Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinetsreactie op onderzoek Wet Voorzieningen Gehandicapten

Datum nieuwsfeit: 01-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerraad
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht Ministerraad

1 december 2000
KABINETSREACTIE OP INTERDEPARTEMENTAAL BELEIDSONDERZOEK NAAR

DE WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

De ministerraad heeft naar aanleiding van de uitkomsten van een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar de doelmatigheid van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) besloten op een drietal onderdelen nadere studies te laten verrichten. Zo wil het kabinet nader onderzoek doen naar de mogelijkheid van een eventuele overheveling van (onderdelen van) de wet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook de mogelijkheden om de Wvg op te nemen in een uitgebreider dienstverleningsstelsel zullen worden onderzocht. Voor wat betreft het vervoersdeel van de Wvg zal worden bekeken of samenvoeging van de verschillende geldstromen voor het gehandicaptenvervoer kan leiden tot een beter toegankelijk openbaar vervoer. Hierbij zal ook aan de orde komen welke winst te behalen is bij een integratie van verantwoordelijkheden op rijksniveau.

Het doel van het IBO-onderzoek was na te gaan hoe een duidelijker afbakening van beleidsverantwoordelijkheden en voorzieningen voor ouderen en gehandicapten kan leiden tot meer doelmatigheid en doeltreffendheid zowel in maatschappelijk als in financieel opzicht. Aanleiding voor het onderzoek is onder meer de constatering dat verschillende voorzieningen voor gehandicapten elkaar overlappen en beïnvloeden. Minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de bevindingen van het IBO en de kabinetsreactie naar de Tweede Kamer sturen.

RVD, 01.12.2000
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie