Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Groeiende vraag naar psychiatrische zorg in Utrecht

Datum nieuwsfeit: 04-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
04 december 2000

Groeiende vraag naar psychiatrische zorg in Utrecht

Stress is een belangrijke reden waarom steeds méér mensen het slachtoffer worden van psychiatrische problemen. Het afgelopen jaar zochten in oostelijk Utrecht ruim 34.000 mensen hulp, vaak omdat zij lijden onder sterk wisselende stemmingen. Opvallend is dat ruim 60 procent nooit eerder contact had met een hulpverlener. Veel mensen hebben het gevoel dat zij niet geholpen kunnen worden; het vertrouwen in de professionele hulpverlening is vaak naar eigen zeggen gering.

Dit blijkt uit onderzoek voor de regiovisie geestelijke gezondheidszorg Utrecht-oost. Met deze regiovisie wordt vooral geprobeerd om het aanbod van psychiatrische zorg in dit deel van de provincie Utrecht beter aan te laten sluiten op de individuele behoeften van de patiënt. Een eerste inventarisatie van vraag en aanbod van zorg is daarom uitgevoerd, onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep waarin de gemeenten, de zorgaanbieders en
-gebruikers, het zorgkantoor ANOVA en de provincie Utrecht is vertegenwoordigd.

Gebrekkige samenhang in de zorg
De regiovisie die nu wordt ontwikkeld, laat zien dat de psychiatrische zorg in het oosten van Utrecht een gebrekkige samenhang kent. De samenwerking tussen verslavingszorg en psychiatrische zorg laat bijvoorbeeld te wensen over. Partijen weten vaak niet van elkaar hoe met een patiënt wordt omgegaan en welk behandelprogramma door wie wordt gevoerd. Ook de contacten tussen de geestelijke gezondheidszorg en instanties als de thuiszorg en woningbouwcorporaties zijn voor verbetering vatbaar. Bovendien lijdt de psychiatrische zorg onder een financieel probleem; er is in het algemeen te weinig geld om aan de groeiende vraag te voldoen. Dit probleem wordt gecompliceerd door een 'verknipte' financieringsstructuur en structurele tekorten in de dagopvang en eerste hulp door psychologen.

Verbeterpunten
In totaal negen verbeterpunten zijn op dit moment in de concept-regiovisie opgenomen; deze zijn op 29 november jl. besproken in een werkconferentie over dit thema. Suggesties voor verbeteringen zijn o.a. aandacht in het behandelplan voor de terugkeer in de maatschappij; het aanbieden van keuzes bij behandelingen; het opzetten van een geautomatiseerd dossiersysteem en een centrale regionale registratie; onderzoek naar de ondersteuning die huisartsen nodig hebben als 'poortwachters' voor zorg vanuit de eerste lijn; het ontwikkelen van een goede monitor naar de vraag naar GGZ- zorg en de organisatie van een adequate crisisopvang en 'bewegwijzering' tussen de hulpverlenende instanties.

De planning is dat de Regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg Utrecht Oost in het voorjaar van 2001 gereed is en door de samenwerkende partijen zal worden geaccordeerd. Het plan zal formeel door Provinciale Staten van Utrecht worden vastgesteld. Afspraken over de uitvoering van dit beleidsplan voor de psychiatrische zorg zullen worden vastgelegd in een apart samenwerkingsconvenant.

Voor nadere informatie: Ron van Dopperen, 030 - 258 3196 of ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie