Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Herintroductie bever succes in de Gelderse Poort

Datum nieuwsfeit: 30-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

WERELD NATUUR FONDS

Bever succes in de Gelderse Poort

Persbericht van Wereld Natuur Fonds en Staatsbosbeheer

De herintroductie van de bever (castor fiber fiber) in de Gelderse Poort
heeft in zes jaar tijd geleid tot de vestiging van een populatie van zeker
37 bevers. Dat blijkt uit de stand van zaken die Staatsbos-beheer en het
Wereld Natuur Fonds schetsen op 30 november 2000 tijdens een bijeenkomst
met de mensen van het eerste uur. Uit het onderzoek dat Alterra de afgelopen zes jaar heeft uitgevoerd, blijkt dat de beverpopulatie in de
Gelderse Poort ondanks het aantal van 37 kwetsbaar blijft. Om groei van de
populatie te bevorderen is het noodzakelijk dat de barrières tussen de
verschillende leefgebieden van de bevers worden weggenomen. Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds blijven daarom werken aan de
realisatie van grote aaneengesloten natuurgebieden, met name ook langs de
grote rivieren. Daarnaast kan het gericht bijplaatsen van beverparen de
beverpopulatie verder versterken.

Stand van zaken
De bever voelt zich na 6 jaar thuis in de Gelderse Poort. Dit voorjaar
zijn 11 beverfamilies en 3 eenlingen gesignaleerd, totaal minimaal 37
dieren. De populatie groeit jaarlijks met ongeveer 20 jongen. Ze nemen een
steeds groter deel van het rivierengebied in gebruik. Het mozaïek van
ondiepe en met waterplanten begroeide plassen, ruig begroeide oevers,
grazige graslandjes en het wilgenbos maken het gebied tot een lustoord
voor de bever. Zijn voorkeur voor wilgenhout op het menu betekent dat
menig tak of boom het verliest van de zaagtanden van de bever. Hierdoor
ontstaan in het gebied steeds weer ruimte; ruimte waar andere planten en
diersoorten weer gebruik van maken. De bever vervult een belangrijke rol
in de natuur langs de rivieren. De eerste uitzettingen in 1994 en 1996
waren niet zondermeer succesvol. Stress als gevolg van het transport en
uitzetting en onvolledige samenstelling van aangeleverde beverfamilies
leidden tot een hoge uitval. Een verbeterde uitzetprocedure heeft er toe
geleid dat de aanzienlijke verliezen in de beginperiode konden worden
omgebogen naar een aanvaardbaar sterfteniveau, vergelijkbaar met de sterfte tijdens de herintroductie in de
Biesbosch.

De hoop op verdere kolonisatie door bevers van het Duits-Nederlandse
rivierengebied is bewaarheid. In de Krimpenerwaard is de bever in 1999
voor het eerst gesignaleerd, naar alle waarschijnlijkheid een exemplaar
(misschien zelfs twee) afkomstig uit de Millingerwaard. In Flevoland is in
de periode 1994-2000 een populatie van 20 bevers ontstaan als gevolg van
ontsnappingen uit rasters en de bijplaatsing van twee jonge mannetjes. In
het stroomgebied van de Maas in Limburg houden zich zeker zes bevers op,
afkomstig van de Poolse beverpopulatie in de
Eiffel.

Ondanks dat de bever zijn natuurlijke vijanden (wolf, beer) hier niet
tegenkomt, zijn er wel degelijk bedreigingen. Met name de relatief hoge
cadmiumbelasting in het rivierengebied, het versnipperde leef-gebied, een
verminderde voortplanting door het grote aantal verwante paren, maken de
Gelderse bever-populatie kwetsbaar. Het cadmium is een gevolg van de
verontreinigde waterbodem in het rivierengebied en hoopt zich op in de
bast van wilgen, het belangrijkste voedsel van de bever. Een verbetering
van de water-kwaliteit is dan ook meer dan wenselijk. De onderzoekers van
Alterra concluderen desalniettemin dat op korte termijn de bever zich
zeker kan handhaven in de Gelderse Poort.

Toekomst
Voor een levensvatbare populatie op de langere termijn is het nodig dat de
beverpopulatie in de Gelderse Poort deel uitmaakt van een netwerk van
populaties (metapopulatie). In dat kader doet Alterra de suggestie om de
populaties van de Gelderse Poort en van Flevoland zo snel mogelijk tot
één geheel te laten worden met de beverpopulaite in de Biesbosch. Gericht
bijplaatsen van beverparen zou deze ontwikkeling kunnen ondersteunen.

De resultaten van de herintroductie van de bever in de Gelderse Poort
onderstrepen het belang van grote aaneengesloten natuurgebieden. Grote
natuurgebieden zijn noodzakelijk om eerder verdwenen planten- en diersoorten weer een kans te geven. Dieren en vooral natuurlijke processen
zoals erosie, overstroming en rivierduinvorming hebben ruimte nodig. In de
Gelderse Poort is die ruimte gegeven aan de natuur, met als gevolg winst
voor zowel de natuur als voor de in rust en natuur geïnteresseerde mens.

In het belang van de toekomst voor de bever blijven Staatsbosbeheer en het
Wereld Natuur Fonds zich beijveren voor uitbreiding van de nieuwe natuur
langs de rivieren. Natuur, die ontdaan is van rasters en beschoeiingen
langs de oevers en waar mensen vrij rond kunnen struinen..

Partners
De herintroductie van bevers in de Gelderse Poort is in opdracht van het
Ministerie van LNV gerealiseerd door Staatsbosbheer, de Provincie Gelderland en het Wereld Natuur Fonds. Dit alles onder begeleiding van de
Werkgroep Bevers Gelderse Poort.

Op te vragen:

- rapport Alterra 'Herintroductie in de Gelderse Poort en ontwikkelingen
elders van 1994-2000'


- betacam materiaal bevers, fotomateriaal bevers en beverburcht
Meer informatie:
Harry Woesthuis; boswachter Staatsbosbeheer;
tel: 024-6632470 ;
tel. mob.: 06-51207111
Marie-Christine Lanser-Reusken; persvoorlichter Wereld Natuur Fonds, tel: 030-6937374
mobiel: 06-21548657
email: (mlanser@wwfnet.org)

30 nov 00 15:00

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie