Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwplannen en vergunningen Den Haag

Datum nieuwsfeit: 06-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande

Bouwplannen

De gemeente `s-Gravenzande heeft een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een ondergronds milieu-eiland op het perceel kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nummer 5223, plaatselijk bekend Oranje Nassaustraat 2/hoek Roerdomp/Anna Palownastraat. (huidige locatie is Oranje Nassaustraat/hoek Prins Willem Alexanderstraat).

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan 'Nieuwe Vaart', omdat ingevolge de ter plaatse geldende bestemming 'Groenvoorzieningen' het bouwen van een milieu-eiland niet is toegestaan.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 4, lid 1a, van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Nieuwe Vaart' bevoegd voor het bouwplan vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan.

Voordat het college beslist, ligt het verzoek vanaf donderdag 21 december 2000 twee weken ter inzage bij de afdeling Bouwen & Milieu in het stadhuis (1e etage, kamer 112). Gedurende die termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen kenbaar maken tegen het verlenen van de vrijstelling bij burgemeester en wethouders van `s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE `s-Gravenzande.


Aangevraagde bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

P. van der Haak

Wateropslagtank, warenhuis

Van Oosthuyzelaan 2

J.J.E. de Boer

Vergroten woning

Marnixlaan 47

Kwekerij de Witte Brug

Warenhuis

Bagijneland 16

R. Potstra

Vergroten woning

Zeestraat 118

J.C. van Vliet

Vergroten woning

Naaldwijkseweg 200

Filmclub 's-Gravenzande

Veranderen voorgevel (videoautomaat)

Marktplein 33

Booma Bouw BV

Bedrijfsverzamelgebouw

Edisonstraat

J.W. Knoppert

Koelinstallatieruimte en vergroten kas

Bloemenlaan ongenummerd

L.A. van der Houwen

Berging/garage

Oostduinlaan 5

Verleende bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Gemeente 's-Gravenzande

3 projectborden

Meloenlaan, Maasdijk/Zijdijk en Kon. Julianaweg
Groenplant BV

Warenhuis

Groeneweg 50

D.J. van Duijvenboode Varkevisser

Vergroten woning

Gravin Aleidisstraat 3

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis, kamer 112. Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaar schrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Melding

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij een melding van B.L. Molenkamp hebben ontvangen voor het veranderen van een glastuinbouwbedrijf, gevestigd op het adres Staelduinlaan 11 te `s-Gravenzande. De wijziging betreft het plaatsen van een warmteopslagtank. Deze wijziging van het bedrijf heeft geen of uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu, zodat met een melding kan worden volstaan.

De melding ligt vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling Bouwen en Milieu (kamer 112) ter inzage.

Ontwerp-beschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een ontwerp-beschikking hebben opgesteld naar aanleiding van een aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer van:
* MCC Nederland B.V., revisievergunning voor een metaalbewerkingsbedrijf, gevestigd op het adres Einsteinstraat 1.

Zij zijn voornemens de gevraagde vergunning te verlenen en aan de vergunning voorschriften te verbinden ter bescherming van het milieu.
Ter inzage

De aanvraag en ontwerp-beschikking ligt gedurende vier weken na de dag van publicatie, van donderdag 21 december 2000 tot en met woensdag 17 januari 2001, ter inzage in het stadhuis, afdeling Bouwen & Milieu, kamer 112, van 9.00 tot 16.00 uur. Na telefonische afspraak kunt u de stukken ook inzien op maandagavond tot 19.00 uur. Desgewenst kan een toelichting op de stukken worden gegeven.

Bedenkingen

Binnen vermelde termijn kan een ieder bedenkingen indienen tegen de ontwerp-beschikking. Schriftelijke bedenkingen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande. Als men hierom vraagt in de brief worden persoonlijke gegevens niet bekend gemaakt.

Hoorzitting

Gedurende de termijn van ter inzageligging kunnen na een tijdig verzoek hiertoe ook mondeling bedenkingen worden ingebracht. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn. U kunt hiervoor een afspraak maken (een week voor het einde van de termijn) met een medewerker van de afdeling Bouwen en Milieu, tel.nr. 0174-430183.

Verdere procedure

Na de termijn van vier weken zal de definitieve beschikking worden opgesteld. De beschikking wordt ook gepubliceerd en er zijn eventueel beroepsmogelijkheden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie