Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden D66 over mensenschendingen Rwanda

Datum nieuwsfeit: 05-12-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl\content.asp?Key=404921Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Ministerie van Buitenlandse Zaken Midden- en Oost-Afrika Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 5 december 2000 Auteur Valkenhoff

Kenmerk 1404/00 Telefoon 070-3486417

Blad /1 Fax 070-3486607

Bijlage(n) 1 E-mail (daf@minbuza.nl)

Betreft Beantwoording Kamervragen van lid Hoekema (D66) over mogelijke schendingen van de mensenrechten in Rwanda

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer van 10 november 2000, kenmerk 20000102320, waarbij gevoegd waren de door het lid Hoekema, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoorden op vragen van het lid Hoekema (D66) aan de Minister van Buitenlandse
Zaken over mogelijke schendingen van de mensenrechten in Rwanda

Vraag 1

Weet u dat het Rwandese leger in de door Rwanda bezette Congolese provincie Zuid-Kivu (Congo/DRC) Congolese jongeren dagelijks martelt in cellen van de Inlichtingendienst (ANR/Bukavu) en van diverse militaire eenheden of zelfs bij Rwandese militairen thuis?

Antwoord

Het is niet eenvoudig goed zicht te krijgen op de mensenrechtensituatie in Zuid-Kivu. Er is mij één specifiek geval bekend waarin drie jongeren gemarteld zijn door militairen van de RCD, niet door het Rwandese leger. Deze jongeren werden verdacht van diefstal van geld van een RCD-militair. Een jongere is bezweken aan zijn verwondingen, de andere twee worden nog gevangen gehouden. Volgens de informatie van Congolese mensenrechtenorganisaties hebben deze martelingen plaatsgevonden bij RCD-militairen thuis.

De RCD-militairen die zich aan de martelingen hebben schuldig gemaakt, zijn aangehouden en zijn voor het militaire tribunaal in Bukavu verschenen. Een militair is ter dood veroordeeld, twee andere militairen hebben gevangenisstraffen opgelegd gekregen. Deze informatie is verkregen van het LDGL (Ligue des droits de la personne dans la région des Grands Lacs) en twee Congolese mensenrechtenorganisaties.

Volgens eerder dit jaar verschenen rapporten van Amnesty International (Killing Human Decency, 31 mei 2000) en Human Rights Watch (Human Rights Abuse Rampant in Congo War. Government and rebels both guilty of serious violations, 25 februari 2000) maken alle partijen in het conflict in de DRC, inclusief het Rwandese leger (RPA), zich schuldig aan ernstige mensenrechten schendingen. Het RPA maakt zich schuldig aan repressie (intimidatie van de 'société civil' door bijv. willekeurige arrestaties en marteling) en terreur in Kivu. Het laatste half jaar zijn volgens genoemde rapporten tientallen onschuldige burgers het slachtoffer geworden van represailles die zijn uitgevoerd door het RPA en de RCD. De situatie in Kivu heeft volgens mensenrechtenorganisaties veel gelijkenis met de situatie in het noordwesten van Rwanda in 1997 en 1998.

Vraag 2

Zijn er mogelijkheden voor de Nederlandse regering om een onderzoek ter plekke, via bijvoorbeeld een mensenrechtenorganisatie, in te laten stellen naar deze schendingen van de mensenrechten?

Antwoord

Slechts in beperkte mate. Nederland steunt een project van LDGL dat is gericht op monitoring van de mensenrechtensituatie in Oost-Congo ('Observatoire régional des droits humains dans la région des Grands Lacs'). Aan dit project nemen ook twee Congolese mensenrechtenorganisaties deel, te weten 'Heritiers de la Justice/Bukavu' en 'Commission Justice et Paix/Goma'. Nederland beschikt langs deze weg over enige mogelijkheden om onderzoek in te laten stellen naar mensenrechtenschendingen in Kivu.

Vraag 3

Heeft de regering andere soortgelijke signalen over de situatie in Oost-Congo opgevangen?

Antwoord

Zie antwoord op vraag 1

Vraag 4

Zo ja, is de Nederlandse regering van plan om acties te ondernemen om, al dan niet in een internationaal forum, de Rwandese militaire acties tegen de Congolese bevolking te veroordelen?

Antwoord

Naar aanleiding van rapportages van o.a. de speciale VN-vertegenwoordiger, Robert Gersony, is het optreden van alle strijdende partijen in het conflict in Congo veroordeeld. Nederland zal bij een volgende gelegenheid (de publicatie van een nieuw rapport over de mensenrechtensituatie in Kivu) eventuele mensenrechtenschendingen van het Rwandese leger onder de aandacht brengen van de Rwandese regering en aandringen op maatregelen om de mensenrechtensituatie in Kivu te verbeteren. De EU heeft tijdens de 56e Mensenrechtencommissie en de 55e AVVN eveneens de aandacht gevestigd op de regionale dimensie van het conflict en op de ernstige mensenrechtenschendingen die in Oost Congo door alle bij het conflict betrokken partijen worden begaan.

Kenmerk
1404/00
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie