Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen sluiting Demag Delaval Turbomachinery

Datum nieuwsfeit: 08-12-2000
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken

Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 202
Datum: 08-12-2000

AANGEKONDIGDE SLUITING VAN DEMAG DELAVAL TURBOMACHINERY B.V.

Het lid van de Tweede Kamer Schreijer-Pierik (CDA) heeft aan de minister van Economische Zaken op 23 november 2000 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Heeft u kennisgenomen van de door Siemens aangekondigde sluiting van de fabriek Demag Delaval Turbomachinery B.V. te Hengelo, waardoor 370 banen op het spel komen te staan, en van het voornemen van Siemens om de productie van compressoren van Hengelo te verplaatsen naar Duitsland? 1)


2 Herinnert u zich dat u op 18 oktober 1999 een werkbezoek heeft gebracht aan dit bedrijf waarbij u verklaard heeft dat dit bedrijf tot de beste in zijn soort behoort?


3 Heeft u kennisgenomen van de uitspraken van minister Zalm dat de problemen bij Demag Delaval inherent zijn aan een markteconomie, en dat dit soort ontwikkelingen 'all in the game" zijn? 2) Deelt u deze visie? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de uitspraken die u deed tijdens het werkbezoek aan Demag Delaval?


4 Zo neen, bent u bereid zich maximaal in te zetten voor het behoud van werkgelegenheid bij Demag Delaval te Hengelo? Welke maatregelen denkt u te kunnen en willen nemen?


5 Stroken de beleidsvoornemens van Siemens met betrekking tot Demag Delaval naar uw oordeel met de vigerende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving?1) Zie: ANP-bericht van 15 november jl.

2) Zie: Twentsche Courant Tubantia, 21 november jl.

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.


1 Demag Delaval, een divisie binnen ATECS Mannesmann, is thans voor 50% eigendom van een Siemens/Bosch consortium en voor 50% van Vodafone. Naar ik heb begrepen wordt - vooruitlopend op een mogelijke overdracht van aandelen van Vodafone aan Siemens - binnen het Siemens-concern nagedacht over de positie van de verschillende concern-onderdelen, waaronder Demag-Delaval te Hengelo. De veronderstelling dat Demag Delaval Turbomachinery B.V. te Hengelo gesloten zal worden, is derhalve prematuur.


2 Bij mijn bezoek aan Demag Delaval heb ik mij laten informeren over de verschillende strategieen, activiteiten, produkten en productieprocessen van het bedrijf. Ik ben onder de indruk van de kundigheden, slagvaardigheid en innovatie-bereidheid van het bedrijf. Het bedrijf is dan ook sedert 1982 zeer winstgevend.


3 Bedrijven die op wereldschaal opereren, zoals Siemens, zijn zich voortdurend aan het beraden over hun bedrijfsstrategie en de samenhang binnen het concern teneinde hun concurrentiepositie te handhaven of te verbeteren. Gelet op de voorgenomen aandelenoverdracht ligt het voor de hand dat het Siemens-concern zich thans beraadt over de positie van de concernonderdelen waaronder dat te Hengelo. Ik neem aan dat bij die beraadslagingen meegenomen zal worden dat de Hengelo-vestiging al jaren winstgevend is en een eigen expertise en internationale klantenkring heeft.

In onlangs gehouden overleg tussen Siemens Duitsland, Siemens Nederland, de bedrijfsdirectie en vakbonden is afgesproken dat er een uitgebreide analyse gemaakt zal worden van de positie van Demag Delaval en dat een sluitingsoptie thans van tafel is.


4 Sluiting is thans niet aan de orde. Een mogelijke optie blijft dat de vestiging in Hengelo overgebracht zal worden naar Duitsland. Deze optie zou ik betreuren omdat niet alleen werkgelegenheid, maar ook specifieke kennis uit Nederland zal verdwijnen. Ik heb mij inmiddels tot Siemens-Nederland gewend met het verzoek mij te infomeren over eventuele plannen van Siemens, voor zover die gevolgen kunnen hebben voor Demag Delaval te Hengelo.


5 Aangezien er nog geen concrete plannen zijn is toetsing aan wet- en regelgeving thans niet aan de orde.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie