Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overeenkomst Rijk en gemeente Sleutelproject Rotterdam CS

Datum nieuwsfeit: 05-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Intentieovereenkomst Rijk en gemeente Rotterdam over Sleutelproject Rotterdam Centraal

Het Rijk en de gemeente Rotterdam hebben vandaag een intentieovereenkomst ondertekend voor het sleutelproject Rotterdam Centraal. Namens het Rijk is de overeenkomst ondertekend door de minister van Verkeer en Waterstaat mevrouw T. Netelenbos en staatssecretaris J.W. Remkes van het ministerie van VROM. Namens de gemeente Rotterdam ondertekende de wethouder voor Ruimtelijke Ordening J.C. Kombrink. Het Rijk en de gemeente Rotterdam gaan nauw samenwerken bij de verdere planontwikkeling van het project. In de intentieovereenkomst is onder meer vastgelegd dat het Rijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte een bijdrage van fl. 120 miljoen en voor de infrastructuur ruim fl. 400 miljoen heeft gereserveerd voor het project Rotterdam Centraal. Ook private partijen tonen zich bereid mee te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte.

Het Rijk heeft het project Rotterdam Centraal in 1998 formeel aangemerkt als een Nieuw Sleutelproject. Het project kent een hoog ambitieniveau. Het bestaande station wordt vervangen door een nieuwe terminal waar verschillende vervoersvormen samenkomen en comfortabele overstapmogelijkheden zijn. In het plangebied is ruimte voor woningen, kantoren, winkels en diverse stedelijke voorzieningen. Dat betekent een forse uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de Rotterdamse binnenstad.

Voor het project zijn drie centrale ambities geformuleerd:

(1) Er komt een hoogwaardig mobiliteitsknooppunt op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau.

(2) Er ontstaat een nieuw integraal stadsdeel waar de hele stad van profiteert.

(3) Er wordt een krachtig stedelijk programma ontwikkeld.

De samenhang met de aanleg van de HSL-Zuid en RandstadRail maken Rotterdam Centraal tot een grote, geïntegreerde opgave. Daarom hebben het Rijk en de gemeente Rotterdam besloten tot een factfinding periode, die nu is afgesloten. Het algemene beeld dat uit de factfinding naar voren komt is positief en kansrijk. Inmiddels werkt de gemeente Rotterdam in een publiek-private samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen, ING Vastgoed en Rodamco Nederland aan het opstellen van een masterplan voor het gebied . De vier PPS-partners onderzoeken tegelijkertijd hoe het project publiek-privaat ontwikkeld kan worden. Aan de basis van het masterplan staat een programma van uitgangspunten dat door de gemeenteraad van Rotterdam is vastgesteld en door het Rijk wordt onderschreven. De vier partijen hebben het stedenbouwkundig bureau Alsop & Störmer uit Londen opdracht gegeven om het masterplan voor het gebied te maken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie