Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Flevoland stellen beheersgebiedsplan Flevoland vast

Datum nieuwsfeit: 05-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Flevoland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 2000-085
DATUM: 5 december 2000

Gedeputeerde Staten stellen beheersgebiedsplan Flevoland vast

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het Beheersgebiedsplan Flevoland vastgesteld. Met het opstellen van dit plan speelt de provincie in op de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) die op 1 januari 2000 van kracht is geworden. Deze regeling is bedoeld om de natuurkwaliteit van agrarisch gebied te verhogen. Het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij heeft in totaal een areaal van 514 hectare toegekend aan de provincie Flevoland waarin agrarisch natuurbeheer mogelijk is. GS hebben vervolgens specifieke gebieden aangewezen waarvan zij vinden dat daar agrarisch natuurbeheer de meeste kansen heeft. Deze gebieden heten beheersgebieden. Het gaat om agrarische percelen waarin de natuur goede kans heeft om tot ontwikkeling te komen, zoals in de buurt van bos, water of ecologische verbindingen. De begrenzing van beheersgebieden wordt momenteel in heel Nederland vastgelegd in beheersgebiedsplannen. Voor percelen die in zon plan zijn opgenomen kunnen eigenaren/gebruikers subsidie aanvragen voor natuurbeheer, indien ze voldoen aan de voorwaarden uit de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. In principe valt het hele agrarisch gebied in Flevoland binnen het beheersgebiedsplan . Wel is onderscheid gemaakt tussen gebieden waar de kansen groter zijn (criteriagebieden) en gebieden waar de kansen minder groot zijn. Deze nieuwe vorm van natuurbeheer is aan regels gebonden die vastgelegd zijn in beheerspakketten. Een beheerspakket is een in de SAN vastgelegde omschrijving van te behalen natuurdoelen, terreinkenmerken en beheersvoorschriften. De aanvrager zorgt voor de naleving van het pakket voor een periode van zes jaar en ontvangt hiervoor een vastgestelde bijdrage per hectare. Agrariërs kunnen op basis van vrijwilligheid aan deze regeling deelnemen. Nu het plan is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten, kunnen Flevolandse boeren een aanvraag indienen om vanaf 1 janurai 2001 in aanmerking te komen voor een subsidie voor agrarisch natuurbeheer. Die aanvraag moet worden gedaan bij LASER Zuid-Oost in Roermond (dit is de organisatie die namens het ministerie van LNV de beschikkingen afgeeft). Het is niet zeker of alle aanvragen worden gehonoreerd, omdat er een beperkt budget is voor de subsidieregelingen. De aanvragen worden afgehandeld volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Gedeputeerde Staten hebben vandaag besloten om het Beheersgebiedsplan nog deze maand voor te leggen aan de statencommissie voor Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur. Deze commissie vergadert donderdag 14 december om 20.00 uur in het provinciehuis in Lelystad . Belanghebbenden kunnen tot 10 november reageren op dit voorontwerp.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie