Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Justitie wil vrijwilligerswerk stimuleren

Datum nieuwsfeit: 07-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

07.12.00

Justitie wil vrijwilligerswerk stimuleren

Het ministerie van Justitie gaat een apart beleid ontwikkelen voor vrijwilligers die werkzaam zijn op het gebied van de justitiële taakuitoefening. Uit onderzoek blijkt dat Justitie een groot kapitaal aan vrijwilligers kent. Er zijn naar schatting 18.000 vrijwilligers actief bij organisaties op het terrein van Justitie. Deze activiteiten passen in het beleid van het ministerie van Justitie om burgers te betrekken bij het stimuleren van een veilige en rechtvaardige samenleving. Om dit niveau te handhaven en zo mogelijk te versterken zal volgend jaar een beleidsnotitie verschijnen over het vrijwilligerwerk. Volgend jaar is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van Vrijwilligers.

Uit het onderzoek blijkt dat de Justitiële vrijwilligers, in vergelijking met andere vormen van activiteiten, moeten voldoen aan redelijk hoge eisen. Het betreft activiteiten binnen een diverse en complexe (juridische) materie voor een doelgroep met een vaak ernstige problematiek. Bijvoorbeeld activiteiten op het terrein van slachtofferhulp, asielzaken en juridische bijstand. Veel van het vrijwilligerswerk wordt verricht door hoog opgeleide autochtone vrouwen van middelbare leeftijd die daar gemiddeld een dagdeel per week aan besteden. Bijna alle vrijwilligers werken in georganiseerd verband bij bijvoorbeeld de Reclassering, VluchtelingenWerk, Slachtofferhulp, gezinsvoogdij en de rechts- en kinderrechtswinkels. Daarnaast zijn er veel organisaties aangesloten bij het Belangen Overleg Niet Justitie Gebonden Organisaties (BONJO).

De druk op de organisaties op het werven van vrijwilligers is groot. Maatschappelijke en culturele veranderingen zoals verzakelijking, een verhevigde strijd om de vrije tijd, arbeidsmarktontwikkelingen en vergrijzing zijn van invloed op vrijwilligerswerk. Daar waar mensen vroeger veelal vanuit een levensbeschouwelijke identiteit vrijwillige activiteiten ondernamen, zijn burgers anno 2000 meer gericht op projectmatig vrijwilligerswerk dat een duidelijke doel en inzet kent. Het werven van allochtonen vergt een bijzondere inspanning die zich meer richt op het actief benaderen van de doelgroep waarbij gebruik gemaakt moet worden van bestaande netwerken. Minderhedengroeperingen geven zelf aan dat participatie van allochtonen bij vrijwilligeractiviteiten kunnen bijdragen aan integratie en de eigen verantwoordelijkheid van allochtone gemeenschappen.

Het ministerie van Justitie organiseert op korte termijn een consultatie-bijeenkomst om de resultaten van het onderzoek te bespreken en contouren te ontwikkelen voor de beleidsnotitie.

Onderzoek: Ministerie van Justitie, DGPJS, J. Leest, Vrijwilligers, een verkennend beleidsonderzoek naar de aard, omvang en betekenis van vrijwilligerswerk op de werkvelden van justitie.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 08-12-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie