Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Congres AOb: de kracht van onderwijs

Datum nieuwsfeit: 07-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Algemene Onderwijsbond


De kracht van onderwijs

Het document dat als leidraad dient voor de voorbereiding van het tweede congres van de Algemene Onderwijsbond, te houden op 7 en 8 december 2000 in het Kurhaus te Scheveningen is nu verschenen.

De manier waarop het congres dit jaar gestalte krijgt wijkt af van de traditionele gang van zaken. Anders dan drie jaar geleden staat het aankomende congres in het teken van interactieve beleidsbepaling. De tweede dag van het congres, vrijdag 8 december is gereserveerd voor een discussie over de toekomst van het onderwijs.

Het congresdocument De kracht van onderwijs is een bundeling van suggesties, ideeën, mogelijkheden en fantasieën. Om de discussie te structureren zijn stellingen geformuleerd, die op het congres in groepen worden bediscussieerd. De congresdeelnemers gaan in groepen uiteen met de opdracht gezamenlijk te komen tot een aantal uitspraken die richtinggevend zijn voor nieuw beleid. De uitkomsten van die groepsdiscussies worden in een plenaire slotronde op elkaar afgestemd. De discussiegroepen worden samengesteld uit de afvaardigingen van de verschillende bondsinstanties. Elke sector en groep en elk district is daarmee in meerdere discussiegroepen vertegenwoordigd, waardoor onderwerpen vanuit verschillende gezichtspunten worden belicht en de discussie onderwijsbreed gevoerd wordt. De groepsindeling wordt bekend gemaakt zodra de bondsinstanties hun afgevaardigden hebben opgegeven.

Aan de hand van de plenaire discussie worden de speerpunten voor het driejaarlijks beleid van de Algemene Onderwijsbond vastgesteld. Aan de hand van deze speerpunten wordt de beleidsnota voor de langere termijn geschreven. Deze beleidsnota wordt in een algemene vergadering aan de orde gesteld, behandeld en vastgesteld.

In de voorbereiding van het congres, op de district-, sector- en groepsvergaderingen wordt de werkwijze nogmaals toegelicht door de personen die tijdens het congres de groepsdiscussies voorzitten.

Voorbereiding
Niet alleen de opzet van het congres is vernieuwend, ook hoeven de discussiegroepen niet alleen uit de gebruikelijke afgevaardigden te bestaan. Het staat elke sector en groep en elk district vrij die vakbondsleden af te vaardigen waarvan zij denken dat hij of zij een goede inbreng kan hebben in de discussie. Door zowel het gangbare kader als de leden die minder bekend zijn met kaderwerk bij de discussie te betrekken ontstaat een delegatie die de verschillende onderwijsthema's vrij en onbevangen tegemoet kan treden. We hopen dat u in de uitnodiging voor uw leden-, sector- of groepsvergadering wilt benadrukken dat ook leden en andere belangstellenden de mogelijkheid hebben kennis te maken met de beleidsvorming van de Algemene Onderwijsbond door als afvaardiging deel te nemen aan de discussie tijdens het congres.

Het congres 2000 wordt een creatief congres waar nieuwe ideeën worden gelanceerd. De start van een 'veranderende AOb', die ook op het terrein van het ontwikkelen van opvattingen met betrekking tot de onderwijsinhoud het initiatief in handen wil houden.

U kunt hier het document als Winzip-file (self-extracting) downloaden. Klik op de button

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie