Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Milieudefensie weigert overleg over 'schaamgroen' bij MTC

Datum nieuwsfeit: 01-12-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Noodzaak grootschalig project onvoldoende aangetoond

Milieudefensie weigert overleg over 'schaamgroen' bij MTC

Vereniging Milieudefensie heeft de regionale bestuurders in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen laten weten niet in te gaan op een uitnodiging om mee te praten over de manier waarop het Multimodaal Transportcentrum wordt aangelegd. Milieudefensie verwijt de bestuurders dat de noodzaak van het omstreden project in de Over-Betuwe niet bespreekbaar is.

Het MTC is een enorm bedrijventerrein voor de transportsector. Een nieuwe containerhaven en verbindingen met A15, A73 en Betuwelijn zijn onderdeel van dit MTC. Het bedrijventerrein ten noorden van de Waal bij Nijmegen gaat ten koste van 500 hectare open gebied tussen de dorpen Oosterhout, Elst, Valburg en Slijk-Ewijk. Gezien de grote negatieve gevolgen voor landschap en leefmilieu vindt Milieudefensie dat het MTC moet worden afgeblazen. Onder meer met procedures, manifestaties en publicaties hoopt Milieudefensie de komst van het MTC tegen te houden.

De uitnodiging aan Milieudefensie om deel te nemen aan een klankbordgroep blijkt niet te zijn bedoeld om nut en noodzaak van het MTC aan de orde te stellen, maar enkel zaken als de landschappelijke inpassing te bespreken. Milieudefensie constateert dat de wenselijkheid van het MTC zelf nog nooit op een open en inhoudelijke wijze is bediscussieerd. Net zo als bij de Betuwelijn is de besluitvorming rond het MTC gebaseerd op ononderbouwde aannames en het negeren van alternatieven.

Milieudefensie heeft géén behoefte aan inspraak over het ´schaamgroen´ aan de randen van het MTC. In de brief aan de bestuurders wordt gemeld: "We hopen dat u kunt begrijpen dat het voor onze vereniging niet gepast is om mee te praten over marginale kwesties als tegelijkertijd wordt nagelaten om een inhoudelijke afweging over nut en noodzaak van het MTC toe te staan. Door mee te draaien in een klankbordgroep die feitelijk niets essentieels te vertellen heeft zou een verkeerd signaal afgegeven worden. Bovendien willen we voorkomen dat ten onrechte gesuggereerd kan worden dat er wel een maatschappelijk draagvlak bestaat voor het MTC."

Milieudefensie sluit de brief af met de opmerking in de toekomst wel degelijk tot overleg bereid te zijn, mits bij zo'n overleg de uitgangspunten van projecten als het MTC wel op een open wijze besproken kunnen worden.

Contactpersoon: Pieter Jansen, 024 3237544
Bijlage: brief aan de betrokken bestuursorganen, volgt hieronder:

Aan de gemeenteraden van Over-Betuwe, Nijmegen en Arnhem, het Algemeen Bestuur van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen, Provinciale Staten van Gelderland.


Onderwerp: Overleg over Multimodaal Transportcentrum
Nijmegen, 24 november 2000

Geachte dames, heren,

De Projectgroep Bestemmingsplan MTC heeft Vereniging Milieudefensie gevraagd deel te nemen aan een informatiebijeenkomst en een zogeheten klankbordgroep ten behoeve van het opstellen van het bestemmingsplan voor het beoogde Multimodaal Transportcentrum.

In de regel is onze vereniging zeker bereid om te overleggen. Milieudefensie is dan ook een pleitbezorger van het 'groene poldermodel', een overlegstructuur waarbij uiteenlopende organisaties zoeken naar de mogelijkheden een duurzame samenleving te realiseren. Dit gezamenlijk optrekken biedt kansen om het overheidsbeleid enerzijds inhoudelijk te versterken en anderzijds voor plannen voldoende maatschappelijk draagvlak te creëren. Landelijk wordt onder meer in SER-verband thans door Milieudefensie en anderen vormgegeven aan dit 'groene poldermodel'. Op deze wijze is dit jaar bijvoorbeeld het SER-advies over criteria voor de ontwikkeling van bedrijfsterreinen tot stand gekomen (met daarin een inmiddels al befaamde 'ladder'). Het moge duidelijk zijn dat een essentiële voorwaarde voor een voor alle betrokkenen bevredigend overleg de bereidheid is om juist heikele kwesties op een open wijze te bediscussiëren. Daarbij passen geen voldongen feiten.

Helaas moeten wij constateren dat de regionale overheden in Gelderland het MTC vooralsnog als een voldongen feit beschouwen. Uit nader contact met de Nijmeegse projectleider bleek dan ook dat de uitnodiging van de Projectgroep Bestemmingsplan MTC niet was bedoeld om nut en noodzaak van het MTC aan de orde te stellen, maar enkel zaken als de landschappelijke inpassing te bespreken. Door het overleg zo drastisch in te perken laat u kansen liggen om een goede inhoudelijke afweging te maken over de gewenste ontwikkeling van de regio.
Vastgesteld moet worden dat het MTC nog nooit op een open en inhoudelijke wijze is bediscussieerd. Net zo als bij de Betuwelijn is de besluitvorming rond het MTC gebaseerd op ononderbouwde aannames en het negeren van alternatieven. Eén van de aanbevelingen in de rapportage van de Algemene Rekenkamer over de Betuwelijn is dat de overheid haar houding moet wijzigen om te voorkomen dat de gemaakte fouten herhaald worden bij andere grootschalige projecten. Helaas is dit signaal tot nog toe niet opgepakt door degenen die bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor het MTC.

Realisering van het MTC brengt onoverkomelijke nadelen met zich mee:


· Meer dan 500 hectare open landschap wordt bebouwd
· Lawaai, vervuiling en risico's in Elst, Eimeren, Valburg, Reeth, Oosterhout en Slijk-Ewijk

· De verbinding over de Waaldijk tussen Slijk-Ewijk en Oosterhout verdwijnt
· Natuurrijke uiterwaarden, boomgaarden en velden moeten wijken voor asfalt en beton

· Tientallen monumentale boerderijen en woningen worden gesloopt
Het is duidelijk dat het doorzetten van het Multimodaal Transportcentrum een onverstandige keuze is, zowel door de ligging als door de omvang van het project. Een grootschalige ondersteuning van de transportsector heeft te veel nadelen. De schade aan landschap en leefmilieu kan voorkomen worden door de overheidsgelden beter in te zetten. Vereniging Milieudefensie bepleit een schone en slimme economie. In plaats van nog meer te investeren in asfalt en beton roepen we u op om een groene grens te trekken. Zou de regionale economie niet meer gebaat zijn met het ondersteunen van de recreatiesector, duurzame landbouw, kennis-intensieve ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf?
Studies uit onafhankelijke hoek onderschrijven de visie dat dit gebied beter géén transportregio kan worden. Onderzoeken van de Nijmeegse universiteit en het accountantsbureau KPMG tonen aan dat de eenzijdige nadruk op logistiek in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen ten koste gaat van meer duurzame economische activiteiten.

Vereniging Milieudefensie ijvert voor alternatieven voor het MTC. Voor onze vereniging is dit project zo'n overduidelijk voorbeeld van foutieve ruimtelijke ordening dat we het als een belangrijk speerpunt zien. We voeren de strijd tegen het MTC met open vizier en gebruiken daarbij middelen die tot de kern van een democratische rechtsstaat behoren. Met juridische procedures (onder meer tegen het regionaal structuurplan van het KAN) hopen we alsnog een zorgvuldige toetsing van de plannen af te dwingen. Met inhoudelijke publicaties en spraakmakende manifestaties blijven we het maatschappelijk debat over het MTC aanzwengelen. Verder ondersteunen we bijvoorbeeld ook het initiatief om in de gemeente Nijmegen de bevolking middels een referendum te laten oordelen over de wenselijkheid van het MTC.
We hopen dat u kunt begrijpen dat het voor onze vereniging niet gepast is om mee te praten over marginale kwesties als tegelijkertijd wordt nagelaten om een inhoudelijke afweging over nut en noodzaak van het MTC toe te staan. Door mee te draaien in een klankbordgroep die feitelijk niets essentieels te vertellen heeft zou een verkeerd signaal afgegeven worden. We willen voorkomen dat ten onrechte gesuggereerd kan worden dat er wel een maatschappelijk draagvlak bestaat voor het MTC. We zien ons dan ook genoodzaakt om afwijzend te reageren op de uitnodiging van de Projectgroep Bestemmingsplan MTC.

We hechten er aan te benadrukken dat Vereniging Milieudefensie desondanks bereid blijft om deel te nemen aan overlegsituaties over het MTC (en soortgelijke projecten), mits daarbij de uitgangspunten wel op een open wijze aan de orde gesteld kunnen worden. Uit contacten met het ministerie van VROM is inmiddels echter duidelijk geworden dat juist de bestuurders van het Landsdeel Oost (Gelderland en Overijssel), afwijkend van andere landsdelen, hebben verzuimd om maatschappelijke organisaties te betrekken bij het opiniërend overleg over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. We verzoeken u dan ook om bij de gebiedsgerichte uitwerking van deze regeringsnota alsnog een inhoudelijke dialoog mogelijk te maken over de ruimtelijke ordening in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen.

Hoogachtend,

P.J.A. Jansen

Afschriften ter kennisgeving aan Projectgroep Bestemmingsplan MTC (t.a.v. Dhr. R. Duifhuizen), Gelderse Milieufederatie, Inspectie Ruimtelijke Ordening en Inspectie Milieuhygiëne Oost

Daalseweg 30, 6521 GM Nijmegen, Tel/fax 024 3237544 e-mail (milieudefensie.nijmegen@gmx.net)
internet www.milieudefensie.nl/groepen/nijmegen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...