Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Prijzen industrie in oktober 0,8% gestegen

Datum nieuwsfeit: 30-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Prijzen industrie in oktober 0,8% gestegen

De prijzen van Nederlandse industrieproducten zijn in oktober van dit jaar 0,8% gestegen ten opzichte van september. Deze prijsstijging wordt veroorzaakt door prijsstijgingen van onder meer voedingsmiddelen en chemische producten. In vergelijking met oktober vorig jaar liggen de prijzen van Nederlandse industrieproducten in oktober 2000 gemiddeld 13,4% hoger. Uit de voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat deze prijsontwikkeling nog steeds een oplopende trend vertoont. Dit geldt ook als de prijsontwikkeling van de aardolie-industrie buiten beschouwing wordt gelaten. In oktober ligt het prijsniveau van Nederlandse industrieproducten exclusief de aardolie-industrie 6,6% hoger dan een jaar eerder. In januari van dit jaar was dat nog 3,4%.

Stijgende prijzen over een breed front
De stijging van prijzen van Nederlandse industrieproducten doet zich in bijna alle industriële branches voor. De binnenlandse afzetprijzen zijn in oktober met 0,7% gestegen, terwijl geëxporteerde industrieproducten 0,8% in prijs toenamen. De grootste prijsstijgingen heeft het CBS waargenomen in de voedings- en genotmiddelenindustrie, de papier- en kartonwarenindustrie, de chemische industrie en de basismetaalindustrie. Prijsdalingen zijn geconstateerd in de industrie voor medische apparaten en instrumenten.

Verbruiksprijzen in oktober ruim 2% gestegen
De prijzen van grondstoffen en halffabrikaten die de industrie verbruikt, zijn in oktober 1,5% gestegen ten opzichte van september dit jaar. Grondstoffen en halffabrikaten van Nederlandse herkomst zijn 2,1% in prijs toegenomen. Geïmporteerde grondstoffen stegen met 1,0% in prijs. In vergelijking met een jaar eerder lagen de verbruiksprijzen in de industrie in oktober dit jaar 19,7% hoger. Geïmporteerde grondstoffen zijn 23,7% in prijs gestegen. De uit Nederland afkomstige grondstoffen en halffabrikaten zijn 15,1% in prijs toegenomen.

Technische toelichting
Het producentenprijsindexcijfer geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van Nederlandse industrieproducten. De prijzen die ten grondslag liggen aan de hier gepresenteerde prijsindexcijfers zijn verkregen door rechtstreekse waarneming bij industriële en handelsondernemingen. De daarbij geldende condities zijn: prijzen af-fabriek en exclusief BTW, subsidies, accijnzen en eventuele heffingen. De invoerprijzen worden gemeten onder de conditie C.I.F. (Cost, Insurance, Freight) of franco aan de Nederlandse grens, dat wil zeggen vóór het inklaren. De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen. De prijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabrikaten zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de aankoop van binnenlandse producten en voor de invoer van de desbetreffende goederen. De Producentenprijsindexcijfers worden berekend volgens de methode van Laspeyres. Bij deze methode wordt de prijs van een product uit de verslagperiode gerelateerd aan de prijs van hetzelfde product (dat wil zeggen met onder andere dezelfde kwaliteit en leveringscondities) in het basisjaar. De hier gepubliceerde indices hebben als basisjaar 1995, dat wil zeggen dat de indices voor het jaar 1995 op 100 zijn gesteld. De producentenprijsindexcijfers hebben gedurende een tijdvak van vijf maanden een voorlopig karakter; daarna worden zij definitief. Cijfers van de vier voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie