Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaams VU&ID wil afbouw thesisjaar

Datum nieuwsfeit: 07-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

VU&ID wil afbouw thesisjaar (07/12/00)

In de Commissie voor Onderwijs, Wetenschapsbeleid en Vorming drukte de heer Dirk De Cock, aan minister Vanderpoorten, zijn bezorgdheid uit over het groeiend aantal studenten dat kiest voor een zogenaamd thesisjaar, een supplementair jaar dat men aan de studies toevoegt om de thesis of verhandeling af te werken. Uit De Morgen van 14 november bleek dit immers steeds vaker schering en inslag, voornamelijk in de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte en Politieke en Sociale Wetenschappen.

Op dit moment heeft men, vanuit de onderwijsraad van de universiteit van Gent, een sensibiliseringscampagne op poten gezet, om dergelijke situaties af te raden. Het uitgangspunt is dat een thesisjaar een uitzonderlijke situatie moet zijn en dat er maatregelen moeten genomen worden om het aantal terug te brengen tot aanvaardbare proporties (dit wil zeggen minder dan 5%). Deze sensibiliseringscampagne bestaat dan ook uit vier maatregelen:

1. Studenten en personeelsleden moeten ervan overtuigd worden dat een extra studiejaar geen echte meerwaarde oplevert.
2. Aan de faculteiten is gevraagd om de studielast te meten en maatregelen te nemen om de studielast evenwichtiger te maken, onder meer door een betere verdeling over de licentiejaren.
3. Faculteiten dienen in sommige opleidingen extra zorg te dragen voor een goede begeleiding van de voortgang van de scriptie, naast de inhoudelijke begeleiding. In het voorlaatste jaar zou een onderdeel voorbereiding van de scriptie georganiseerd kunnen worden.
4. In sommige opleidingen wijzen de studenten erop dat de infrastructuur inzake bibliotheken niet optimaal is, onder andere de toegangsmogelijkheden laten vaak te wensen over. Ook hier werd de faculteiten gevraagd maatregelen te nemen om de gebruiksmogelijkheden te verbeteren.

Hierbij dient opgemerkt dat het niet enkel de universiteit van Gent is die aandacht heeft voor deze problematiek maar dat alle Vlaamse universiteiten maatregelen nemen om te bevorderen dat de eindverhandeling tijdig af is, bijv. het beginnen van de thesis in het voorlaatste jaar, het maken van contractuele afspraken tussen student en promotor over de opmaak en de voortgang van de eindverhandeling en het tussentijds evalueren op het einde van het voorlaatste schooljaar.

Een bemerking die de minister in haar antwoord formuleerde is dat het terugdringen van dit fenomeen in geen geval mag leiden tot een versoepeling van de maatstaven van beoordeling.

Auteur:
VU&ID-fractie Vlaams parlement
Dirk De Cock, Vlaams Volksvertegenwoordiger

Meer informatie:
Contactpersoon: Peter Buysrogge
Telefoon: 02/552.93.14
Fax: 02/552.93.63
E-post: (Peter.Buysrogge@vlaamsparlement.be)
Url: www.volksunie.be


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie