Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eerste Kamer stemt in met koopsubsidie

Datum nieuwsfeit: 05-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Eerste Kamer stemt in met koopsubsidie

De Eerste Kamer heeft vanmiddag ingestemd met de Wet bevordering eigen woningbezit (BEW). Daarmee treedt op 1 januari a.s. de koopsubsidie voor de lagere inkomensgroepen definitief in werking. Vanaf die datum kunnen gezinnen met een inkomen tot ongeveer 49.000 gulden een bijdrage krijgen als zij een huis willen kopen. Op die manier krijgen zij de mogelijkheid voor een koopwoning te kiezen. De BEW is een initiatiefwet van de Tweede Kamerleden Duivesteijn (PvdA), Hofstra (VVD), Van t Riet (D66) en Biesheuvel (CDA).

Koopsubsidie

De koopsubsidie bedraagt maximaal 328 gulden per maand. Dat is exclusief een eventuele toeslag voor de overdrachtsbelasting. Om voor koopsubsidie in aanmerking te komen, moet het belastbaar inkomen over 1999 voor een tweepersoonshuishouden tussen minimaal f 29.900 en maximaal f 48.800 liggen en voor alleenstaanden tussen f 23.800 en f 36.400. Ook zijn er grenzen aan het eigen vermogen vastgesteld: f 59.700 voor gezinnen en f 40.500 voor eenpersoonshuishoudens. Voor mensen boven de 65 jaar gelden iets andere inkomens- en vermogenseisen.

Verder moet potentiële koper minstens 23 jaar zijn en de afgelopen drie jaar geen woning in bezit hebben gehad.

De woning mag niet duurder zijn dan f 259.800 (inclusief kosten) en de hypothecaire lening niet hoger dan f 207.800. Om de risicos voor de koper zo veel mogelijk te beperken, moet de hypotheek in maximaal 30 jaar en voor ten minste 60% worden afgelost. Daarnaast is een rentevaste periode van 15 jaar en een Nationale Hypotheek Garantie verplicht.

Korting

Vanaf 1 januari a.s. mogen woningcorporaties bij de verkoop aan huurders met koopsubsidie een hogere korting geven dan de nu toegestane 10%. Als een zittende huurder de woning koopt, kan deze korting oplopen tot 30% van de marktwaarde. Voor andere huurders met koopsubsidie is de korting op zn hoogst 20%.

Tussenvormen koop-huur

Een van de voornaamste punten van discussie tijdens de behandeling in de Eerste Kamer was de vraag of koopsubsidie ook mogelijk zou zijn voor tussenvormen van koop en huur, ook wel Maatschappelijke Gebonden Eigendom (MGE) genoemd. Die koopconstructies komen nu niet voor koopsubsidie in aanmerking, omdat nog niet geheel duidelijk is of daarbij sprake is van een eerlijke verdeling van de (financiële) voor- en nadelen tussen koper en verkoper. Behalve bij tussenvormen doet deze vraag zich ook voor bij andere vormen van verkoop met beperkende voorwaarden die nu buiten de BEW vallen.

Staatssecretaris Remkes van VROM heeft toegezegd in de loop van volgend jaar met een verdere uitwerking te komen van het begrip eerlijke verdeling. Als bepaalde vormen van verkoop onder voorwaarden hieraan blijken te voldoen, zal Remkes voorstellen deze onder de BEW te brengen. In het geval van tussenvormen van koop en huur is daar overigens een wetswijziging voor nodig. Voorwaarde is wel dat een woningcorporatie de koper altijd ook de mogelijkheid moet bieden om volledig eigenaar van de woning te worden.

Meer informatie over de koopsubsidie is verkrijgbaar op 0800-56 66 77 82 of te vinden op www.koopsubsidie.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie