Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwverkeer gemeente Berkel en Rodenrijs

Datum nieuwsfeit: 05-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Berkel en Rodenrijs
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Berkel en Rodenrijs

Bouwverkeer

Er gaat veel gebouwd worden in Berkel en Rodenrijs. De ontwikkeling van de Vinex-locaties vordert in een snel tempo en ook voor de aanleg van de Hogesnelheidslijn worden inmiddels voorbereidingen getroffen. Hoe gaat de gemeente eigenlijk om met bouwverkeer? Hoe wordt het een en ander ingepast in de dagelijkse praktijk?

Algemeen
Het streven van de gemeente is om het bouw- en woonverkeer zoveel mogelijk te scheiden. Er wordt gebruik gemaakt van aansluitingen op de hoofdinfrastructuur zoals de Klapwijkseweg en in de toekomst de nog te realiseren N470. Bouw- en woonverkeer wordt zo min mogelijk door bestaande woongebieden geleid, ook al zal dat nooit helemaal te garanderen zijn. Bij het maken van (bouw-) ontsluitingen gelden altijd een aantal voorwaarden. De benodigde gronden moeten eigendom zijn van de gemeente en vrij van gebruik zijn. Een aantal voorzieningen, zoals bijvoorbeeld sportvelden, moet eerst op een andere locatie worden gerealiseerd voor de huidige grond gebruikt kan worden. Daarnaast moet rekening worden gehouden met planningen van werken door derden, zoals bijvoorbeeld de N470, maar ook met de marktpartijen die de woningbouw gaan realiseren. Op een aantal plekken en bij bepaalde oplossingen moeten vergunningsprocedures worden doorlopen. En, last but not least, we moeten efficiënt met de beschikbare budgetten omgaan. Alle voornoemde onderdelen zijn niet altijd even voorspelbaar en kunnen soms plotseling wijzigen. Zeker voor bouwverkeer moet een optimale afwikkeling een voortdurend aandachtspunt zijn.

Bouwactiviteiten Meerpolder
De wegen voor het eerste deelplan van de Meerpolder zijn in de zomerperiode van 2000 voorbelast. Dat wil zeggen dat ze zijn opgehoogd en dat er extra zand is opgebracht om te zorgen dat er in de toekomst minder verzakkingen zullen plaats vinden. Het extra zand voor het eerste deelplan wordt binnenkort afgegraven en hergebruikt binnen de Meerpolder. Voor het eerste deelplan is ook het zogenaamde bouwrijp maken gestart. Dit betekent dat onder andere de riolering en de bouwwegen worden aangelegd. In december zal 3B-Wonen starten met de woningbouw. Voor het volgende deelplan wordt de komende tijd het zand aangevoerd en opgebracht. Afwikkeling van het bouwverkeer voor deze activiteiten vindt plaats via de bouwweg die rechtstreeks aansluit op de Klapwijkseweg.

Westpolder/Bolwerk
Volgens de planning zal eind volgend jaar gestart worden met de woningbouw in de Westpolder. Voor die tijd moet er nog heel veel gebeuren. De eerste zichtbare activiteit zal het realiseren van een bouwweg zijn. Niet alle gronden in Westpolder/Bolwerk zijn eigendom van de gemeente. Het vinden van een goed tracé voor een bouwweg is daardoor een lastige puzzel. Beperken van hinder voor omwonenden is uitgangspunt. Geheel voorkomen is niet mogelijk.

Spoorhaven
Bouwverkeer voor de ontwikkeling op het terrein Spoorhaven komt via de provinciale wegen aan de zuidkant Berkel en Rodenrijs. Het verkeer voor Spoorhaven zal dan ook niet door het dorp rijden.

Anjerdreef
Op de Anjerdreef is gestart met de bouw van het vierde torentje. Bouwverkeer voor dit torentje rijdt via de Rodenrijseweg en de Anjerdreef. Er is op de Anjerdreef een tijdelijke bouwweg gemaakt zodat er geen bouwverkeer over de Anthuriumsingel hoeft te rijden.

HSL
In december 2000 starten de voorbereidingen en de aanleg van de Hogesnelheidslijn Het tracé van de HSL begint aan de noordzijde van Rotterdam in de nabijheid van Rotterdam Airport met een tunnel. De HSL zal op een drietal belangrijke punten Bergschenhoek kruisen: De HSL gaat over de Wilderskade heen en deze zal hiervoor iets dieper gelegd worden. Deze werkzaamheden starten in januari 2001. Daarnaast gaat de lijn onder de Boterdorpseweg door die vanaf het einde van dit jaar tot ongeveer juni 2002 wordt omgelegd. Al in februari 2001 wordt begonnen met de verlegging van de Berkelseweg en de aanleg van een viaduct over de HSL. Er zullen tijdens de bouw veel wegen omgelegd worden om het bouwverkeer op een verantwoorde manier te laten rijden. Langs het 19 km lange tracé komt een bouwweg die op een beperkt aantal plaatsen toegankelijk is voor het bouwverkeer. De aanvoer van bouwmaterialen en grond vindt zoveel mogelijk plaats langs het tracé, maar daarnaast maakt het bouwverkeer zoveel mogelijk gebruik van de N209 om uit te komen op de Boterdorpseweg. Langs het tracé komen overal borden te staan met poortnummers. De chauffeurs krijgen een eigen poortnummer toegewezen. Tevens staan langs de ontsluitingswegen en op de bouwlocatie zelf poortjes met een nummer waardoor de chauffeur direct naar de goede plek wordt gedirigeerd, zodat de omgeving geen last heeft van sluipverkeer en verdwaalde vrachtwagens.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie