Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare Bekendmakingen Gemeente Tegelen

Datum nieuwsfeit: 01-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Tegelen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tegelen


Ingekomen bouwaanvragen
Bouwvergunning
Verleende bouwvergunningen
Bouwtoestemming melding
'Adieu'-Afscheidsdagen van een zelfstandig Tegelen Uitslagenavond verkiezingen druk bezocht
Geen collectes in december 2000
Alle glas in de glasbak
Samenvoeging Cliëntenraden Belfeld, Tegelen en Venlo Vaststellen bestemmingsplan "Hoogterras"
Uitreiking Trias Tegula onderscheiding
Beperkte bereikbaarheid Burgerzaken en Sociale Dienst Gemeentelijk Centraal Meldpunt. Een bewezen succes dat mag blijven
Besluiten 27 november 2000

Ingekomen bouwaanvragen

Aanvrager, Bouwplaats, Aard bouwwerk
J.W.H. Verkoyen, Broeklaan 16, veranderen van een woning Amstelland Vastgoed, Watermunt, wijzigen van 6 balkonnen

Bouwvergunning

Wij zijn voornemens vergunning te verlenen aan:

Antares Woonservice voor het oprichten van 8 woningen aan de Keramiekstraat;

De bouwplannen liggen met ingang van 1 december 2000 gedurende 4 weken voor eenieder ter gemeentesecretarie, cluster Bouwen en Economie, balie nr. 106 ter inzage.
Gedurende voormelde termijn kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen over deze bouwplannen. De zienswijze dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Tegelen, Postbus 3450, 5930 AL Tegelen.

Verleende bouwvergunningen

Aanvrager, Bouwplaats, Aard bouwwerk
J. Jacobs, Maasstraat, oprichten van een woning L. Peters, Stationsstraat 38, vergroten van een woning en oprichten carport
Cox Montage, Galgenvenstraat 34, vergroten van een woning Mulleners Vastgoed BV, Maasveld, oprichten van een woning Nebuvast B.V., Beijtelstraat 1 C 1 H, wijzigen van een gevel Dakdekkersbedrijf T.Gielen BV, Erkenkamp 5, wijzigen van een bedrijfsgebouw

Tegen bovenvermelde bouwvergunningen kan binnen een termijn van zes weken na de dag waarop de genoemde vergunningen zijn verzonden of uitgereikt, een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Tegelen worden ingediend. Nadere inlichtingen omtrent deze bouwvergunningen kunnen worden ingewonnen bij de cluster Bouwen en Economie, Raadhuislaan 11, telefoon: 077-3762286.

Bouwtoestemming melding

Aanvrager, Bouwplaats, Aard bouwwerk
A.J.G.M. Janssen, Maasstraat 204, plaatsen tuinhuisje C.M. Jacobs-de Riet, Sporenkampweg 117, oprichten serre

27 november 2000

'Adieu' - Afscheidsdagen van een zelfstandig Tegelen

Het einde van de zelfstandigheid van de gemeente Tegelen nadert met rasse schreden. Voor dat het zo ver is, wordt er door het gemeentebestuur een aantal momenten georganiseerd om afscheid te nemen. Deze momenten hebben de naam 'Adieu' gekregen. In deze editie en in die van de volgende weken zullen wij nader ingaan op het programma van de 'Adieu'-dagen die in week 50 worden gehouden.

In de laatste weken van dit jaar staat echter nog veel meer te gebeuren voor dat op 31 december het doek voor de gemeente Tegelen definitief valt. Wij geven u een opsomming van de zaken zoals die momenteel bekend zijn. Natuurlijk houden wij u verder op de hoogte van aanvullende ontwikkelingen en mogelijke wijzigingen bij de verschillende onderdelen.

Donderdag 7 december Start reconstructie Glazenapplein Om 14.00 uur zal wethouder Janssen het officiële startsein geven voor de aanpassingen die zullen plaatsvinden op en aan het Glazenapplein in de wijk Op de Heide.

Zondag 10 december Open Dag Gemeentehuizen
De gemeentehuizen van Tegelen, Belfeld en van Venlo zijn op deze dag toegankelijk voor iedereen die vragen heeft over de nieuwe gemeente Venlo. Vragen met betrekking tot de nieuwe organisatie, consequenties voor de burger met betrekking tot gemeentelijke leges en belastingtarieven, kunnen dan worden gesteld. Ook de Stadswinkel Tegelen, waarover de komende weken meer, komt aan de orde. Er staan diverse kraampjes met allerlei informatie over de nieuwe gemeente. Natuurlijk kunt u ook gewoon een kijkje komen nemen in een van de gemeentehuizen. Voor een ieder staat er een hapje en een drankje klaar en ook voor live-muziek is gezorgd. Tijdens deze dag zullen er ook speciale bussen door de drie gemeenten rijden, elk met een eigen route rondom een bepaald thema. Natuurlijk kunt u deze bus ook gebruiken om u te verplaatsen van het ene gemeentehuis naar het andere.

Dinsdag 12 december Laatste gemeenteraadsvergadering De laatste normale maandelijkse raadsvergadering zal op deze dag plaatsvinden. Zoals altijd begint de vergadering om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda van deze vergadering is momenteel nog niet geheel bekend. In ieder geval zal het laatste raadsbesluit dat de raad van het zelfstandige Tegelen tijdens deze vergadering zal nemen het instemmen zijn met een voorstel om fl. 203.700,-- beschikbaar te stellen voor het behoud van (een deel van) het culturele erfgoed van Tegelen. Dit voorstel heeft als titel gekregen 'Culturele projecten in relatie tot het erfgoed van Tegelen'. In dit voorstel komen 6 onderdelen aan de orde.


1. De kroonjuwelen van Tegelen
Als herinnering aan het Tegelse verleden is een boekje samengesteld waarin een overzicht wordt gegeven van hetgeen als markant kan worden gezien voor onze gemeenschap. Het is getiteld 'Tegelse dakpannen; een beschrijving van de kroonjuwelen van Tegelen'. Het komt neer op een soort nalatenschap voor de huidige en toekomstige generaties. Voorgesteld wordt tevens om dit boekwerkje te verspreiden onder alle Tegelse inwoners, de medewerkers van de gemeente en onder de raadsleden van de nieuwe gemeente. Met het boekje wordt afscheid genomen van zeshonderd jaar zelfstandig bestuur.


2. Onderzoek naar de geschiedenis van Tegelen Het gaat hier om een wetenschappelijk onderzoek over de periode 1800 tot 2000. In het verleden zijn enkele perioden wel eens beschreven, maar het ontbreekt aan een beschrijving van deze gehele periode. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door de Tegelenaar Drs. W. Kurstjens. In verband met de uitvoering van dit onderzoek is het gewenst dat een werk- en documentatiepunt wordt gecreëerd. Men denkt hierbij aan een van de leeg komende ruimten in het representatieve gedeelte van het gemeentehuis.


3. Filmproject 'A short Passion Play'
Dit betreft een korte animatiefilm die zal worden gemaakt door Ties Poeth. Als basis geldt het Passiespel zoals dat dit jaar in de Doolhof is opgevoerd. In de film wordt de nadruk gelegd op de choreografie en de bewegingspatronen op het toneel en van het publiek. Ter ondersteuning van dit project wordt voorgesteld om een aanmoedigingssubsidie ter beschikking te stellen.


4. Speelfilm Werkstaking 1910-1911
Het industriële verleden van Tegelen ging gepaard met de ontwikkeling van een brede en veelzijdige arbeidersbeweging. In 1904 werd de R.K. Werkliedenbond opgericht. In die ontwikkeling vormde de werkstaking bij Tiglieja in 1910-1911 een bijzondere gebeurtenis, ze gaf uitdrukking aan de emancipatie van de arbeidersklasse. De van oorsprong Tegelse regisseur Ben Verbong neemt dat historische gegeven als achtergrond voor een filmdrama. Bij dit initiatief is ook de Culturele Raad betrokken. Voorgesteld wordt om aan dit project een start- c.q. aanmoedigingssubsidie toe te kennen.


5. Toneelstuk 'Nen echte Venlonaer'
Over dit toneelstuk, dat reeds is opgevoerd, was in de pers al het een en ander te lezen. Het gaat om een satirisch blijspel naar aanleiding van de samenvoeging van Venlo en Tegelen. Het stuk is geschreven door de heer Willem Kurstjens en de muziek is van de heer Ludy Rours. Het voorstel is om een waarderingssubsidie toe te kennen.


6. Publikatie in verband met archeologische vondst Bij graafwerkzaamheden aan de Grotestraat 52 in juli van dit jaar werd een schervenpakket gevonden. Dit gaf aanleiding tot een archeologisch onderzoek, waarbij interessante informatie over het keramisch verleden van Tegelen naar boven is gekomen. Naar aanleiding van dit onderzoek vraagt de stichting Tiendschuur om een subsidie in de kosten van een publikatie over dit onderwerp. Voorgesteld wordt om dit verzoek te steunen.

Woensdag 13 december
16.45 Officieel startsein aanleg Verbindingsweg Noord

Donderdag 14 december
Gestreefd wordt om op deze dag de St. Josephschool in het lamplicht te zetten.

Het afscheid (Adieu)
Gedurende drie dagen wordt afscheid genomen van de zelfstandigheid van de gemeente. Dit 'Adieu' zal in vier gedeelten plaatsvinden. De volgende week zullen wij hier uitgebreid op terugkomen.


· Afscheid van raad en burgemeester en wethouders vrijdag 15 december
· Afscheid van het personeel vrijdag 15 december
· Afscheid van de bevolking zaterdag 16 december
· Afscheidsmis in de Martinuskerk zondag 17 december
Maandag 18 december
09.00
Ondertekening overeenkomst met de paters van het Missiehuis om te komen tot de op- en inrichting van een Keramisch Centrum. Eerste steenlegging verbouwing gemeenschapshuis Trianon in Steyl.

Dinsdag 19 december
Met Antares zal op deze dag een vervolg-intentieovereenkomst worden gesloten over de integrale aanpak van de Centrum Ontwikkeling van Tegelen.

27 november 2000

Uitslagenavond verkiezingen druk bezocht

Ruim zeshonderd mensen bezochten vorige week woensdag KC De Haandert, waar een bijeenkomst was georganiseerd in verband met de herindelingsverkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Venlo. Door medewerkers van de afdeling Voorlichting van de gemeenten Tegelen, Belfeld en Venlo werd hard gewerkt om, via on-line verbindingen, alle aanwezigen zo snel mogelijk te voorzien van uitslagen van de verkiezingen die in de drie gemeenten hadden plaatsgevonden.
Burgemeester Visschers voerde in de loop van de avond de spanning enkele keren op door tussentijdse tellingen door te geven. Dit leidde er bij de vertegenwoordigers van de schrijvende pers toe, dat zij hun aantekeningen steeds sneller moesten aanpassen aan de laatste nieuwe stand.
Het opkomstpercentage van deze laatste verkiezingen in de gemeente Tegelen was 56,55 %.

De volgende 11 personen zullen vanuit Tegelen zitting nemen in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Venlo waarin 37 leden gekozen zijn.

CDA
Jo van der Velden
Sahir Seyhan
Peter Lamers

PvdA
Hugo Verweij

Tegelse Democraten
Pierre Janssen
Wilbert Hendriks
Marjoleen Sanders-Kreemers

VVD
Piet Janssen
Ben Aldewereld

Groen Links
Jan Lamers

Realisten 82
Gé Vervoort

27 november 2000

Geen collectes in december 2000

In december 2000 zullen geen collectes in Tegelen worden gehouden. Mocht er toch bij u aan de deur gecollecteerd worden, waarschuw dan onmiddellijk de politie (tel. 0900-8844).

27 november 2000

Alle glas in de glasbak

Wij gooien sinds jaar en dag onze eenmalige glazen verpakkingen in de glasbak. Een prima zaak, want op deze manier kan het glas eindeloos opnieuw gebruikt worden voor het maken van nieuw glas Het regent en waait, het is guur en grauw. Geen lolletje om met dit oer-Hollandse weer glas weg te brengen. Toch heeft de glasbak het hele jaar door honger. Daarom hoort al uw glas, groot en klein, in de glasbak! Of dat nou wijnflessen, ketchupflessen, mayonaisepotten of potjes van babyvoeding zijn.
We hebben tenslotte een naam hoog te houden, want Nederland is - samen met Zwitserland - al jaren het land dat het meeste glas via de glasbak inzamelt! 84% van het eenmalige glas dat in omloop is, wordt weer verwerkt tot nieuw glas. Dat bespaart veel energie en grondstoffen. En daarmee spaart u het milieu. Die prima prestatie willen we toch niet te grabbel gooien omdat het weer even tegen zit? Dus: alle glas in de glasbak, het hele jaar door! (bron: www.glasbak.nl)

27 november 2000

Samenvoeging Cliëntenraden Belfeld Tegelen en Venlo

Per 1 januari 2001 is de herindeling tussen de gemeenten Belfeld, Tegelen en Venlo een feit.
Dit betekent dat ook de Cliëntenraden van deze gemeenten worden samengevoegd. De afdelingen sociale zaken van de gemeenten Belfeld, Tegelen en Venlo, vallen vanaf 2001 onder de nieuwe dienst Publiekszaken en Facilitaire Zaken van de nieuwe gemeente Venlo.

Voor deze dienst zal in januari 2001 een nieuwe Cliëntenraad van start gaan met vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties uit Belfeld, Tegelen en Venlo Alsmede een aantal cliënt-leden uit de stadsdelen Belfeld, Tegelen, Blerick en Venlo.

Heeft u ?

· een bijstandsuitkering of een uitkering in het kader van de IOAW, IOAZ of

· een periodieke uitkering bijzondere bijstand?
Wilt u ?

· meedenken over het uitkerings- en voorzieningenbeleid van de nieuwe gemeente Venlo,

· meepraten over gewenste veranderingen en

· adviseren over de wijze waarop de belangen van cliënten het meest worden gediend?

Bent u ?

· bereid om daar tijd en energie in te steken en
· in staat om zo'n tien keer per jaar aan een vergadering van de Cliëntenraad deel te nemen?

Dan nodigen wij u uit om u kandidaat te stellen voor onze nieuwe Cliëntenraad.

Schrijf vóór 15 december 2000 een korte brief met uw motivatie, aan:

Cliëntenraad dienst Welzijn
Werkgroep cliëntenparticipatie
Antwoordnummer 63
5900 VB Venlo
(een postzegel is niet nodig)

Wilt u meer informatie?
Bel dan met

-dhr. Herman Jacobs, voorzitter Cliëntenraad Venlo (tel. 3827462),
-mevr. Rose Marie van de Laar, voorzitter Cliëntenraad Tegelen (tel. 3260449),

-dhr. Piet Geurtjens, lid Cliëntenraad Belfeld (tel. 3734835).
27 november 2000

Vaststellen bestemmingsplan "Hoogterras"

Burgemeester en wethouders van Tegelen maken ingevolge het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat met ingang van 1 december 2000 het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 november 2000 vastgestelde bestemmingsplan "Hoogterras" gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis van Tegelen bij de front-office van de cluster Bouwen en Economie (balie 106).
Op 2 maart 1999 is de Streekplanuitwerking Tegelen-Belfeld door Gedeputeerde Staten van Limburg vastgesteld. In de streekplanuitwerking wordt een gebied van 30 hectare aangewezen voor kleiwinning en natuurontwikkeling. In de gemeente Tegelen gaat het om een gebied van ongeveer 10 hectare en in de gemeente Belfeld om een gebied van ongeveer 20 hectare.
In het thans vastgestelde bestemmingsplan wordt de streekplanuitwerking, voorzover gelegen op het grondgebied van Tegelen, planologisch vertaald naar het bestemmingsplanniveau. Het plangebied ligt aan de zuid-oost zijde van de kern Tegelen tegen de grens met Duitsland en sluit aan op de bestaande Laumansgroeve. Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door de gemeentegrens met Belfeld.

Diegene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kan gedurende voormelde termijn bij Gedeputeerde Staten van Limburg, postbus 5700, 6202 MA te Maastricht, schriftelijk bedenkingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan inbrengen.

27 november 2000

Uitreiking Trias Tegula onderscheiding

Op vrijdag 24 november is tijdens een bijeenkomst in restaurant Lücker afscheid genomen van een aantal leden van het Oranjecomité waaronder de voorzitter, drs. J.B.G. Roefs. Op deze avond werd door burgemeester Piet Visschers, vergezeld van zijn echtgenote en wethouder Piet Janssen, voor de allerlaatste maal de Trias Tegula uitgereikt. De heer Ton Metsemakers ontving deze onderscheiding voor zijn vele verdiensten, zowel binnen als buiten het Oranjecomité. De heer Metsemakers is gedurende vele jaren actief geweest in het verenigingsleven. Als lid van het Oranjecomité, gedurende bijna 25 jaar, was hij de spil die zorgde voor de continuïteit binnen deze stichting. Verder is de heer Metsemakers nauw betrokken bij de Heemkundekring en is hij secretaris van het Tegels Comité Herdenking Gevallenen en de Tegelse Zieken en Bejaarden Omroep. Zijn inzet voor de gemeenschap uitte zich onder andere ook in zijn publikaties zoals daar o.a. zijn; Bomen in Tegelen, 50 Jaar Oranje Comité en de brochure "Holtmühle, van kasteel naar chateau" betrekking hebbend op de periode 1968-1993.
Ook heeft hij de archieven geïnventariseerd van de St. Martinusparochie en het Pottenbakkersmuseum.
Niet voor niets typeerde burgemeester Visschers hem dan ook als "iemand die vanuit een zekere zorgzaamheid wijst op het belang van het behoud en het beheer van ons erfgoed, en daarbij tevens probeert iets vast te leggen dat van waarde is voor de toekomst."

27 november 2000

Beperkte bereikbaarheid Burgerzaken en Sociale Dienst

Zoals de vorige week al is gepubliceerd heeft de herindeling nogal wat voeten in aarde voor wat betreft de verbouwing van het gemeentehuis om te komen tot de inrichting van de Stadswinkel Tegelen, de voorbereidingen voor de verhuizing, de aanleg van een glasvezelkabel voor het nieuwe computernetwerk en dergelijke. Daarbij kan het publiek enige overlast ondervinden.
De clusters Burgerzaken en Informatie, Werk en Inkomen en Zorg en Welzijn zullen op 21 22 december 2000 en in de week tussen Kerst en oud en nieuw beperkt bereikbaar zijn.
Op 21 december is de cluster Burgerzaken en Informatie geopend van 09.00 tot 10.00 uur uitsluitend voor aangiften geboorte en overlijden. Op die dag komt de avondopenstelling te vervallen. Op 22 december zijn de clusters Werk en Inkomen alsmede Zorg en Welzijn uitsluitend bereikbaar bij zeer dringende gevallen. U kunt zich dan melden bij de cluster Burgerzaken en Informatie tijdens de openstelling (uitsluitend aangifte geboorte en overlijden) tussen 09.00 en 10.00 uur. In de week tussen Kerst en oud en nieuw zijn de clusters Werk en Inkomen en Zorg en Welzijn gesloten. Van woensdag 27 december tot en met vrijdag 29 december geldt voor de cluster Burgerzaken en Informatie wederom een beperkte openstelling van 09.00 tot 10.00 uur waar u enkel terecht kunt voor aangiften geboorte en overlijden.

27 november 2000

Gemeentelijk Centraal Meldpunt
Een bewezen succes dat mag blijven

Het was nog even onzeker of het Centraal Meldpunt zou worden opgeheven of een doorstart mocht maken in de nieuwe gemeente Venlo. Gebleken is dat het Centraal Meldpunt een uitstekend en functioneel middel is om iedereen die er gebruikt van maakt ook zo snel mogelijk van dienst te zijn. Het is dan ook goed nieuws dat het Centraal Meldpunt ook door de nieuwe gemeente Venlo gezien wordt als het service-nummer bij uitstek. Het aloude bekende nummer 0800-3762345 zal onveranderd, ook in het nieuwe Venlo, blijven bestaan.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie