Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteraad Leiden praat over maatregelen tegen armoede

Datum nieuwsfeit: 08-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leiden
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leiden

Gemeenteraad praat over maatregelen tegen armoede

'Liever niet alleen een zak met geld'

SOCIALE ZAKEN - Met alleen extra geld zijn mensen met een minimuminkomen niet geholpen. Het belangrijkste probleem van minima is dat zij door geldgebrek niet deelnemen aan bijvoorbeeld sportactiviteiten en daardoor in een sociaal isolement raken. Juist daar moet de gemeente wat aan doen. Althans, dat vonden de deelnemers van de raadsconferentie over het armoedebeleid vorige week dinsdag.

De speciale raadsconferentie was georganiseerd om verschillende ideeën over de aanpak van armoedeproblemen te bespreken. Zowel raadsleden als vertegenwoordigers van organisaties die met minima te maken hebben kwamen aan het woord. Over het algemeen toonden de aanwezigen zich tevreden over de maatregelen die de gemeente neemt. Wel is er extra aandacht nodig voor bijvoorbeeld kinderen en jongeren met een handicap.

Geld voor sport
Zo vroeg Geraldine Pieterse van de Cliëntenraad, die advies geeft aan de dienst Sociale Zaken in het belang van uitkeringsgerechtigden, zich af of het geld dat voor kinderen is bedoeld echt bij hen terechtkomt. Ouders met een minimuminkomen krijgen jaarlijks onder meer een eenmalige bijdrage om hun kinderen te laten sporten of aan andere sociale activiteiten te laten meedoen, maar het is de vraag of ze het geld daar daadwerkelijk voor gebruiken.
Mevrouw J. Pietersen van de Raad & Daadwinkel Slaaghwijk dacht dat ouders zoveel andere dringende uitgaven hebben, dat activiteiten voor de kinderen er soms bij inschieten. 'Neem bijvoorbeeld de kosten voor schoolboeken en ander studiemateriaal. Ouders krijgen daar van de overheid een bijdrage voor, maar die wordt veel te laat uitbetaald. Wanneer aan het begin van een schooljaar de boeken moeten worden aangeschaft, gaat daar ineens een hele hoop geld aan op. Door dit soort dingen blijft er, ook al zouden ouders het graag anders willen, weinig over van het geld dat eigenlijk voor sport en andere zinvolle activiteiten voor de kinderen is bedoeld.' Geen goede zaak, vonden de aanwezigen. De gemeente zou dan ook moeten onderzoeken hoe dit probleem kan worden opgelost.

Steuntje in de rug
Daarnaast moet de gemeente de kans op werk voor jongeren met een handicap proberen te vergroten. Deze groep heeft het extra moeilijk om aan slag te komen. 'Werkgevers zijn nog steeds bang om een gehandicapte in dienst te nemen', legt Lia Veldkamp, voorzitter van het Overleg Gehandicapten Leiden, uit. 'Kennelijk denken ze, onterecht, dat iemand met een handicap te weinig kan of snel weer zal uitvallen. De gemeente kan werkgevers helpen door ze nog meer dan ze nu al doet te stimuleren om hen een kans te geven in hun bedrijf. Er zijn ook subsidies die werkgevers een financieel steuntje in de rug bieden voor bijvoorbeeld het aanpassen van een werkplek.'

Armoedeval
Er werd verder gesproken over het aan de slag helpen van werkzoekenden in het algemeen. Werk is nog altijd de beste remedie tegen armoede, daar waren de aanwezigen het wel over eens. Daarom moet de gemeente nog meer doen om uitkeringsgerechtigden aan een baan te helpen. Grote zorg daarbij is de zogenaamde 'armoedeval'. Dat betekent een uitkeringsgerechtigde die een baan vindt daar financieel nauwelijks of niet van profiteert, omdat hij of zij ineens allerlei subsidies en bijdragen, zoals huursubsidie, verliest. Dit stimuleert niet om aan het werk te gaan. Tijdens de avond bleek het niet eenvoudig daarvoor met een goede oplossing te komen. De rijksoverheid heeft inmiddels besloten om via belastingmaatregelen de armoedeval wat te verzachten. De raadsleden willen echter wel dat de gemeente zelf ook met oplossingen komt.
Wethouder Jan Laurier gaf na afloop van de avond aan blij te zijn met alle opmerkingen en suggesties. Met de resultaten van de conferentie in de hand gaat het gemeentebestuur nadenken over nieuwe voorstellen voor het beleid in het komende jaren.

Armoedeonderzoek en het minimabeleid
Het in 1999 gehouden armoedeonderzoek wees uit dat ongeveer zeveneneenhalf procent van de Leidse huishoudens het met een minimuminkomen moet doen. Het gaat daarbij niet alleen om mensen met een uitkering, maar ook om werkenden die het minimumloon of net iets meer verdienen. Om hen te helpen zijn er verschillende regelingen, zoals huursubsidie en een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Daarnaast werpt de gemeente een aantal eigen regelingen in de strijd: kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, bijzondere bijstand (ABW+) en sinds 1995 het minimabeleid. Hieronder vallen onder meer een jaarlijkse uitkering voor maatschappelijke activiteiten zoals cursussen en sport, een bijdrage in de woonlasten, vergoeding voor schoolkosten en de aanvullende ziektekostenverzekering (AV-speciaal). Verder probeert de gemeente zoveel mogelijk mensen met een uitkering te helpen werk te vinden èn te houden.

De gemeenteraad besprak vorige week dinsdag het armoedevraagstuk in Leiden. Raadsleden en vertegenwoordigers van organisaties die met minima te maken hebben, deden suggesties voor het verbeteren van het armoedebeleid. Foto: Wim van Noort.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie