Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verkiezing beste en slechtste verhuurders 2000

Datum nieuwsfeit: 06-12-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht
Embargo tot 6 december 2000
Stienstra, Woonservice en Woonpunt
beste verhuurders 2000

Woonservice in Rijsbergen en Woonpunt in Maastricht zijn gekozen tot de beste sociale verhuurders van 2000. In de particuliere huursector gaat die eer voor de tweede keer op rij naar Stienstra Beleggingen BV in Heerlen. Slechtste verhuurder in deze sector is dit jaar Metterwoon Vastgoed BV uit Den Haag. Als slechtste woningcorporatie kwam Hertog Hendrik van Lotharingen (Eindhoven) uit de bus.

Enkele nieuwe namen, maar ook een weerzien met oude bekenden. Zo laat het namenlijstje met de prijswinnaars van de jaarlijkse Woonbondverkiezing zich omschrijven.
In het vijfjarige bestaan van dit evenement krijgt Stienstra voor de tweede keer de prijs voor beste verhuurder in de particuliere sector, terwijl deze verhuurder in 1996 nog de prijs voor de slechtste verhuurder kreeg. De jury noemt dit "haast onvoorstelbaar". Woonpunt ontvangt de prijs voor beste woningcorporatie dit jaar eigenlijk voor de derde keer. Woonpunt is namelijk een gefuseerde corporatie die zowel in 1997 als in 1998 onder de naam Beter Wonen de prijs kreeg toegekend.
Nieuwe namen zijn Metterwoon, Woonservice en Hertog Hendrik van Lotharingen. Zij krijgen voor het eerst een prijs van de jury. De eerste twee zaten daar in het verleden overigens wel dicht tegenaan. Met dit verschil dat Metterwoon daarbij net niet de slechtste (particuliere) verhuurder werd, terwijl Woonservice al meerdere keren bijna de prijs voor de beste woningcorporatie te pakken had. Hertog Hendrik van Lotharingen werd voor het eerst voorgedragen. Omdat de prestaties van deze landelijk werkzame corporatie zo onder de maat zijn, leverde dit een unanieme verkiezing tot slechtste woningcorporatie van 2000 op.

De jury
De jury bestond dit jaar uit mr. C.G.P. Goudriaan (advocaat huurrecht te Amsterdam), A. van Heeringen (juridisch medewerker Stichting De Ombudsman), mr. J.T. Peters (juridisch medewerker Consumentenbond), C.A. Kerling-Simons (huurder in de particuliere huursector), T. Knaapen, (huurder in de sociale huursector) en M.P. van Veen (directeur Mária van Veen).

De prijsuitreiking heeft plaats op 6 december 2000

9.00-10.00 Metterwoon BV
Badhuisweg 95, 2508 DJ Den Haag. Tel. (070) 3544300. 11.30-12.30 Woningstichting "Woonservice"
St. Bavostraat 18, 4891 CJ Rijsbergen.
Tel. (076) 5964568
13.45-14.45 Woningstichting Hendrik Hertog van Lotharingen Willemstraat 28, 5611 HD Eindhoven. Tel.
(040) 2606400
15.45-16.45 Stienstra Beleggingen BV
Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen. Tel.
(045) 5712255
17.15-18.15 Woonpunt
Leidenlaan 18-20, 6229 EZ Maastricht.
Tel. (043) 3873838

Amsterdam, 5 december 2000
Nummer: U00.1021
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hans Roseboom, tel. (020) 551 77 16 of 06 22465543.


Bijlage

Uit het juryrapport

De Nederlandse Woonbond heeft voor het vijfde jaar op rij de verkiezing van de beste en slechtste verhuurders gehouden. De prijzen zijn toegekend door een onafhankelijke jury. Deze maakte zijn keuze uit de door de Woonbond genomineerde verhuurders. In de categorie Woningcorporaties kende de jury twee eerste prijzen toe voor beste verhuurder. Daardoor zijn er in totaal vijf prijswinnaars.

Categorie particuliere verhuurders

Beste verhuurder van het jaar 2000:

* stienstra beleggingen bv, heerlen

Slechtste verhuurder van het jaar 2000:

* metterwoon vastgoed bv, den haag
voor het woningbezit in alblasserdam

Categorie woningcorporaties

Beste verhuurders van het jaar 2000
* woonservice, rijsbergen
* woonpunt, maastricht

Slechtste verhuurder van het jaar 2000:
* hertog hendrik van lotharingen,
eindhoven
voor het woningbezit in
apeldoorn

Particulier beste
De prijs voor particulier beste verhuurder gaat naar stienstra beleggingen bv. Deze verhuurder verwierf de prijs ook in 1999, maar heeft zich nog verder verbeterd. In 2000 droegen tien huurdersorganisaties stienstra voor. Vorig jaar waren dat er "slechts" vier.
De huurdersorganisaties die Stienstra hebben aangemeld komen uit het hele land, zoals Capelle a.d. IJssel, Den Haag (3x), Dordrecht, Eibergen, Enschede, Haarlem, Rotterdam en Venlo.
De jury stelt vast dat het draagvlak voor de prijs nog breder is dan vorig jaar en dat stienstra duidelijk nog beter is geworden. Volgens de jury zullen veel huurders in de sociale huursector (woningcorporaties) jaloers zijn op huurders van stienstra. Illustratief daarvoor is dat de huurdersorganisatie uit Capelle a.d. IJssel meldde stienstra het rapportcijfer 9 te geven en de woningcorporatie waarmee zij ook overleggen niet meer dan een 6.
Een goede relatie met de huurders wordt door stienstra heel belangrijk gevonden. Er is een landelijk platform, waaraan meer dan 50 procent van de bewonerscommissies deelnemen. Ook zijn er participatiemedewerkers aangetrokken om de contacten met de huurdersorganisaties te intensiveren en kwaliteit te geven. De huurverhoging bedroeg in 2000 gemiddeld 2,3 procent. Bij het vaststellen van de huurverhogingen wordt rekening gehouden met de huursubsidiegrens. Het onderhoud is goed. Kortom: veel beleggers zouden een voorbeeld kunnen nemen aan de stienstra-aanpak. Een aanpak van 'goed zaken doen', waarbij het uitgangspunt is dat er wederzijds profijt te behalen valt.

Particulier slechtste
Wat betreft de particulier slechtste krijgt metterwoon vastgoed bv dit jaar de prijs. Vorig jaar kreeg metterwoon de prijs niet, omdat een andere verhuurder het nog net even slechter deed. Dit jaar was de jury eensgezind van oordeel dat metterwoon de prijs ten volle toekomt. Mede omdat metterwoon volhardt in zijn slechte gedrag.

De jury is niet te spreken over het feit dat metterwoon de huurdersvereniging niet erkent als overlegpartner, zoals bedoeld in de Overlegwet. De Overlegwet is inmiddels twee jaar van kracht, maar het lijkt erop dat huurders voor deze verhuurder niet bestaan. Het verhaal is in het kort: geen overleg; maximale huurverhogingen; te hoge servicekosten in verband met de glasverzekering (onwil om de uitspraak van de huurcommissie voor één huurder te laten gelden voor alle huurders); belabberd onderhoud gekoppeld aan het ontbreken van onderhoudsplannen; en het onder druk zetten van huurders om te verhuizen, (zodat metterwoon hun woning leeg en dus duurder kan verkopen). metterwoon is aangemeld door de huurdersvereniging Molenzicht uit Alblasserdam.

Beste woningcorporatie
De prijs voor beste woningcorporatie gaat naar twee verhuurders, te weten woonservice (Rijsbergen) en woonpunt (Maastricht).

woonservice scoorde al eerder zeer hoog bij de verkiezing maar viel tot nu toe buiten de prijzen. Dit jaar woog de jury mee dat woonservice al zo lang aan de top staat en zeer leuke extra's biedt aan de huurders. woonservice doet het op alle criteria erg goed. Het huurbeleid kan zelfs uitmuntend worden genoemd. De huren liggen gemiddeld op 60 procent van het wettelijk toegestane maximum. De gemiddelde huurverhoging dit jaar bedroeg 2,2 procent. Het onderhoud is uitstekend, hetgeen moge blijken uit het feit dat de eigen onderhoudsdienst probeert om klachten nog dezelfde dag te verhelpen. Kan dat niet, dan worden klachten binnen vijf werkdagen via een aannemer opgelost. Het overleg tussen verhuurder en huurdersorganisatie is van grote klasse. Dagelijks is er contact. Weliswaar hebben de huurders geen instemmingsrecht ten aanzien van het beleid, maar ze hebben wel twee plaatsen in de Raad van Commissarissen. Aan deze raad worden geschillen voorgelegd en de beslissing is voor alle partijen bindend. Dat Woonservice huurders die jarig zijn een kaart stuurt, waarbij dan tegelijkertijd wordt gevraagd of men aan wil geven of er op het verjaardagsfeestje zaken zijn besproken die voor de woningstichting van belang zijn om te weten, vindt de jury blijk geven van klantgerichtheid.
Tenslotte speelt bij de toekenning van de prijs mee dat Woonservice gaat werken met een sociale klussenman, dat wil zeggen iemand die goed op de hoogte is van allerlei subsidiemogelijkheden, waar huurders geen weet van hebben of waarvan de aanvraag ingewikkeld is. woonservice is aangemeld door de Huurdersvereniging Gemeente Zundert.

woonpunt heeft zijn eerste prijs met name te danken aan de grote prestatie die men geleverd door tijdens de fusie waaruit woonpunt is ontstaan, een zeer hoog niveau te handhaven. Het niveau van één van de fusiepartners, te weten Beter Wonen Maastricht. Beter Wonen kreeg zowel in '97 als in '98 de prijs van de beste woningcorporatie. Bij andere corporaties lijkt een fusie bijna per definitie tot een slechtere dienstverlening te leiden. Het verontrust de jury dat dit probleem bij de bespreking van de zeven genomineerde slechtste corporaties zo sterk naar voren kwam. Verhuurders zijn geneigd een verslechtering in de dienstverlening tijdens of na een fusie te zien als onontkoombaar. woonpunt bewijst dat het anders kan. woonpunt is ondanks de fusie over de gehele linie een zeer goede verhuurder. De jury wil woonpunt dan ook als voorbeeld stellen voor andere corporaties die een fusie of ander samenwerkingsverband overwegen of aangaan.

De huurverhoging is gelijk aan het inflatiepercentage. Hierover is goed overlegd met de huurders, en met positief resultaat. Ook op andere terreinen blijkt het overleg goede resultaten op te leveren. Het onderhoud gebeurt volgens een onderhoudsplan en onderhoudsklachten worden onmiddellijk en grondig verholpen. Wat ook scoort bij de jury is het goedkope onderhoudsabonnement, de aandacht voor sociaal zwakkeren (o.a. gehandicapten en bijzondere woongroepen), de goede bereikbaarheid en de klantvriendelijkheid van de medewerkers (van hoog tot laag in de organisatie).
woonpunt is aangemeld door 2 huurdersorganisaties, beide uit Maastricht. De een, BOC Malberg, is een bewonerscommissie. De ander, Huurdersverenging Woonbelang, onderhandelt op corporatieniveau.

Slechtste woningcorporatie
Slechtste woningcorporatie van het jaar 2000 is woningstichting hertog hendrik van lotharingen (Eindhoven).
De prijs voor slechtste woningcorporatie werd in 1999 niet toegekend. Dit jaar waren er echter 7 woningcorporaties die volgens de jury terecht waren genomineerd voor de prijs van slechtste. hertog hendrik van lotharingen heeft de prijs dus beslist niet gekregen bij gebrek aan concurrentie. hertog hendrik van lotharingen is duidelijk slechter dan de andere genomineerde woningcorporaties.

De verkiezing van 2000 levert een schoolvoorbeeld op van een slechtste sociale verhuurder. hertog hendrik van lotharingen kan zich meten met de slechtste particuliere verhuurders. Men ziet de huurder niet staan, is niet bereikbaar, luistert niet naar verzoeken om overleg en beperkt zich hoofdzakelijk tot het geven van informatie. Er is geen overleg over het beleid, ook niet over het huurbeleid. Voor de jury weegt vooral ook zwaar dat hertog hendrik van lotharingen zelf een nieuwe stichting (centraal huurdersorgaan) in het leven geroepen heeft, terwijl er al een huurdersbelangenorganisatie bestond/bestaat.

De huurdersorganisatie die de aanmelding deed, meldt meer dan 110 reacties te hebben gekregen op een enquête over het onderhoud. hertog hendrik van lotharingen weigerde commentaar te geven op de klachten, wat de jury deze verhuurder sterk aanrekent. Daarop hebben de huurders zich tot de huurcommissie gewend. In de jaren dat hertog hendrik van lotharingen de flats wilde verkopen, werd er geen onderhoud gedaan. hertog hendrik van lotharingen is aangemeld door de bewonersbelangenvereniging Hertog Hendrik van Lotharingen uit Apeldoorn.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie