Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaams statuut vrijetijdswerkers

Datum nieuwsfeit: 01-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 1 DECEMBER 2000

Statuut vrijetijdswerkers

Op voorstel van Renaat LANDUYT, Vlaams minister van Werk- gelegenheid en Toerisme, bepaalde de Vlaamse regering haar standpunt inzake het statuut van "vrijetijdswerkers" (de zgn. semi-agorale arbeid).

Met "vrijetijdswerk" worden activiteiten bedoeld die niet tot de reguliere arbeid behoren noch tot de persoonlijke levenssfeer. Het zijn maatschappelijk waardevolle acti- viteiten waarvoor de vrijwilliger een beperkte prestatie- vergoeding krijgt. Vrijetijdswerk vinden we in diverse domeinen (bijvoorbeeld vrijwillige brandweerlui, toeris- tische en bedrijfsgidsen, reisleiders, lesgevers in socio-cultureel werk, begeleiders van nieuwkomers, sport- trainers, oppashulp voor bejaarden, stewards bij evene- menten, enz.).

In het kader van het Vlaams werkgelegenheidbeleid zijn deze activiteiten, onder andere voor werkzoekende vrije- tijdswerkers, belangrijk om zich enerzijds verder te ont- plooien en anderzijds nieuwe ervaringen op te doen. Hier- door versterken veel vrijetijdswerkers hun kansen op de arbeidsmarkt.

Bovendien kunnen vele werknemers in het vrijetijdswerk hun vaardigheden valoriseren die niet aan bod komen tij- dens hun professionele arbeid. De op deze wijze verwor- ven vaardigheden dragen op hun beurt bij tot het verster- ken van de individuele competenties. Dit leidt tot nieuwe loopbaankansen en tot een betere beleving van de kwaliteit van het werk. Beide zijn essentiële voorwaar- den voor het verbeteren van de kwaliteit van het leven.

De bestaande regelgeving beperkt echter de kansen voor werkzoekenden, arbeidsongeschikten en gepensioneerden om zich via vrijetijdswerk te ontplooien. De Vlaamse rege- ring wil daarom een degelijk statuut en een sluitende regelgeving voor de vrijetijdswerkers op het gebied van sociale zekerheid en fiscaliteit. De Vlaamse regering onderstreept het belang van vrijetijdswerk om iedereen actief te laten participeren aan het maatschappelijk leven en aan de actieve welvaartsstaat.

Minister Landuyt zal daarom, namens de Vlaamse regering, in de Interministeriële Conferentie Werkgelegenheid het thema aankaarten bij zijn collega's in de federale en gewestregeringen.

Persinfo : Myriam Rebahi, woordvoerster van minister Landuyt - tel. 02 - 553 25 60

- GSM 0475 - 81 75 55

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie