande jaar (linkerschaal) 10 -26 371 -26 474 8.5 . . Seizoengezuiverd aantal werkzoekenden in duizendtallen (rechterschaal)

Bronnen: Conjunctuurenquêtes: NBB; uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, niet-tewerkgestelde werkzoekenden: RVA; werkloosheidsgraad: EC en NBB.
1 Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, verplicht ingeschreven werkzoekenden en vrijwillig ingeschreven werkzoekenden.
2 Geharmoniseerde enquête, laatste publicatie 1999.
3 Het betreft seizoengezuiverde maandgegevens.

17.11.00 7 CONSUMPTIEPRIJZEN

INTERNATIONALE VERGELIJKING geharmoniseerde indexcijfers-EU (12-maandswijziging, einde periode) 1998 1999 1999 2000 pct. OKTOBER 2000 (veranderingspercentages) BELGIE (nationaal concept)
4
3.7 12-maandswijziging aan het
3.5 einde van de periode (Oktober)
3.2
3 Energie -6.9 12.3 6.1 17.1 0.4 -0.6 0.3 1.6 IE Voedingsmiddelen IE 2.5 2.4 Overige: 1.8 1.3 1.0 1.3
2 2.1 Huur 1.1 1.3 1.4 1.5
1.5 Diensten ELGELG 2.2 2.1 1.4 1.7
1 Niet-voedingsmiddelen 1.4 0.6 0.6 1.0 (excl. energie) 0.5
Totaal OR BOR B 0.6 1.9 1.3 3.0 0
OO 1997 1998 1999 2000 Gemiddelde wijziging (10 maanden) V V
België N Totaal 1.0 1.1 1.0 2.5 Nederland Gezondheidsindexcijfer 1.3 0.9 0.9 1.8 Frankrijk REN Duitsland INTERNATIONALE VERGELIJKING OORE (geharmoniseerde indexcijfers - EU)
12-maandswijziging aan het einde van de periode (Oktober) AT België 0.7 2.1 1.4 3.7 ICICAT Monetaire Unie (11 landen) 0.8 1.7 1.4 2.7* Europese Unie (15 landen) 1.0 1.7 1.3 2.4*

Gemiddelde wijziging (10 maanden) België 0.9 1.1 1.0 2.9 E IND IND Monetaire Unie (11 landen) 1.1 1.1 1.0 2.3* H Europese Unie (15 landen) 1.3 1.2 1.1 2.0* CCHE Bronnen: MEZ, EC. ISISMO LOONKOSTENONTWIKKELING IN DE ONDERNEMINGEN NOONOM
LOONKOSTEN PER LOONKOSTEN ECEC LOONKOSTEN PER VOLTIJDS EQUIVALENT PER UUR EENHEID PRODUCT

(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar)


1996 1997 1998* 1996 1997 1998* 1996 1997 1998*

België 1.4 2.5 2.3 België 1.7 2.3 2.4 België 0.4 -0.5 0.7


3 buurlanden ¹ 3.0 2.5 2.2 3 buurlanden ¹ 2.6 2.6 2.6 3 buurlanden ¹ 0.3 -1.0 -0.5
-Duitsland 2.9 2.4 1.9 -Duitsland 2.1 2.2 2.4 -Duitsland -0.4 -2.1 -1.3
-Frankrijk 3.3 2.7 2.4 -Frankrijk 3.4 2.9 2.1 -Frankrijk 1.3 ... 0.1
-Nederland 2.2 2.6 3.0 -Nederland 2.8 3.2 4.7 -Nederland 1.1 1.6 2.3
Bronnen: OESO, Eurostat, berekeningen NBB op gegevens in nationale valuta. Laatste aanpassing: 12 februari 1999. ¹ Duitsland, Frankrijk en Nederland, gewogen in functie van het bbp.
17.11.00 8 OVERHEIDSFINANCIEN

GEZAMENLIJKE OVERHEID ¹ (ESR 1995 definitie)

1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 r (procenten van het bbp)

ONTVANGSTEN 49.7 46.6 48.6 49.3 49.7 50.0 50.0

Fiscale en parafiscale ontvangsten 44.7 42.2 44.1 44.5 45.0 45.5 45.4 Directe belastingen 18.1 15.7 16.7 16.7 17.1 17.6 17.2 Indirecte belastingen IE 11.8 11.8 12.2 12.7 12.9 12.9 13.3 IEG Werkelijk sociale-zekerheidsbijdragen 14.5 14.4 14.8 14.7 14.6 14.5 14.5 Kapitaalbelastingen 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 Andere ontvangsten 5.0 4.4 4.5 4.8 4.7 4.5 4.6

PRIMAIRE UITGAVEN 48.9 41.4 43.7 44.1 43.6 43.2 43.5 R BELGOR BEL Sociale uitkeringen 23.6 21.6 22.7 23.0 22.4 22.1 21.9 OO Andere uitgaven 25.3 19.8 21.0 21.2 21.2 21.1 21.6 VO PRIMAIR SALDO V 0.9 5.1 5.0 5.1 6.1 6.7 6.5 RENTELASTEN REN 11.1 11.9 9.3 8.9 8.0 7.7 7.2 REN TO NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE (-) -10.3 -6.7 -4.3 -3.8 -1.9 -0.9 -0.7 ATO OF -OVERSCHOT (+) Federale overheid A -10.8 -6.8 -3.8 -3.4 -2.4 -1.7 -1.7 Sociale zekerheid 0.4 0.2 ... -0.2 0.5 0.4 0.7 DIC Gemeenschappen en gewesten - -0.4 -0.8 -0.4 -0.1 0.2 0.3 Lokale overheid IN 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 NDICE Geconsolideerde brutoschuld van de overheid 118.8 129.0 134.4 130.5 125.2 119.7 115.9 HE I (Maastricht-definitie) ISCHISC Bronnen: NIS, INR, NBB. M 1 De hier voorgestelde begrippen van ontvangsten en uitgaven zijn in overeenstemming met de nieuwe Europese definities, die ingevoerd zijn in de publicatie "Nationale rekeningen 1999 - rekeningen van de overheid". OMO
ONONECEC SCHATKIST (definitie Ministerie van Financiën)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000 (10 maanden)

Netto te financieren saldo miljoenen euro's -9 482 -9 329 -7 762 -7 192 -6 020 -5 093 -2 821 -3 647 -5 179 -2 457

procenten van het bbp, -5.3 -5.1 -4.0 -3.6 -2.9 -2.4 -1.3 -1.6 ESR 1995

Bronnen: Ministerie van Financiën, NBB.
17.11.00 9 BUITENLANDSE HANDEL

1998 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 II III IV I II juni juli augustus (veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar) WAARDE Uitvoer 5.7 4.5 -1.2 7.4 14.0 23.0 20.6 9.3 15.3 16.9 Invoer 6.2 4.5 -0.3 4.9 15.4 23.9 20.5 10.9 18.5 22.9 Saldo -0.5 -0.1 -0.9 2.3 -1.3 -0.8 0.1 -1.4 -2.7 -4.8 PRIJZEN Uitvoer -0.1 -0.6 -2.6 0.7 4.9 8.8 9.9 9.9 7.9 10.6 Invoer -1.9 1.2 -0.9 2.3 8.0 11.6 12.2 12.3 10.6 15.1 Saldo 1.8 -1.7 -1.7 -1.6 -2.9 -2.5 -2.0 -2.2 -2.4 -3.8 VOLUMES Uitvoer 5.8 5.1 1.4 6.7 8.7 13.0 9.7 -0.6 6.8 5.7 8.3 3.3 0.6 2.6 6.9 11.0 7.4 -1.3 7.1 6.8 IEIE Invoer
-2.3 1.7 0.8 4.0 1.7 1.8 2.2 0.8 -0.3 -1.0 G Saldo Bronnen: INR (NBB), berekeningen NBB. ELG B UITVOER VAN GOEDEREN OR BEL 30 30 25 20 Uitvoer ¹ (linkerschaal) 20 Buitenlandse bestellingen (conjunctuurenquêtes)
10 15 afgevlakte, seizoengezuiverde gegevens (rechterschaal) EN VOOR 0 10 brutogegevens (rechterschaal)
-10


0 -20 Bron: NBB. ¹ Glijdend gemiddelde, over de laatste vijf maanden, van de veranderings- ATOREN VOATOR -5 -30 percentages t.o.v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar CC -10 -40 van de uitvoerwaarde op transactiebasis volgens de betalingsbalans. 1997 1998 1999 2000 DIINDI BETALINGSBALANS HE HE IN BLEU BELGIE C 1997 1998 1999 1999 2000 1997 1998 1999 1999 2000 ISC (6 maanden) (6 maanden) (saldi in miljoenen euro's) M LOPENDE REKENING 12 369 10 889 10 435 5623 6020 10 406 9 224 8863 4665 5564 Goederen 6 852 6 275 6 085 3591 4180 8 632 8 004 7200 4271 4929 NONOMIS Diensten 3 374 3 298 3 534 2092 1801 1 169 1 015 1612 936 1065 OO Inkomens 5 650 5 314 5 074 2153 2525 3 787 3 915 4104 1600 1838 Lopende overdrachten -3 507 -3 998 -4 258 -2213 -2486 -3 182 -3 710 -4053 -2142 -2268 ECEC KAPITAALREKENING 360 -98 2 -12 -59 . . . . .

FINANCIELE REKENING -11 724 -12 406 -11 127 -6758 -6067 . . . . . Directe investeringen 4 274 -5 155 1 443 4082 19267 . . . . . in maatschappelijk kapitaal 1 558 -3 215 18 937 6644 21517 . . . . . van de BLEU in het buitenland -3 743 -13 287 -83 294 -8408 5364 . . . . . van het buitenland in de BLEU 5 301 10 072 102 231 15052 16153 . . . . . overige (netto) 2 716 -1 940 -17 494 -2562 -2250 . . . . . Portefeuillebeleggingen -7 371 -35 804 -12 899 -3042 -3741 . . . . . Overig financieel verkeer -7 726 26 778 -1 395 -8902 -22924 . . . . . Reserve-activa van de NBB -901 1 775 1 724 1104 1331 . . . . .

Vergissingen en weglatingen -1 005 1 615 690 1147 106 . . . . .

Bron: NBB.
17.11.00 10 RENTETARIEVEN

EUROSYSTEEM-RENTE OP DE EUROSYSTEEM-RENTE OP BASISHERFINANCIERINGSTRANSACTIES ¹ PERMANENTE FACILITEITEN ¹

pct. MAANDGEMIDDELDEN OP TOEWIJZINGS- pct. MAANDGEMIDDELDEN OP VERANDERINGS- (oktober 2000) DATUM (oktober 2000) DATUM 6 6 6 6

5 5 5 5

4 4 4 4


3 3 3 3
IE 2 2 2 2
1 1 1 1 ELGIE A M J J A S O N A M J J A S O N 1997 1998 1999 2000 2000 1997 1998 1999 2000 2000 BELG B Marginale beleningsfaciliteit Depositofaciliteit ¹ Tot eind 1998: NBB rente ¹ Tot eind 1998: NBB-rente OR Het Eurosysteem bestaat uit de ECB en de nationale centrale banken van de lid-staten die in de derde fase van de EMU op de euro zijn Bij de start van de EMU, werden de Eurosysteem-tarieven voor de marginale overgegaan. beleningfaciliteit en de depositofaciliteit bepaald op 4.50 pct. respectievelijk 2.00 pct. Tijdens een overgangsperiode, 4.1.99 - 21.1.99, VO werden de tarieven evenwel bepaald op 3.25 pct. respectievelijk 2.75 pct. EN VOORN KORTE-TERMIJNRENTE LANGE-TERMIJNRENTE RETORTO 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 A (jaargemiddelden) (16 nov.) (jaargemiddelden) (16 nov.) Eurosysteem-rente op de Rendement voor een 10 jaar overheidsobligatie basisherfinancierings- 3.07 3.27 2.71 4.80 ² transacties ¹ België 5.76 4.75 4.77 5.52 DICA 3-maands deposito's
EUR ³ 4.20 4.04 2.91 5.04 Duitsland 5.66 4.56 4.50 5.16 USD 5.63 5.47 5.30 6.66 Nederland 5.58 4.64 4.65 5.31 HE INHE INDIC JPY 0.42 0.32 0.09 0.51 Frankrijk 5.57 4.64 4.62 5.27 GBP 6.74 7.22 5.29 5.86 Verenigde Staten 6.45 5.32 5.71 5.78 ISCM Bron: NBB. Bron: NBB. O ¹ Tot eind 1998: NBB-rente.
² Vanaf 15.11.2000. ³ Vóór 1999: ecu. ONONOMISC EUR-YIELD CURVE ECEC 7


4


logaritmische schaal
2
1w. 1m. 3m. 6m. 1j. 3j. 5j. 10j.


29.12.1998 (bibor) 30.12.1999 (euribor + IRS) 16.11.2000

17.11.00 11 VALUTAMARKTEN

BILATERALE WISSELKOERSEN


1997 1998 1999 2000 (jaargemiddelden) (16 nov.)

Wisselkoers van 1 EUR ¹ t.o.v.

GBP 0.6923 0.6765 0.6587 0.6018

USD 1.1340 1.1212 1.0658 0.8569

JPY 137.08 146.38 121.32 93.29

¹ Vóór 1999: ecu. Bronnen: ECB, NBB. ELGIEELGIE BR B NOMINALE EFFECTIEVE WISSELKOERS O (indexcijfers 1990=100) OOR 1997 1998 1999 2000 (jaargemiddelden) (okt.)

REN VREN VO EURO 90.4 92.3 87.2 74.4 GBP 99.9 104.4 103.4 107.5

ATO USD 105.2 113.2 109.8 117.4 DICDICATO JPY 129.2 126.8 145.8 165.2 Bron: BIB.

HE INHE IN REELE EFFECTIEVE WISSELKOERS ISCISC (indexcijfers 1990=100)
1997 1998 1999 2000 OMOM (jaargemiddelden) (okt.) ONON EURO 90.7 92.1 86.6 74.1 ECEC GBP 102.2 108.9 108.4 113.8 USD 107.0 114.8 112.5 121.7

JPY 112.5 108.9 123.1 134.1

Bron: BIB. Berekend via de nationale indices van de consumptieprijzen.

VOOR BIJKOMENDE INLICHTINGEN: ABONNEMENT: Mw. Daisy Dillens +32/2/221.21.37 M. Nino Di Zinno +32/2/221.21.36 Mw. Veronique Peelman +32/2/221.25.02
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...