Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inspraak bestemmingsplan weg Velsen, Beverwijk en Heemskerk

Datum nieuwsfeit: 06-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Velsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Velsen

Velsen, 27 november 2000

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan westelijke randweg Velsen, Beverwijk en Heemskerk

Op 6 december aanstaande organiseren de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk een gezamenlijke informatie- en inspraakbijeenkomst voor het voorontwerp bestemmingsplan Westelijke Randweg Beverwijk. De drie gemeenten lichten het voorontwerp bestemmingsplan toe en bieden de mogelijkheid in te spreken op de plannen.

In de regio IJmond wordt al langere tijd gesproken over de realisering van een Westelijke Randweg langs Beverwijk. De planvorming is nu zo ver gevorderd dat een voorontwerp bestemmingsplan waarin deze Westelijke Randweg is opgenomen ter inzage wordt gelegd in de drie deelnemende gemeenten In Velsen liggen de plannen van 24 november tot en met 21 december a.s. ter inzage. In Beverwijk wordt de termijn van 16 november tot en met 21 december a.s. aangehouden en in Heemskerk de termijn van 27 november tot en met 27 december a.s.

Mensen die de gemeente een schriftelijke suggestie mee willen geven voor het voorontwerp bestemmingsplan, kunnen deze binnen de bovengenoemde termijn aan het college van Burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente richten.

Programma informatie- en inspraakavond Westelijke Randweg

Op 6 december 2000 organiseren de drie gemeenten een gezamenlijke informatie- en inspraakbijeenkomst van 18.00 tot 22.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de Schouw Bleijenhoevelaan 2 in Velsen-Noord.

Het programma ziet er als volgt uit: 18.00 uur: inloopmogelijkheid om plankaarten te bekijken en alvast vragen te stellen
19.00 uur: presentatie Westelijke Randweg door de Grontmij
19.30 uur: gelegenheid tot het stellen van vragen
20.00 uur: pauze tevens gelegenheid tot het bekijken van de plankaarten en het stellen van vragen
20.30 uur: inspraak; wethouders nemen opmerkingen in ontvangst.

Doelstellingen Westelijke Randweg

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk willen met het ontwikkelen van de Westelijke Randweg de volgende doelstellingen behalen:
- het verbeteren van de leefbaarheid langs de bestaande wegen binnen de bebouwde kom door deze te ontlasten van doorgaand verkeer;

- het ontsluiten van te ontwikkelen bedrijventerreinen van Business Park IJmond;

- het verbeteren van de verbinding tussen Beverwijk en Velsen-Noord door de barrièrewerking te beperken;
- het verminderen van de verkeersonveiligheid in de regio;
- het verbeteren van de ontsluiting van het bedrijventerrein Houtwegen in Heemskerk.

Ten behoeve van deze weg heeft op 19 december 1999 een tracékeuze plaatsgevonden. Het voorkeurstracé is vastgelegd in het voorontwerp bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is de juridisch-planologische vastlegging van het voorkeurstracé.

Nadere informatie over dit persbericht 00123: AZC, Ineke van Zantvoort 0255-56.72.57

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie