Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Utrecht stimuleert verdrogingsbestrijding

Datum nieuwsfeit: 05-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
05 december 2000

Provincie stimuleert verdrogingsbestrijding

Het college van GS adviseert het ministerie van LNV om op basis van de GeBeVe-rijksregeling (Gebiedsgericht Beleid Verdroging) een aantal projecten te subsidiëren. Het gaat om projecten van de Stichting Het Utrechts Landschap (fl. 224.750,-), Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (fl. 145.600,-), Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (fl. 58.750,-) en de provincie zelf (fl. 36.720,-). Daarnaast subsidiëren GS vanuit de BNLU (natuurgelden) eveneens fl. 60.000,- aan het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. De projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn allemaal gebieden met de hoogste prioriteit op de verdrogingskaart Utrecht.

Projecten Stichting Het Utrechts Landschap (GeBeVe) Oostbroek (fl 25.000,-)
De subsidie is nodig voor een onderzoek naar maatregelen tegen verdroging. Het landgoed Oostbroek is een beschermd natuurterrein in het Kromme Rijngebied ten oosten van de stad Utrecht. Het onderzoek richt zich op het zuidelijke deel, een van oudsher nat gebied op het overgangsgebied van Heuvelrug naar het Krommerijn-gebied. Er liggen oude restgeulen van de Kromme Rijn waarin op enkele plekken kwel optreedt. De waterkwaliteit wordt nu sterk beïnvloed door de instroom van gebiedsvreemd water. Het doel van het onderzoek is om maatregelen te treffen om twee streefbeelden voor natuur te realiseren: voedselarme natte vegetatie en bosrijkgebied op rivierklei.

Moersbergen (fl. 199.750,-)
De subsidie wordt gebruikt voor het uitvoeren van een aantal maatregelen tegen verdroging. Het landgoed Moersbergen ligt op de overgang van de Heuvelrug naar het Krommerijn-gebied bij Doorn. Uit onderzoek is gebleken dat natuurstreefbeelden gehaald kunnen worden door middel van peilverhoging, het vasthouden van gebiedseigen water en zo nodig aanvoeren van geschikt water van elders. Maatregelen die genomen worden zijn ondermeer het afsluiten van duikers (buisverbindingen tussen sloten), het dichten van sloten en het installeren van een stuw met pomp zodat water aangevoerd kan worden.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (GeBeVe) Hoge Grienden (fl. 66.975,-)
Het gebied de Hoge Grienden ligt in de Lopikerwaard. De subsidie wordt ingezet voor het uitvoeren van maatregelen zoals een peilverhoging. Om te bepalen of er nog meer moet gebeuren is een monitoringsprogramma nodig.

Overlangbroek (fl. 37.500,-)
Het gebied bestrijkt diverse polders tussen de Gooyerwetering en de Amerongerwetering in de Langbroekerwetering. In onderzoek wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn om de gewenste natuurstreefbeelden te bereiken.

Broek- en Blokland (fl. 41.125,-)
Broek- en Blokland ligt in de Lopikerwaard en bestaat uit natte graslanden en eendenkooien. In dit gebied zijn al maatregelen getroffen om vernatting te bereiken. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de situatie nog meer verbeterd kan worden. De subsidie wordt gebruikt om duikers aan te passen en stuwen aan te leggen.

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (GeBeVe) Noorderpark (fl 58.750,-)
In het Noorderpark, een natte polder en moerasgebied ten noorden van de stad Utrecht, zijn in het kader van de herinrichting verschillende waterhuishoudkundige maatregelen genomen die effecten hebben op de verdroging in het gebied. Om te meten of de natuurstreefwaarden zijn behaald en om te bepalen water er verder nog moet gebeuren is een monitoringsprogramma nodig.

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (BNLU)
Over-Holland en Sterreschans (fl 60.000,-) Over-Holland en Sterreschans zijn landgoederen gelegen aan de westkant van de Vecht met hoge landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden. De natuurwaarden zijn aangetast door verdroging die het hoogheemraadschap wil opheffen door het uitvoeren van maatregelen. Een van de meest gewenste maatregelen is het baggeren van een aantal watergangen, zodat meer soorten waardevolle natuur een kans krijgen. Verdieping maakt goed peilbeheer mogelijk, zodat de aanvoer van gebiedsvreemd, vervuild water beperkt kan worden.

Provincie Utrecht
Broekhuizen (fl 36.718,-)
In dit gebied is een vervolgonderzoek nodig naar maatregelen tegen de verdroging. Landgoed Broekhuizen ligt op de overgang van Heuvelrug naar Krommerijn-gebied, nabij Leersum. Het onderzoek richt op welke combinaties van maatregelen mogelijk zijn om natuurwinst te bereiken en de landbouwschade te voorkomen.

De bijdragen voor de projecten passen binnen de doelstellingen van het Plan van Aanpak voor de verdrogingbestrijding van de Provincie Utrecht. Een van de uitgangspunten is dat de uitvoering van verdrogingsprojecten zoveel mogelijk in handen van de betrokken partijen komt te liggen. Bovendien dragen alle projecten bij aan de doelstelling om in 2005 de verdroging met 25% te hebben teruggedrongen.

Voor nadere informatie: Susan van Vliet, 030 - 258 3151 of susan.van.vliet@provincie-utrecht.nl

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie