Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over risico's vrije verkoop contactlenzen

Datum nieuwsfeit: 06-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamervragen Dankers en Buijs over risico's van vrije verkoop contactlenzen

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DBO-K-U-2128650

6 december 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door de leden van uw Kamer Dankers en Buijs (beiden CDA) over de risico's van vrije verkoop van contactlenzen (2000102350).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Antwoorden op kamervragen van Dankers en Buijs over de risico's van vrije verkoop van contactlenzen. (2000102350)

1.
Is het u bekend dat er aan het dragen van contactlenzen zonder controle van een oogarts/optometrist/contactlensspecialist grote (blijvende) risicos verbonden kunnen zijn, met alle gevolgen van dien voor het gezichtsvermogen van dragers?

1.
Dit is mij bekend. In dit verband moge ik u verwijzen naar de brief d.d. 1 april 1998, CSZ/BO-981713 aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heb verzonden. Ten vervolge hierop heb ik de Gezondheidsraad gevraagd mij te adviseren over de vraag of de gezondheidsrisicos, verbonden aan de vrije verkrijgbaarheid van contactlenzen zonder deskundige begeleiding, inderdaad bestaan en, zo ja, de aard en de omvang daarvan in kaart te brengen. Tevens heb ik verzocht aan te geven hoe de eventuele risicos op een effectieve en doelmatige wijze tot een minimum kunnen worden beperkt.

2.
Is het u bekend dat bijvoorbeeld «crazy lenzen», «funlenzen», «zonnelenzen» en «correctielenzen» verkocht worden bij drogisterijen en via het Internet, zonder dat er deskundig advies wordt gegeven?

2.
Ja.

3.
Bent u bereid bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg na te gaan of er ook in Nederland gevallen bekend zijn waarin mensen blijvende schade hebben opgelopen door het dragen van contactlenzen zonder deskundig advies?

3.
Ik ben hierop ingegaan in de onder het antwoord op vraag 1 genoemde brief.

4.
Is het u bekend dat in bijna alle EU-landen deze vrije verkoop verboden is?

4.
Ik heb de lidstaten gevraagd mij mee te willen delen of de vrije verkoop van contactlenzen is verboden en mij de redenen te willen aangeven die tot die regelgeving hebben geleid. Zodra ik hiervan een beeld heb gekregen zal ik u nader informeren.

5.
Bent u eventueel bereid om een verbod op de vrije verkoop zonder deskundig advies van de in vraag 2 bedoelde lenzen te overwegen? Zo neen, waarom niet?

5.
Zodra de Gezondheidsraad advies heeft uitgebracht, hetgeen naar verwachting binnenkort is te verwachten, zal ik afhankelijk van de inhoud daarvan, een eventuele maatregel op de vrije verkrijgbaarheid van contactlenzen in overweging nemen. Omdat de mogelijke risicos in verband met de in vraag 2 bedoelde lenzen van dezelfde orde zullen zijn, zullen ook deze producten bij mijn overwegingen worden betrokken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie