Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief over project Remotely Piloted Vehicle (RPV)

Datum nieuwsfeit: 04-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie



Brieven aan de Kamer


Project Remotely Piloted Vehicle (RPV)

04-12-2000

Inleiding
Met mijn brief van 27 september 2000 (Def-00-191) informeerde ik u, onder meer naar aanleiding van de begin dit jaar geconstateerde technische en certificeringsproblemen, over de mogelijkheden van voortzetting van het project RPV. Ik gaf aan dat voortzetting van het huidige traject het meest reële alternatief is. Ik meldde ook dat daartoe tussen Defensie en Sagem overeenstemming was bereikt over de nog uit te voeren werkzaamheden en het daarbij behorende leverschema. Tot slot zou Defensie in totaal f 20 miljoen (excl BTW) bijdragen in de meerkosten die Sagem heeft gemaakt.

De aandacht die in de publiciteit aan het project wordt geschonken, maar ook de door het Tweede Kamerlid Van ´t Riet op 17 november jl. gestelde vragen (nr 2000102500), die ik hiermee eveneens beantwoord, vormen voor mij de aanleiding u over de actuele stand van zaken van het project te informeren.

De technische stand van zaken
In tegenstelling tot de suggestie die in krantenpublicaties wordt gewekt, beschikt het RPV-vliegtuig 'Sperwer' over aanvaardbare vliegeigenschappen, die in de afgelopen periode zijn bevestigd tijdens meer dan 150 vluchten. De technische problemen zijn thans voor een groot deel opgelost. Onlangs heeft de producent, de Franse firma Sagem, het Sperwer-systeem aan het Franse leger gedemonstreerd als potentiële opvolger van het huidige Crécerelle-systeem. Het Franse leger toonde zich tevreden over de getoonde prestaties.

De Sperwer wordt op een veilige wijze gelanceerd met behulp van een katapultinstallatie en de landing wordt met een parachute gemaakt. Voor deze wijze van landing is destijds bewust gekozen omdat hiermee een grote flexibiliteit wordt verkregen. Inzet is daarmee namelijk niet meer afhankelijk van de beschikbaarheid van speciale landingsterreinen. Bij Defensie is overigens slechts één mislukte landing met een Sperwer bekend. In 1997 raakte bij één prototype de parachute verstrikt in de propeller.

Functioneel voldoet de Sperwer aan de eisen. De nog resterende acties hebben voornamelijk te maken met de wettelijke eis dat voor het gebruik van de vliegtuigen een bewijs van luchtwaardigheid (BvL) moet zijn afgegeven. Alleen met dit bewijs mag het systeem binnen een 'restricted area' worden ingezet. Voor het verkrijgen van dit bewijs is certificering noodzakelijk. De daarvoor vereiste schriftelijke vastlegging van het gevolgde ontwikkelings- en productieproces is nog niet afgerond. Daarnaast dient nog een aantal technische verbeteringen te worden doorgevoerd.

De krantenberichten suggereren ook dat de vliegtuigen op een 'houtjes-touwtjes' manier in elkaar zouden worden gezet. Dit mag gelden voor de vóórserie, maar is onjuist voor de serievliegtuigen. De bouw van de huidige serie vliegtuigen vindt namelijk professioneel plaats onder een strenge kwaliteitscontrole door zowel de Franse als de Nederlandse overheid.

De planning
Met mijn brief van 27 september gaf ik aan dat, teneinde de totale eenheid eind 2001 operationeel te kunnen stellen, het eind 2000 mogelijk moet zijn te vliegen met één vliegtuig, bestuurd vanuit één grondcontrolestation. Reeds nu wordt in Frankrijk gevlogen. Om evenwel volledig aan deze mijlpaal te voldoen dient ook een (voorlopig) BvL te zijn verstrekt, waarmee in een 'restricted area' kan worden geopereerd. Hoewel Sagem, in het kader van de certificering, nog een aantal eerder genoemde activiteiten moet verrichten, zijn zowel de Koninklijke landmacht als de Koninklijke luchtmacht (als certificeringsautoriteit) van mening dat de mijlpaal nog dit jaar gerealiseerd kan worden. De gegevens zijn namelijk wel beschikbaar.

In april 2001 moet Sagem aantonen dat er gelijktijdig met twee vliegtuigen vanuit één grondcontrolestation kan worden gevlogen: dat is een tweede mijlpaal. In de planning wordt er nog steeds van uitgegaan dat operationeelstelling van de volledige eenheid, afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende én geoefend personeel, eind 2001 plaatsvindt.

Ten gevolge van de hiervoor genoemde activiteiten is de overdracht van twee systemen van Sagem aan de Koninklijke landmacht, die voor half oktober was voorzien, wel vertraagd. De overdracht zal nu voor het einde van het jaar plaatsvinden.

Financieel
In mijn brief van 27 september 2000 gaf ik aan dat in relatie tot het lopende contract, de totale meerkosten f 57 miljoen (excl BTW) bedragen. Met de leverancier is afgesproken dat Defensie f 20 miljoen (excl BTW) in deze meerkosten bijdraagt. De projectkosten komen daarmee, zoals aangegeven in de begroting voor 2001, op f 182 miljoen voor Defensie. Thans is hiervan circa f 90 miljoen betaald, waarvan circa f 80 miljoen onder bankgarantie.

De industriële situatie
Defensie heeft voor de levering van het complete systeem een contract met de Franse firma Sagem. Voor de levering van onderdelen voor de vleugels was destijds door een onderleverancier van Sagem, het Franse bedrijf Avions Robin, gekozen voor de Nederlandse firma Hameland. Inmiddels heeft Sagem voor een andere onderleverancier gekozen, waardoor ook Hameland buiten het project viel.

Internationaal
In antwoord op de vraag van Tweede Kamerlid Van ´t Riet waarom op het gebied van de RPV Nederland in het kader van bijvoorbeeld DCI niet samenwerkt met andere EU-lidstaten, het navolgende. Een van de geïdentificeerde DCI-tekortkomingen betreft de strategische inlichtingencapaciteit voor grondwaarneming. Met het RPV-systeem wordt echter slechts in de behoefte aan tactische inlichtingencapaciteit voorzien. Internationaal neemt Nederland met Frankrijk, Zweden en Denemarken deel aan een samenwerkingsverband 'Unmanned Aerial Vehicles' waarin technische, logistieke en operationele aspecten aan de orde komen. Zweden en Denemarken hebben soortgelijke Sperwer-systemen besteld als de Koninklijke landmacht. In Frankrijk is de Sperwer een van de kandidaten voor een aan te schaffen nieuw RPV-systeem.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

Nieuws
Persberichten
Defensiebladen
Parlement
Toespraken
Defensie in de media
Parlement
Brieven aan de Kamer
Kamervragen en antwoorden
Rapporten
Defensiebegroting
Regeerakkoord
Regeringsverklaring
Archief

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie