Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geen heffing kapitaalsbelasting bij liquidatie overgenomen

Datum nieuwsfeit: 30-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Geen heffing kapitaalsbelasting bij liquidatie overgenomenKapitaalsbelasting. Toepassing van artikel 14, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen

Besluit van 30 november 2000, nr. CPP2000/2662M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.


1. Inleiding


In artikel 37, eerste lid, onderdeel a juncto artikel 37, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna: de Wet) is van kapitaalsbelasting vrijgesteld een lichaam met een in aandelen verdeeld kapitaal dat tegen toekenning van eigen aandelen uitsluitend aandelen in een ander zodanig lichaam verwerft en daarbij ten minste 75 percent van de aandelen in dat lichaam verwerft dan wel een bezit van 75 percent of meer uitbreidt (aandelenfusie).

In artikel 14, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer (hierna: het Uitvoeringsbesluit) is bepaald dat de kapitaalsbelasting die niet is geheven door de toepassing van artikel 37, eerste lid, onderdeel a juncto artikel 37, tweede lid, onderdeel a, van de Wet alsnog door het lichaam verschuldigd is, indien het lichaam binnen vijf jaren na het tijdstip van de inbreng niet meer in bezit is van alle aandelen in het andere lichaam die het op dat tijdstip heeft verworven of reeds in zijn bezit had en van ten minste 75 percent van de aandelen in het andere lichaam.

Mij is de vraag voorgelegd of de toepassing van artikel 14, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit achterwege kan blijven, indien binnen vijf jaren na het tijdstip van inbreng het overgenomen lichaam wordt ontbonden en geliquideerd.


2. Goedkeuring


Ingevolge artikel 14, eerste lid van het Uitvoeringsbesluit is in deze situatie alsnog kapitaalsbelasting verschuldigd, omdat het lichaam binnen vijf jaren na het tijdstip van de inbreng niet meer in bezit is van alle aandelen.

Ik keur echter met toepassing van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen goed dat in deze situatie heffing van alsnog verschuldigde kapitaalsbelasting, ter zake van de ontbinding en liquidatie van het overgenomen lichaam, achterwege blijft, mits een evenredig gedeelte van het vermogen van het geliquideerde lichaam wordt uitgekeerd aan het overnemende lichaam.

Deze goedkeuring kan niet worden verleend, indien moet worden aangenomen dat de ontbinding en liquidatie (mede) haar grond vindt in het behalen van onbedoelde fiscale voordelen. Hiervan is in ieder geval sprake, indien het overgenomen lichaam in de laatste drie jaren voorafgaand aan het tijdstip van de inbreng van de aandelen een verhoudingsgewijs relevante vermogenstoename heeft ondergaan.


3. Behandeling van de verzoeken

Belastingplichtigen kunnen een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule rechtstreeks bij de inspecteur indienen. Ik verleen de inspecteur toestemming om namens mij het verzoek af te handelen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie