Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Servo Delden maakt geen gebruik van gedoogbeschikking

Datum nieuwsfeit: 29-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Overijssel
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Overijssel

Servo Delden maakt geen gebruik van gedoogbeschikking

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben, na het bedrijf CONDEA Servo Delden B.V. hiertoe verzocht te hebben, kennis genomen van de beslissing van het bedrijf om tot 1 maart 2000 geen gebruik te maken van de
gedoogbeschikking die hen door de provincie is verstrekt.

Aanleiding hiervoor zijn de tegenstrijdige conclusies die het Rijksinstituut voor Milieuhygiëne (RIVM) en het onderzoeksbureau TNO trekken uit de door bureau SAVE uitgevoerde risicoberekening voor Servo Delden. Het RIVM stelt dat de opgeslagen hoeveelheid chemicaliën een mogelijk risico met zich meebrengt voor woonbebouwing in de omgeving. Op basis van deze gegevens hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel een second-opinion door TNO laten uitvoeren. Het TNO-rapport wijst uit dat het door SAVE uitgevoerde onderzoek wel juist is, waardoor de woonbebouwing op veilige afstand van het bedrijf Servo Delden gesitueerd is.

Voor een definitief oordeel heeft het provinciebestuur de Commissie Preventie
Rampenbestrijding (CPR) ingeschakeld. In afwachting van de uitkomst van het CPR onderzoek, dat begin 2001 verwacht wordt, wordt er door het bedrijf geen gebruik gemaakt van de
gedoogbeschikking. Dit betekent voor Servo Delden dat de voorwaarden van de oude vergunning gelden als kader voor de controles die de provincie de komende periode zal uitvoeren.

De gedoogbeschikking voor de opslag van chemicaliën met een bepaald gewichtspercentage aan stikstof, die medio 2000 door Gedeputeerde Staten is verstrekt, was gebaseerd op de risicoberekening die het bureau SAVE voor Servo Delden heeft uitgevoerd. Hieruit bleek dat er geen woonbebouwing binnen de risicocontour van het bedrijf bestaat. Het RIVM plaatst kanttekeningen bij de uitgangspunten van het onderzoek, waardoor de mogelijkheid bestaat dat de woonbebouwing wel binnen de risicocontour valt. TNO bevestigt echter de conclusies van het SAVE-onderzoek. Op basis van het oordeel van de Commissie Preventie
Rampenbestrijding willen Gedeputeerde Staten een besluit nemen over het wel of niet intrekken van de
gedoogbeschikking voor Servo Delden.

De uitkomst van het
CPR-onderzoek vormt mede de basis voor de behandeling van de aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning, die inmiddels door Servo Delden bij de provincie is ingediend.

Naar verwachting zal de beslissing hieromtrent begin maart 2001 genomen worden. Tot die tijd zal Servo Delden op verzoek van het
provinciebestuur geen gebruik maken van de bestaande gedoogbeschikking.

Om de omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren en het vervolgtraject toe te lichten, organiseert de provincie Overijssel samen met de Inspectie Milieuhygiëne een informatieavond.

Deze avond wordt gehouden op maandag 4 december 2000 in hotel Wapen van Delden, Langestraat 242 en begint om 20.00 uur. Gedeputeerde Staten zullen na de
informatiebijeenkomst de ingediende bezwaarschriften, gericht tegen het verlenen van de gedoogbeschikking, in behandeling nemen.

Bron: team Communicatie, Petra


© 29-11-2000 Provincie Overijssel

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie