Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Promotie: Hoe een ziekenhuis effectief te besturen?

Datum nieuwsfeit: 01-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Katholieke Universiteit Brabant
Zoek soortgelijke berichten
persberichten

Ziekenhuisdirecteur promoveert op KUB

Hoe een ziekenhuis effectief te besturen?

Ziekenhuisdirecteur drs. J.H. Schaaf zag de laatste twintig jaar lang de bestuurlijke verantwoordelijkheden in zijn organisatie ingrijpend veranderen. Hij promoveert vrijdag 1 december op de Katholieke Universiteit Brabant op het proefschrift 'Zoektocht naar een effectieve organisatievorm. Een onderzoek naar de rolverdeling en de afstemming tussen het management en de medische professie bij de besturing van een algemeen ziekenhuis.'

Als gevolg van de invoering van de budgetfinanciering in de ziekenhuissector in de beginjaren tachtig is het ziekenhuismanagement gedwongen om grenzen te stellen aan de aard en de omvang van de ziekenhuisactiviteiten. Daarmee is feitelijk het terrein betreden dat tot dan toe exclusief aan de medisch specialisten toebehoorde. Het algemeen ziekenhuis wordt door de buitenwacht steeds meer als een geheel wordt aangesproken, dit ondanks het feit dat de medisch specialisten in hun praktijkuitoefening in belangrijke mate autonoom zijn. In dit promotie-onderzoek gaat het vooral om de vraag hoe de rolverdeling en de afstemming tussen het management en de medische professie het beste kan worden vormgegeven. Daarbij is tevens gekeken naar de invloed die externe partijen hebben op het besturingsvraagstuk waarvoor de leiding van een ziekenhuis staat. De onderzoeksdoelstelling richt zich dus primair op het verwerven van inzicht in de besturingsmogelijkheden van ziekenhuizen. Het empirisch materiaal is goeddeels ontleend aan de (gedocumenteerde) ervaringen die in en vanuit het Maria Ziekenhuis te Tilburg (nu: TweeSteden ziekenhuis) zijn opgedaan. Het onderzoek heeft betrekking op de periode 1980 2000. Het onderzoeksverslag verschaft inzicht in de essentie van het besturingsvraagstuk waar de leiding van een ziekenhuis voor staat en spitst zich toe op (de veranderingen in) de rolverdeling en de afstemming tussen het management en de medische professie. Voor de medische staf is in de ogen van de promovendus vooral een taak weggelegd op het terrein van de medische beleidsontwikkeling, de medische ethiek, de kwaliteitsbevordering en de kwaliteitsbewaking. Daarbij zal de medische staf vooral aandacht hebben voor de specialisme overstijgende aspecten van de geneeskunde en daarmee bijdragen aan een geïntegreerde visie op het medisch-specialistische zorgaanbod. De zoektocht naar een effectieve organisatievorm is volgens de promovendus dan ook nog niet ten einde.

Drs. J.H. Schaaf is lid van de directie/raad van bestuur van het TweeSteden ziekenhuis te Tilburg.

Noot voor de pers

De promotieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 1 december om 14.15 precies in de Aula van de Katholieke Universiteit Brabant. Promotores zijn prof. dr. A.F. Casparie en prof. dr. A.P.W.P. van Montfort. Voor persvertegenwoordigers is een exemplaar van het proefschrift verkrijgbaar bij mw. Anny Vermeulen van Voorlichting en Externe Betrekkingen (013-4662000). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter drs. Pieter Siebers, tel. 013-4662004; E-mail: (P.H.C.Siebers@kub.nl) Onder de titel 'Zoektocht naar een effectieve organisatievorm. Een onderzoek naar de rolverdeling en de afstemming tussen het management en de medische professie bij de besturing van een algemeen ziekenhuis' verschijnt een handelsuitgave bij Uitgeverij Van Gorcum te Assen: NUGI 756, ISBN 90 232 3645 9, verkoopprijs f. 69,50. Drs. J.H. van der Schaaf is bereikbaar op telefoonnummer 013-4655202 (fax 013-4655439).

23-11-2000 KUB

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie