Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA-bijdrage aan algemeen overleg proefboring Biesbosch

Datum nieuwsfeit: 06-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 6 december 2000

BIJDRAGE VAN TINEKE WITTEVEEN-HEVINGA (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER PROEFBORING IN DE BIESBOSCH

Tijdens het algemeen overleg, dat we in maart met de regering voerden, maakte de PvdA-fractie reeds duidelijk dat hiaten in de wetgeving de Biesbosch parten speelt. De warboel rondom de wetgeving is sindsdien alleen maar toegenomen, en niet in de laatste plaats door toedoen van de minister van Economische Zaken. Ik zal dat toelichten.

De uitspraak van de rechter in Breda om de boorvergunning te vernietigen beschouwt de PvdA-fractie als een ondersteuning voor de kritische stellingname, die wij reeds betrokken tijdens het eerder genoemde algemeen overleg. Hoewel er op dit moment geen sprake is van aanvragen voor vergunningen voor van proefboringen moeten we het verlenen van deze vergunning toch als een mogelijke eerste stap beschouwen voor een vervolg. Immers, zonder de onderhavige vergunning zijn aanvragen voor proefboringen, laat staan, aanvragen voor gaswinning buiten beeld.

Wij hebben moeite met de gehele gang van zaken rondom boorvergunning en vinden het ook weinig elegant van de minister om snel even de aanvullende boorvergunning te verlenen. Met 'snel' bedoel ik: had de minister niet even kunnen wachten op de resultaten van het overleg met de Kamer van vandaag?

Niet alleen omdat de minister weet van de kritische stellingname van de Kamer en, wat voor ons minstens zo zwaar weegt, de standpunten die de gemeenten en beide provinciale besturen hebben ingenomen via het Overleg Nationaal Park de Biesbosch met betrekking tot deze boorvergunning. Zij hebben immers, door naar de rechter te gaan, aangegeven dat het de bevolking daar menens is. Hoe heeft de minister deze feiten eigenlijk meegewogen?

Ik sprak over een warboel in de wetgeving en dat betreft allereerst de driedubbele signalen die gemeenten en provincies van de regering ontvangen voor wat betreft hun rol in het maken van afwegingen inzake te beschermen natuurgebieden zoals dat volgens de Europese wetgeving met betrekking tot Vogel- en Habitatrichtlijn behoort.

In het Noorden zijn de afgelopen tijd al vreemde dingen gebeurd, waar geen mens meer een touw aan kan vastknopen. De staatssecretaris van LNV, de primair verantwoordelijke voor de implementatie van de onderhavige Europese wetgeving, ondersteunt het standpunt van de Waddeneilandengemeenten dat vooral ook zij de afwegingen inzake de Habitatrichtlijn in hun bestemmingsplan gestalte moeten geven. Andere, Groningse gemeenten zoals de Marne en Eemsmond, deden dat al eerder. Vervolgens worden zij echter door het College van Gedeputeerde Staten op de vingers getikt omdat dat hun bestemmingsplan in strijd zou zijn met het vigerende streekplan, dat immers tot de verantwoordelijkheid van GS behoort, terwijl iedereen wel weet dat een streekplan, in tegenstelling tot in een bestemmingsplan, geen verbindende werking heeft. Minister Pronk laat dus vervolgens weten het oneens te zijn met de provincie en eens met de gemeenten, ik neem aan omdat de gemeenten via het bestemmingsplan het standpunt van de regering over de Waddenborigen rechtskracht geven. De gemeenten krijgen dus een pluim van de minister van VROM. Maar krijgen vervolgens weer een reprimande van de minister van EZ omdat bevoegdheden uitsluitend zouden toebehoren aan de rijksoverheid. Dezelfde reprimande wordt door de minister van EZ uitgedeeld op een weer wat later tijdstip aan de provincie Groningen als zij een verbod op proefboringen opneemt in het Provinciale Omgevingsplan, eveneens - neem ik aan - ter ondersteuning van de uitvoering van het regeringsstandpunt over de Waddenboringen.

Gemeenten en de provincies Brabant en Zuid-Holland doen in het kader van het Overlegorgaan Nationaal Park de Biesbosch in hun en in onze ogen netjes hun huiswerk en komen tot de conclusie dat de afgifte van de onderhavige boorvergunningen niet in overeenstemming is met hun uitleg over het wettelijk kader, namelijk de Vogel- en de Habitatrichtlijn. Het is echter weer de minister van EZ die het standpunt van de lagere overheden naast zich neerlegt.

Hoe moeten de lagere overheden die te maken hebben met te beschermen natuurgebieden hier nog chocola van bakken? Juist daar is de creatie van draagvlak voor natuurbescherming van het allergrootste belang. Dat moet gekoesterd en gerespecteerd worden. Immer, de plaatselijke bevolking is zelf ook bereid prioriteiten te stellen. Dat moet worden beloond in plaats van worden afgestraft. En dat is eigenlijk wel wat er gaande is.

En ondertussen komen de oplossingen voor goede Nederlandse wetgeving niet dichterbij.

Mede tegen deze achtergrond heeft de PvdA-fractie tijdens een algemeen overleg vorige week met de staatssecretaris voor LNV aangekondigd een kameruitspraak te vragen over de volledige opname van het afwegingskader van de Habitatrichtlijn in de Natuurbeschermingswet Dat is de beste basis om vervolgens tot nadere uitwerking te komen in andere daarvoor in aanmerking komende wettelijke kaders en regelingen.

Vanzelfsprekend hebben wij daarbij betrokken het overduidelijke standpunt van de Europese Commissie, die reeds in oktober Nederland een soort van laatste waarschuwing gaf bij het in gebreke blijven bij de implementatie van Vogel- en Habitatrichtlijnen stammende uit NB resp. 1979 en 1992. De Europese Commissie en de rechter in Breda leggen precies de vinger op de zere plek, waar nu de Biesbosch het slachtoffer van dreigt te worden. Ook het advies van de Waddenadviesraad past in dit rijtje.

Mijn fractie vindt dat de warboel, die zo langzamerhand gecreëerd is, zo spoedig mogelijk moet worden opgeruimd en wij vinden dat het bezwaar dat de minister van EZ heeft aangetekend tegen de uitspraak van de rechter van Breda over betere wetgeving bepaald geen bijdrage is aan het zo noodzakelijke verbeteringsproces waar staatssecretaris Faber hard aan werkt. Sterker nog, onze indruk is dat het een bijdrage is aan de door ons verfoeide toenemende juridisering.

Die stap van de minister, nu weer richting Nederlandse rechter, begrijpen wij niet. Wellicht kan de minister nog wat overwegingen aangeven op basis waarvan zij meent dat de in gang gezette processen bijdragen tot de werkzaamheden van de staatssecretaris. Hoewel wij nog niet geheel gerust waren op de uitwerking van het standpunt van staatssecretaris Faber, zoals dat aan de orde was tijdens het overleg van vorige week, menen wij toch dat een zekere bescheidenheid in deze fase van de ontwikkeling van de wetgeving de minister van EZ gesierd zou hebben.

De Biesbosch is een beschermd natuurgebied waarop de Vogel- en Habitatrichtlijn van toepassing is. Dat betekent bij twijfel over schade afzien van de eventueel geplande activiteiten tenzij er maatschappelijke noodzaak is en er geen alternatieven zijn.

Omdat het de gemeenten en provincies niet te verwijten valt dat er hiaten in de wetgeving zijn, menen wij dat de regering met de NAM in overleg moet treden om af te zien van activiteiten inzake (proef)boringen zolang het afwegingskader van de Habitatrichtlijn niet integraal is opgenomen in de Natuurbeschermingswet en de andere eventueel daarbijbehorende wettelijke kaders en regelingen, zoals de Mijnbouwwet. Vanzelfsprekend moet dat ook volstrekte duidelijkheid opleveren over de taken en bevoegdheden terzake van gemeenten en provincies. De discussie met de Europese Commissie moet z.s.m. definitief afgerond worden.

Tenslotte zult u eveneens begrijpen dat bij ons inmiddels grote behoefte bestaat aan het activiteitenplan van mijnbouwactiviteiten dat een inzicht moet geven in de stand van zaken en voorgenomen activiteiten per gasveld of nog te exploiteren gasvelden met betrekking tot de uitgifte van concessies en vergunningen, alsmede een winningscenario. De verplichting tot het maken van het activiteitenplan is op basis van een PvdA-amendement in de Gaswet opgenomen. Wanneer kan het eerste activiteitenplan verwacht worden?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...