Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Genomineerden N-H voor Cees Korver Zorgvernieuwings Prijs

Datum nieuwsfeit: 07-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Negen genomineerden voor Cees Korver Zorgvernieuwings Prijs 2000 Een jury heeft negen projecten genomineerd voor de Cees Korver Zorgvernieuwings Prijs 2000. De nominaties zijn aangedragen door Statenleden . In de jury, onder voorzitterschap van de gedeputeerde Zorg, Welzijn en Cultuur, de heer
E. Neef, zitten drie Statenleden uit de commissie Zorg, Welzijn en Cultuur en twee externe deskundigen. Dit jaar wordt de Cees Korver Prijs voor de eerste keer uitgereikt.
Doel van de Cees Korverprijs is het stimuleren van projecten en activiteiten met een voorbeeldwerking op het gebied van de zorgverlening die de zorg verbeteren of vernieuwen. Alle Noord-Hollandse instellingen met activiteiten in de zorg kunnen meedingen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van maximaal f 30.000,= en een kunstwerk. De prijs is genoemd naar de in 1998 overleden oud-gedeputeerde Zorg , de heer Cees Korver. Cees Korver is 13 jaar Gedeputeerde geweest in Noord-Holland. In die tijd (1978-1991) heeft hij het begrip zorgvernieuwing bij de provincie geïntroduceerd en heeft hij de aanzet gegeven voor de subsidiering van zorgvernieuwende projecten.

De genomineerden voor de Cees Korver Zorgvernieuwings Prijs 2000 zijn:
Case Management is een project waarin de casemanager de belangenbehartiger is van de bewoners en hen helpt overwogen keuzes te maken uit het totale aanbod van zorgvoorzieningen in het Verpleeghuis Hogewey te Weesp.

De grote stadsuitbreiding IJburg heeft vanaf de planvorming in 1997 de speciale aandacht van de ouderenbond, met name wat betreft wonen-zorg en vervoer. IJburg is een project van de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen in Amsterdam.

Schilderen met woorden is de naam van de tweede landelijke gedichtenwedstrijd voor verstandelijk gehandicapten in Nederland en België van de Stichting AGO dagverblijven in Diemen en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) te Amsterdam in samenwerking met de Stichting Taal.

DOC-team is een project van het Dementie-Onderzoeks-en Casemanagementsteam dat naast onderzoek en diagnostiek van dementiesyndromen intensieve thuisbegeleiding biedt aan cliënten. Het is een project van de zeven verpleeghuizen in Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland en de GGZ Noord-Holland-Noord.

Het project Landbouw en Zorg van De Noorderhoeve en stichting De Brink in Schoorl. Het is een Agrarisch Zorgproject waar dagbesteding en training wordt gegeven aan lichamelijk- en verstandelijk gehandicapten en ex-verslaafden.

Seniorenplan, actief genieten in Noord-Holland van Project- en Adviesbureau Seniorclick beoogt junioren en senioren gezamenlijk te betrekken bij nieuwe ondernemingen en activiteiten.

De Na(h)derkring, een project voor dagbesteding en dagopvang voor thuiswonende mensen tussen de 50 en 70 jaar met een niet aangeboren hersenletsel(NAH) van het Platform Niet-aangeboren Hersenletsel Gooi- en Vechtstreek.

Het Guishuis is een multicultureel centrum waar een verpleeghuis, naschoolse opvang, peuterspeelzalen en voorzieningen voor mensen met een verstandelijke handicap onder een dak zitten. Het is een Samenwerkingsproject tussen Stichting Zorg Zaanland, Stichting Welsaen, Stichting Odion en Stichting Organisatie Zaanse Kinderopvang.

Het project Versa van de Stichting Welzijn en Cultuur Gooi en Vechtstreek is een nieuwe samenbundeling in het Gooi van maatschappelijk werk, jongerenwerk, vrijwilligerswerk, raadsliedenwerk, opbouwwerk, sociaal-cultureel werk en cultuur. Nieuw is dat zowel een groepsgerichte als een individuele benadering van de sociale problemen mogelijk is.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie