Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Totale beleggingen institutionele beleggers niet veranderd

Datum nieuwsfeit: 01-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Institutionele beleggers maken pas op de plaats

In het derde kwartaal van dit jaar zijn de beleggingen van institutionele beleggers nauwelijks in omvang veranderd. De waarde van de totale beleggingen nam slechts met 1,3% toe, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De verdeling van de beleggingsportefeuille over de verschillende beleggingssoorten onderging vrijwel geen wijziging ten opzichte van eind 1999. Wel nam het belang van de beleggingen in het buitenland opnieuw toe.

Verandering totale beleggingen miniem
De totale beleggingen van institutionele beleggers zijn in het derde kwartaal 2000 slechts met 21 miljard gulden toegenomen (1,3%). Het totaal komt daarmee op 1618 miljard gulden. In de afgelopen drie jaar heeft zich driemaal een lagere groei voorgedaan. Dit was steeds in perioden waarin de beurskoersen fors daalden. De verzekeraars nemen 14 miljard gulden (+2,3%) van de toename voor hun rekening. Daarmee komen zij op een totaal van de beleggingen van 601 miljard gulden. De beleggingen van pensioenfondsen nemen met 0,7% toe tot 1017 miljard gulden.

Totaal herwaarderingen positief
Het totaal aan herwaarderingen bedraagt in het derde kwartaal 19,7 miljard gulden. Afgezet tegen de toename van de waarde van alle beleggingen van 20,7 miljard gulden betekent dit dat er per saldo beleggingen gekocht zijn ter waarde van 1 miljard gulden. De obligaties laten ten gevolge van incidentele oorzaken een negatief herwaarderingsresultaat van 6,6 miljard gulden zien. Daartegenover staat een licht positieve ontwikkeling van de CBS-beursindices voor obligaties in het afgelopen kwartaal. De zakelijke waarden vertonen positieve herwaarderingsresultaten. Zo bedraagt het herwaarderingsresultaat op aandelen 25,0 miljard gulden. In procenten van de gemiddelde belegging in aandelen zijn de koerswinsten bij verzekeraars ruim tweemaal zo groot als bij pensioenfondsen: 5,9% tegen 2,7%. Verder slaagden de institutionele beleggers er ook in een positief waarderingsresultaat, 1,4 miljard gulden (1,7%), te behalen op hun vastgoedbeleggingen. De direct-vastgoedindex van het CBS liet in dezelfde periode een licht negatief beeld zien. De institutionele beleggers stootten voor 7,1 miljard gulden aan onroerend goed af.

Portefeuillesamenstelling blijft vrijwel gelijk
In vergelijking met ultimo 1999 is de verdeling van belegde middelen over de verschillende soorten beleggingen weinig veranderd. Bij de verzekeraars was de belangrijkste verandering een toename van het belang van de aandelen in de totale portefeuille met 2%-punten. Bij de pensioenfondsen nam het belang van de obligaties met 3%-punten toe, terwijl het aandeel van de lange leningen met 2%-punten terugliep.

Verschuiving van binnenland naar buitenland gaat door De verdeling van de institutionele beleggingen over de sectoren van de Nederlandse economie en het buitenland laat zien dat het aandeel van de binnenlandse sectoren steeds kleiner wordt. De beleggingen in het buitenland beslaan een steeds groter deel van het totaal: 49,3% tegen 45,2% ultimo vorig jaar. Deze ontwikkeling is bij de pensioenfondsen het meest uitgesproken. Eind 1999 was 58% in het buitenland belegd. Drie kwartalen later is dit percentage opgelopen tot 65%. De beleggingen van verzekeraars vertonen een veel gematigder verloop. Zij beleggen 22,5% in het buitenland tegen 21,5% eind vorig jaar. Nagenoeg alle buitenlandse beleggingen worden aangehouden in de vorm van effecten (aandelen en obligaties).

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie