Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over humanitaire hulp aan Suriname

Datum nieuwsfeit: 08-12-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl\content.asp?Key=404931Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Directie Westelijk Halfrond Afdeling Midden-Amerika en Caribisch Gebied Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 2500 EB Den Haag

Datum 8 december 2000 Auteur A.W.E. Donners

Kenmerk DWH/MC-592/00 Telefoon 070-348.5456

Blad /1 Fax 070-348.5472

Bijlage(n) 1 E-mail (annelies.donners@minbuza.nl)

Betreft Beantwoording vragen van het lid Verhagen (2000102700) over humanitaire hulp aan Suriname

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 24 november jl. kenmerk 2000102700, waarbij gevoegd waren de door het lid Verhagen overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, als bijlage dezes, het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Antwoord van mevrouw Herfkens, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking op vragen van het lid Verhagen

Vraag 1

Heeft U kennis genomen van de uitspraak van de Surinaamse minister van Gezondheidszorg Khudabuks, dat "de nood hoog is " op het terrein van gezondheidszorg en dat onder andere preventie voor de ziektes Aids, malaria en dengue zeer dringend is ?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Bent U op de hoogte van het feit dat de Surinaamse minister van Gezondheidszorg 25 miljoen gulden nodig heeft op jaarbasis en dat de Surinaams regering op dit moment geen inkomsten heeft ?

Antwoord

Ja.

Vraag 3

Hoe moeten bovenstaande feiten worden gezien tegen de achtergrond van de schriftelijke beantwoording bij de begroting Buitenlandse Zaken waarin werd gesteld dat in Suriname geen sprake is van een humanitaire noodsituatie ?

Antwoord

Zoals ik tijdens de begrotingsbehandeling stelde is er geen sprake van een humanitaire noodsituatie in Suriname, maar van een structurele verwaarlozing van de sociale sectoren. Dit kan uiteraard resulteren in sociale noden op huishoudniveau, maar daartoe vormt noodhulp of humanitaire hulp geen duurzame oplossing. Die is wel te verwachten van goed beleid.

Vraag 4

Bent U bereid Suriname in het kader van de gezondheidszorg bij te staan en hulp terzake te geven ?

Antwoord

Ik ben bereid Suriname in het kader van de gezondheidszorg bij te staan en steun te bieden, wanneer de Surinaamse regering aangeeft dat de gezondheidssector prioriteit dient te krijgen in de ontwikkelingsrelatie en
-zoals tijdens mijn bezoek aan Suriname is overeengekomen- op basis van de sectorkeuze Nederland om ondersteuning van de gezondheidssector verzoekt.

Overigens biedt Nederland nu reeds ondersteuning van de Surinaamse gezondheidszorg door financiering van de Regeling Laagfrequente Aandoeningen.

Kenmerk
Blad /3

1 Weekkrant Suriname, 18-24 oktober jl.


===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie