Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rechtbank wijst asielaanvraag Turks gezin af

Datum nieuwsfeit: 06-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Rechtbank 's-Gravenhave

Rechtbank wijst asielaanvraag Turks gezin af: voorlopig geen uitzetting als gevolg van slechte gezondheidstoestand
Bron: Rechtbank 's-Gravenhage
Datum actualiteit: 7-12-2000

6 december 2000

Persbericht

President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage Zittinghoudende te Zwolle
Vreemdelingenkamer

Gisteren, 6 december 2000, heeft de president van de rechtbank te 's-Gravenhage, zittinghoudende te Zwolle, uitspraak gedaan in een verzoek om een voorlopige voorziening dat was ingediend door een Turks gezin dat in Nederland (voor de tweede keer) asiel heeft gevraagd. De president heeft het verzoek om een voorlopige voorziening niet-ontvankelijk verklaard en tevens het bezwaar, dat de Turkse asielzoekers bij de staatssecretaris van Justitie hadden ingediend, ongegrond verklaard.
Het verzoek om een voorlopige voorziening is niet-ontvankelijk verklaard omdat er op dit moment geen sprake van uitzettingsdreiging is. De staatssecretaris van Justitie heeft meegedeeld dat hij, vanwege de gezondheidstoestand van de moeder van het gezin, uitzetting voorlopig achterwege zal laten. Door deze beslissing hebben de asielzoekers volgens de president geen belang meer bij een beslissing over de uitzetting.
Op grond van de Vreemdelingenwet kan de president ook een oordeel geven over de aanvraag om toelating als vluchteling. Omdat het een tweede asielaanvraag is en omdat de inhoud van zowel de eerste als de tweede asielaanvraag uitvoerig op zitting is behandeld, maakt de president gebruik van die bevoegdheid. De president overweegt het volgende.
De betrokken asielzoekers hebben voor de tweede keer een asielaanvraag ingediend nadat in hun eerste asielprocedure is komen vast te staan dat zij geen vluchtelingen zijn. Het is dan ook aan de asielzoekers om nova, dit zijn nieuwe feiten en omstandigheden, naar voren te brengen. Daarbij gelden twee eisen: de feiten of omstandigheden hebben in de eerste procedure geen rol kunnen spelen en zouden bovendien tot een ander oordeel hebben geleid. De president is van oordeel dat datgene wat de betrokken asielzoekers in hun tweede asielaanvraag hebben aangevoerd niet aan deze twee eisen voldoet. De asielzoekers hebben bij hun tweede asielaanvraag hun vluchtverhaal gewijzigd. Zo is in de eerste procedure verklaard dat zij problemen hadden met de PKK. Bij de tweede aanvraag is verklaard dat zij actief betrokken zijn geweest bij de PKK en daarom te vrezen hebben voor de Turkse autoriteiten. Het vluchtverhaal is zodanig aangepast dat het niet meer geloofwaardig is. Omdat het verhaal niet geloofwaardig is en omdat er vage verklaringen zijn afgelegd hoe men in het bezit is gekomen van het Turkse arrestatiebevel wordt aan het arrestatiebevel geen waarde toegekend. Het bezwaar is ongegrond. Met het oordeel van de president is (nogmaals) een einde gekomen aan de toelatingsprocedure.


Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AA8880

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie