Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA wil impuls voor deltaplan bedrijfsterreinen

Datum nieuwsfeit: 29-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

PERSBERICHT

Den Haag, 29 november 2000

PVDA WIL IMPULS VAN 400 MILJOEN VOOR DELTAPLAN HERSTRUCTURERING BEDRIJFSTERREINEN

De PvdA heeft vorig jaar het tekort aan ruimte aan de orde gesteld. Er is te weinig groene ruimte en dat wordt op lange termijn een negatieve factor in het vestigingsklimaat. Het gebrek aan vrije vestigingsruimte vormt een urgent knelpunt. Het bedrijfsleven, IPO en VNG trekken aan de bel. In de komende tien jaar zal, zelfs als de kenniseconomie zorgt voor een andere manier van ruimtegebruik, nog veel ruimte voor bedrijven nodig zijn.

PvdA-woordvoerder Hindriks vindt dat een omslag in de manier van planning en creatie van het ruimtegebruik nodig is. Om te beginnen is het wenselijk dat er een decentrale aanpak komt. De verantwoordelijkheid voor de ROM's behoort in handen van de provincies. Wat de PvdA betreft kan de verantwoordelijkheid binnen de beleidskaders van de Vijfde nota ruimtelijke ordening worden gedecentraliseerd naar provincies en regio's, inclusief het decentraliseren van budgetten en eigendom. De ruimtenood is gegroeid en er is weinig of geen voortgang geboekt bij het herstructureren van bestaande bedrijventerreinen. Er is een deltaplan voor de herstructurering nodig. Dat kost voor circa 2000 hectare (50% van de totale behoefte) twee tot drie miljard gulden in de komende tien jaar. De PvdA vraagt daarom om alle beschikbare subsidies exclusief voor herstructurering te bestemmen.

Het amendement Hindriks/Van Walsem heeft geleid tot een forse verhoging van de begrotingsmiddelen. Er is tegelijk sprake van een daling van de kasuitgaven. De PvdA-fractie vraagt aan de regering of dat komt doordat er te weinig plannen zijn ingediend of dat er sprake is van vertraging bij de afhandeling. De PvdA verwacht dat de regering de onbenutte verplichtingenruimte beschikbaar houdt en dat een tekort aan kasruimte geen reden zal zijn om aanvragen te weigeren. Om een begin te maken met de benodigde herstructureringsimpuls stelt de PvdA voor om voor de komende vier jaar de begrotingsruimte (verplichtingen) voor herstructurering structureel met honderd miljoen te verhogen. Daartoe zal de PvdA-fractie in het debat over de begroting 2001 Economische Zaken een amendement indienen.

Voor meer informatie: Rik Hindriks 070-318 3777

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie