Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ruim drie miljoen Den Haag voor integratie gehandicapten

Datum nieuwsfeit: 05-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

Persberichten >>

Ruim drie miljoen voor integratie gehandicapten

Op initiatief van wethouder Jetta Klijnsma van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie wil het College van burgemeester en wethouders van Den Haag f 3,2 miljoen beschikbaar stellen om de maatschappelijke integratie van gehandicapten te bevorderen. Hoe dit zal gebeuren staat beschreven in de nota 'Haagse gehandicapten in de lift'. De nota, alsmede de voorstellen voor besteding van de gelden worden in een raadsvoorstel op 13 december aan de orde gesteld tijdens de vergadering van Raadscommissie Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie.

De nota is tot stand gekomen na zes brainstormbijeenkomsten met gehandicapten, de Raad Welzijn Gehandicapten en de betrokken wethouders. Naar aanleiding van de inspraakreacties, de reacties van de Commissie WVE en praktijkervaringen is de definitieve nota tot stand gekomen. De uitvoering van de nota moet leiden tot optimale ontplooiingskansen, doelgerichte activiteiten, betere toegankelijkheid van de openbare weg en gebouwen, bevordering van integratie tussen mensen met en zonder een handicap. Het gehandicaptenbeleid wordt getoetst aan de standaardregels die door de Verenigde Naties zijn opgesteld. Daarmee is Den Haag de eerste grote gemeente in Nederland die de regels van de VN onderschrijft.

Het College stelt voor het bedrag van f 3,2 miljoen te besteden aan een integraal gemeentelijk voorlichtingsplan, een gehandicaptencafé, een website voor gehandicapten, een teletolk voor doven (een on-lineverbinding met een doventolk waardoor doven hun wensen kenbaar kunnen maken), een toegankelijkheidsplan, het beter toegankelijk maken van zwembaden, een uitleencentrum van sportartikelen voor gehandicapten, het inrichten van wisselwoningen en het verstrekken van maaltijden aan gehandicapten, akoestische signalering, een blindegeleidelijn voor visueel gehandicapten en het ontwikkelen van groepswoonprojecten voor gehandicapten.

Verder wil het College een bedrag reserveren voor toekomstige ontwikkelingen in het gehandicaptenbeleid en voor de ontwikkeling en uitvoering van de notitie voor mensen met een verstandelijke handicap.

last update: 5 december 2000 ;pag.: 5266; auteur: 77 5 december 2000 - pag. 5266 - 77

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie