Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief SP Utrecht inzake nevenfuncties gemeente-ambtenaren

Datum nieuwsfeit: 03-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Socialistische Partij afdeling Utrecht

Aan de leden van de raad van de gemeente Utrecht

Utrecht, 3 december 2000
Betreft: nevenfuncties ambtenaren, voorstel onderzoek door gemeenteraad

Geachte leden van de raad,

Namens de SP-fractie vraag ik uw aandacht voor het volgende.

In het Utrechts Nieuwsblad van zaterdag 2 december jl. wordt melding gemaakt van de nevenwerkzaamheden van twee ambtenaren van de gemeente Utrecht. Deze nevenactivi-teiten zijn naar mijn mening strijdig met art. 15:19 van de Arbeidsvoor-waardenrege-ling van de gemeente Utrecht, handelende over neven-werkzaamheden.
Het artikel luidt als volgt:

1. De ambtenaar is verplicht de nevenwerkzaamheden die hij verricht of van plan is gaan te verrichten, die de belangen van de dienst kunnen raken, te melden.

2. Burgemeester en Wethouders kunnen het verrichten van nevenwerkzaamheden verbieden, als door het verrichten van die nevenwerkzaamheden de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voorzover deze in verband staan met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.
3. De nevenwerkzaamheden in het eerste lid worden geregistreerd.
Uit eigen onderzoek was de SP-fractie al in 1997 tot de conclusie gekomen dat de nevenwerkzaamheden van voornoemde ambtenaren waarschijnlijk in strijd waren met de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente en het Ambtenarenreglement. Vanwege het vertrouwelijke aspect van de zaak heeft de SP haar vermoeden in 1997 dan ook gemeld bij de Vertrouwenscommissie. Enkele maanden later vernamen wij dat de zaak bij de gemeente bekend was, dat er onderzoek was verricht en dat er geen reden was om maatregelen te nemen. Die reactie heeft ons toen zeer verbaasd.

Begin 2000 bereikte ons opnieuw informatie dat de betrokken ambtenaren handelden in onroerend goed. De bewijzen daarvoor hebben wij toen opnieuw bij de Vertrou-wenscommissie gemeld. Wederom kregen wij te horen dat de zaak bekend was bij het hoofd van de afdeling waar de betrokken ambtenaren werkzaam waren en dat er geen reden was om op te treden.

Omdat wij echter over voldoende duidelijke bewijzen beschikten dat de ambtenaren in kwestie op aanzienlijke schaal handelden in onroerend goed en wij het zeer waar-schijnlijk achten dat de ambtenaren daarmee in strijd met de Arbeidsvoorwaarden-re-ge-ling handelden, hebben wij onze informatie beschikbaar gesteld aan het Utrechts Nieuwsblad. Waar het onderzoek van het UN vervolgens toe geleid heeft, is in het UN van 2 december jl. te lezen.

In dat verband vraag ik ook uw aandacht voor de antwoorden van B & W van 8 november jl. op onze schrifte-lijke vragen over nevenfuncties van ambtenaren en de controle erop (2000, nr. 43). In de antwoorden zegt het college dat "bij sommige diensten naar nevenfuncties wordt gevraagd bij indiensttreding, dat bij andere diensten het personeel de werk-zaamhe-den meldt bij de leidinggevende of toestemming wordt gevraagd bij het diensthoofd". Verder melden B & W niet te weten hoeveel ambtenaren nevenfuncties hebben aange-meld en dat bij de meeste diensten geen lijst wordt bijgehouden. Op de vraag onzerzijds hoe vaak er bij de bekende nevenfuncties sprake is van neveninkomsten antwoordt het college dat niet te weten en op de vraag of de gemeente actief onderzoek doet naar het bestaan van nevenfuncties, luidt het antwoord simpelweg ontkennend. Van belang is tenslotte het antwoord van B & W dat als grondregel geldt dat integriteit van overheidsbestuurders te allen tijde boven elke twijfel verheven moet zijn.

Met die grondregel stemmen wij volledig in. Tegelijk stellen wij vast dat B & W geen zicht hebben op de nevenwerkzaamheden en de nevenfuncties van ambtena-ren en derhalve geen inzicht hebben op de mogelijke onverenigbaarheid van deze nevenwerkzaamheden met de ambtelijke functies. Evenmin hebben B & W weet van de mogelijke gevolgen van deze nevenwerkzaamheden voor het aanzien en de positie van de gemeente als zodanig. De SP vindt dit een onverantwoorde opstelling van het college.

Gelet op het voorgaande zijn wij van mening dat een grondig onderzoek door de raad zelf in deze noodzake-lijk is. Dat onderzoek zal naar onze opvatting onder meer betrekking moeten hebben op de volgende vragen:


1. Wat is de omvang van de nevenwerk-zaam-heden van de genoemde ambtenaren geweest?

2. Welke gevolgen hebben deze werkzaamheden voor zowel de gemeente zelf als voor het aanzien en de positie van de gemeente?
3. Hoe is het mogelijk dat tot twee keer toe een melding van de SP aan de Vertrouwenscommissie niet serieus is onderzocht?
4. Waarom heeft het door VROM en de gemeente in 1997 uitgevoerde onderzoek niet aan het licht gebracht wat de journalisten van het UN in korte tijd wel boven tafel hebben gebracht?

5. Welke andere ambtenaren hebben kennis gehad van en zijn direct dan wel indirect betrokken geweest bij de nevenwerkzaamheden van de ambtenaren in kwestie?

6. Waarom heeft burgemeester I. Opstelten destijds in 1997 het onderzoek niet verder doorgezet?

7. Hebben de betrokken ambtenaren hun nevenwerkzaamheden m.b.t. de handel in onroerend goed bij hun dienst-hoofd gemeld?
8. Zo ja, hoe heeft deze daarop gereageerd?
9. Heeft het betrokken diensthoofd het college van B & W hierover geïnformeerd?

10. Indien de ambtenaren in kwestie hun nevenwerkzaamheden niet hebben gemeld, is er dan sprake geweest van overtreding van de Arbeidsvoorwaardenrege-ling en het Ambtenarenreglement?
11. Welke consequenties moeten er verbonden worden aan een dergelijke overtre-ding?

12. Dient binnen de gemeente de melding van nevenwerkzaamheden door ambtena-ren in het algemeen verbeterd te worden en zo ja, hoe?
13. Dient er bijzondere aandacht te komen voor functies, die het risico van belan-genverstrengeling met zich brengen?
14. Dient er een aparte regeling te komen om het handelen met voorkennis te voorkomen?

15. Dient er extra toezicht te komen op het verlenen van splitsingsvergunningen op de afdeling Bouwbeheer?
16. Is het toelaatbaar dat ambtenaren die op grond van hun ambtelijke functie beschikken over relevante informatie op de onroerendgoed-markt, direct of indirect betrokken zijn bij de particuliere handel in onroerend goed?

Graag zie ik uw reactie hierop tegemoet.

Natuurlijk ben ik altijd bereid ons standpunt terzake nader toe te lichten en te onderbouwen.

Tenslotte kan ik u melden dat de SP in verband met mogelijk strafbare feiten in deze kwestie het Openbaar Ministerie zal verzoeken een strafrechtelijk onderzoek
in te stellen.

Een afschrift van deze brief zend ik aan het college van Burgemeester en Wethou-ders.

Met vriendelijke groet,

R.F. Ruers


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...