Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Al 25 jaar Postuniversitaire activiteiten in West-Vlaanderen

Datum nieuwsfeit: 01-12-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


---

Onderwerp: 25 JAAR POSTACADEMISCHE VORMING IN WEST-VLAANDEREN Auteur: Filip SANTY
E-mail: (Filip.Santy@kulak.ac.be)
Bedrijf: KULAK - Postacademische Vorming
Adres: E. Sabbelaan 53
Plaats: 8500 KORTRIJK
Tel.: 056 24 61 87
Fax: 056 24 69 98

Vrijdag 1 december, 20 uur
25 JAAR POSTUNIVERSITAIRE ACTIVITEITEN
IN WEST-VLAANDEREN

Kortrijk ? Het academiejaar 2000-2001 is voor het
Postuniversitair Centrum van de KULAK een feestjaar. Op het moment dat de KULAK zelf zijn 35-jarig bestaan herdenkt, viert ook het PUC. De eerste drie postuniversitaire bijscholingen in West-Vlaanderen werden immers precies 25 jaar geleden georganiseerd. Nu staat het PUC in voor meer dan 70 programma?s per jaar, die worden gevolgd door zowat 6000 deelnemers.

Toen er nog maar amper sprake was van permanente vorming en lang vssr de term ?levenslang leren? werd uitgevonden, startte in december 1976 in Brugge het Centrum voor Hoger Onderwijs. Met een flinke dosis vrijwillige inzet werd de eerste universitaire navorming in West-Vlaanderen aangeboden.

Algauw vond het noorden het zuiden: de Kortrijkse campus van de K.U.Leuven kwam het initiatief enthousiast en daadwerkelijk ondersteunen. Met als gevolg dat de KULAK er een nieuwe "core-business" bijnam: de postuniversitaire navorming. De naam veranderde in v.z.w. Postuniversitair Centrum West-Vlaanderen. Door het decreet op de universiteiten is de postuniversitaire vorming sinds enkele jaren volledig geontegreerd binnen de KULAK. De dienst Postacademische Vorming overkoepelt als rectorale dienst het EuroStudieCentrum Open Universiteit (begeleide zelfstudie)en het Postuniversitair Centrum (andere postuniversitaire bijscholing) en werkt voor de onderwijssector nauw samen met de v.z.w. Eekhoutcentrum.

Het aantal PUC-programma?s nam toe van drie tijdens het academiejaar 1976-1977 tot meer dan zeventig het laatste jaar. Steeds meer professionelen doen een beroep op het aanbod van het PUC om aan hun vormingsplicht te voldoen: het aantal deelnemers aan de studieavonden, lessenreeksen en postgraduaat opleidingen schommelt nu rond de 6000 per jaar. Ook het aantal lesuren per jaar is flink toegenomen.

De activiteiten worden op stapel gezet door stuurgroepen, samengesteld uit academici en mensen uit de praktijk. Daardoor is iin van de fundamentele opties van het PUC gegarandeerd: de duidelijk band tussen recente wetenschappelijke bevindingen en de toepasbaarheid ervan in de praktijk. De concrete uitwerking van de ideekn gebeurt door de medewerkers van de dienst.

Specialisatie

Het PUC slaagt er nog altijd in om in vrijwel alle sectoren van de wetenschap een bepaald aanbod te presenteren. Daarbij valt het op dat het grootste aantal deelnemers uit de sectoren Geneeskunde, Cultuur en Recht komen.

Wie naar de cijfers kijkt inzake het aantal aangeboden lesuren, ziet er de programma?s inzake vastgoed uitspringen. Het PUC is inmiddels een vaste waarde geworden in het bijscholingsaanbod voor de vastgoedsector. De langlopende opleidingen ?Vastgoedrecht voor de vastgoedpraktijk? en ?Vastgoedkunde? trekken belangstellenden uit het hele Vlaamse land. Het kwaliteit van laatstgenoemde opleiding werd onlangs bevestigd door de officikle erkenning van het programma door het Royal Institute of Chartered Surveyers, de beroepsvereniging van Britse vastgoedmakelaars. Overigens heeft het PUC op dit vlak al een soort ?spin-off? in het Documentatiecentrum Vastgoed, waar een resem
wetenschappelijke medewerkers onder de hoede van de subfaculteit Rechten van de KULAK de evolutie in de vastgoedsector op de voet volgt en de verzamelde gegevens ter beschikking stelt van geonteresseerden. Wellicht volgen in de toekomst nog nieuwe initiatieven in die richting.

Geen eiland

Het PUC is altijd een fervent voorstander geweest van samenwerking met andere onderwijsaanbieders. Nog voor er sprake was van samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en hogescholen, bood het PUC al programma?s aan i.s.m. andere instellingen zoals b.v. IPSOC, KIH, PIH en SBM.

Vandaar wellicht dat het PUC gevraagd werd om de voorzitter te leveren van de provinciale werkgroepen ?Open Hoger Onderwijs? en ?Permanente Vorming?, die beleidsvoorbereidend werk doen inzake de toekomst van de permanente vorming en het levenslang leren in de provincie.

Het PUC staat overigens ook op Europees vlak bekend als een modelorganisatie. Een recent verschenen presentatie van de structuur en de werking van de dienst in het ?Managers? Handbook European University Continuing Education? kon op een grote belangstelling uit het buitenland rekenen.

Inmiddels is iedereen ervan overtuigd geraakt dat levenslang leren levensnoodzakelijk is voor mens en maatschappij. Vaak blijft het nog bij woorden. Feit is dat er al sinds 25 jaar in West-Vlaanderen wordt gehandeld. Dat is te danken aan de grote inzet van vele mensen, aan de goede samenwerking met partners (o.m. de hogescholen) en aan de belangrijke steun van de K.U.Leuven, het provinciebestuur en enkele organisaties waarop het PUC sinds lange tijd mag rekenen.

Klein Barnum

Het 25ste academiejaar van het PUC wordt gevierd op vrijdag 1 december. Naast de feesttoespraak door rector Marcel Joniau, wordt de ?academische rede? over het leergedrag van volwassenen de blikvanger van de feestviering. Klein Barnum, een groot begrip in de wereld van ondernemingsseminaries, leidt de dans?

DIT PERSBERICHT, MET INBEGRIP VAN DE CIJFERGEGEVENS IN

GRAFIEKVORM, IS OP TE HALEN OP DE PUC-WEBSITE:
www.pav.kulak.ac.be


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie