Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toepassing art.19 voor kleinschalig kampeerterrein Holten

Datum nieuwsfeit: 06-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Wet op de Ruimtelijke Ordening

TOEPASSING ARTIKEL 19, LID 1, WRO TEN BEHOEVE VAN KLEINSCHALIG KAMPEERTERREIN GESKESDIJK 34 TE HOLTEN

Vanaf 27 november 2000 ligt voor een periode van vier weken op de afdeling algemene zaken in het gemeentehuis voor een ieder ter inzage een aanvraag om vrijstelling van het bestemmingsplan en ontheffing als bedoeld in artikel 8, lid 2, onder a en lid 3 van de Wet op de openluchtrecreatie voor een kleinschalig kampeerterrein op het perceel Geskesdijk 34 te Holten.
Aangezien deze aanvraag vanwege overschrijding van het maximaal aantal toegestane kampeermiddelen (5) niet in overeenstemming is met de voorschriften van het vigerend bestemmingsplan "Buitengebied" doch wel in overeenstemming met de "Nota inzake kampeerbeleid gemeente Holten" en het ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied, partiële herziening 1999" bestaat het voornemen om aan deze aanvraag medewerking te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (zelfstandige projectprocedure). Tijdens de termijn van vier weken dat de aanvraag ter inzage ligt, kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent deze aanvraag kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Holten, 23 november 2000.
Burgemeester en wethouders van Holten,
de secretaris de burgemeester,

J.P. Stegeman drs. N. Gerzee

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie