Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe uitgaven over chipkaarttoepassingen

Datum nieuwsfeit: 07-12-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT

Nieuwe uitgaven over chipkaarttoepassingen completeren NCP Actuareeks

Leidschendam, december 2000 - In de NCP Actuareeks, waarmee de Stichting Nationaal Chipcard Platform objectieve informatie verschaft over actuele thema's in de chipkaartmarkt, zijn vier nieuwe boekjes verschenen. Met de uitgaven 'Chipkaart Raad en Daad', 'De chipkaart als klantenbinder', 'De Zorgpas als katalysator' en 'Companycards' wordt de serie voorlopig gecompleteerd. De boekjes zijn verkrijgbaar bij het NCP-secretariaat (zolang de voorrraad strekt), maar de teksten kunnen ook worden gedownload vanaf de NCP-website: www.ncp.nu.

Chipkaart Raad en Daad
Door de continue ontwikkeling van de techniek zijn de laatste jaren de mogelijkheden van chipkaarten sterk verbeterd. Tientallen chipkaartprojecten zijn operationeel en bijna wekelijks komen er nieuwe bij. Sommige daarvan zijn zeer succesvol, andere minder. Aan de hand van lessen uit het verleden behandelt 'Chipkaart Raad en Daad' de factoren die bepalend zijn voor het succes van een chipkaartproject. Het boekje is bedoeld als hulpmiddel voor kaartuitgevers en toepassingsaanbieders in spé bij het starten en vormgeven van hun projecten.

De chipkaart als klantenbinder
Als gevolg van de individualisering van de samenleving en de toenemende concurrentie onder aanbieders, heeft de detailhandel voor een belangrijk deel de grip op de consument en zijn koopgedrag verloren. Met de teloorgang van de persoonlijke relatie tussen detaillist en consument, verdween ook de loyaliteit van de consument. Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën maken het mogelijk grote aantallen individuele consumenten te kennen, zoals vroeger de winkelier zijn klanten kende. Databasemarketing in combinatie met chipkaarttechnologie biedt de marketingmanager instrumenten voor een min of meer persoonlijke benadering van de consument. In 'De chipkaart als klantenbinder' staat de chipkaart centraal als actueel fenomeen om de sociale binding tussen de retailer en zijn klanten te vergroten.

De Zorgpas als katalysator
Al meer dan tien jaar wordt in Nederland nagedacht over een identificatiemiddel voor elke zorgconsument in Nederland. Medio 1999 werd door alle partijen in de sector - zorgverleners, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en de overheid - consensus bereikt over de komst van een Nationale Zorgpas die de komende jaren een hoofdrol zal spelen bij het opvragen, overdragen en verwerken van elektronische gegevens. 'De Zorgpas als katalysator' besteedt aandacht aan de individuele initiatieven van onder meer ICT- en telecombedrijven, overheid, banken, medische artsenkoepels, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars gedurende de afgelopen jaren om te komen tot een identificatiemiddel voor de Nederlandse zorgconsument. Kaartprojecten die, hoe divers van opzet ook, uiteindelijk gezamenlijk hebben geleid tot de huidige inzichten en consensus ten aanzien van de Nationale Zorgpas.

Companycards
Uit veiligheidsoverwegingen verstrekken veel bedrijven en instellingen identificatiebewijzen aan hun medewerkers en soms aan bezoekers, om hen toegang te kunnen verlenen tot bedrijfsgebouwen. Een relatief nieuw identificatiemiddel is de companycard in de vorm van een intelligente chipkaart. Naast efficiënte en gedifferentieerde toegangsverlening - waarbij de beveiliging verschilt voor bepaalde onderdelen van de organisatie - biedt de chipkaart ruimte voor andere functies, die de efficiency binnen een organisatie kunnen bevorderen en de toegevoegde waarde voor de kaarthouder kunnen vergroten. Mogelijke toepassingen zijn de autorisatie voor het computernetwerk van de organisatie; betalen in het bedrijfsrestaurant, koffieautomaten, vending machines etc.; aanwezigheidscontrole en tijdregistratie. In het boekje 'Companycards' worden toepassingsmogelijkheden, projectbeslissingen en kosten-baten afwegingen beschreven en geïllustreerd aan de hand van een zevental succesvolle companycard-projecten in Nederland.

NCP Actuareeks
In de NCP Actuareeks verschenen eerder:

- 'Overheid, burger en biometrie'(Senter publicatie);
- 'Mijn chipkaart, dat ben ik!';

- 'Chipkaarten om van te houden';

- 'Chipkaarten in de politiek'.

Stichting Nationaal Chipcard Platform, Postbus 262, 2260 AG Leidschendam. Tel. 070-301 0817.

Nationaal Chipcard Platform
De Stichting Nationaal Chipcard Platform (NCP) is in 1994 opgericht als nationaal overlegplatform voor bedrijfsleven en overheid, om bij te dragen aan een verantwoorde invoering van chipkaarttechnologie. Het streven naar multifunctionaliteit en interoperabiliteit werd geconcretiseerd in het afsprakenstelsel Open Infrastructuur voor Chipcardtoepassingen (OIC) dat de officiële status kreeg van Nationale PraktijkRichtlijn. Naast voorlichting over de toepassingsmogelijkheden van chipkaarttechnologie is het uitdragen van dit afsprakenstelsel in nationaal en internationaal verband de belangrijkste taak van het NCP.
Voor meer informatie over het NCP: www.ncp.nu

Informatie voor de redactie:
Influx PR Stichting Nationaal Chipcard Platform Gerline van Wijnen Dhr. J. van Arkel Tel.: 055 - 366 30 34 Tel. 070-301 0817. E-mail: pr (influx@cs.com) E-mail: (ncp@bart.nl)

Voor redactionele doeleinden kunnen boekjes worden opgevraagd bij Influx PR.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - -
INFLUX PR-/Pers- (advies) Bureau - Deventerstraat 81 - NL - 7322 JL Apeldoorn. Tel.: +31 - 55 - 366 3034 / Fax: +31 - 55 - 360 2661 / E-mail: (PRInflux@cs.com) Http://www.Influx-pr.com

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie