Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Afbouw Vlaamse varkensstapel definitief goedgekeurd

Datum nieuwsfeit: 08-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 8 DECEMBER 2000

Afbouw varkensstapel definitief goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft haar definitieve goedkeuring gehecht aan het ontwerpdecreet van Vlaams minister voor Landbouw en Leefmilieu Vera DUA om tot een vrijwillige afbouw van de varkensstapel te komen.

Om het probleem van de mestoverschotten aan te pakken en een daadwerkelijke verbetering van de milieukwaliteit te realiseren, is een driesporenbeleid uitgestippeld: een oordeelkundige bemesting, mest- en nutriëntenverwerking, en een aanpak aan de bron door een vermindering van de nutriëntenproductie. Via dit ontwerpdecreet wil de Vlaamse regering de aanpak aan de bron realiseren door het stimuleren van de vrijwillige afbouw van de veestapel. Het is de bedoeling via een uitvoerings- besluit de vrijwillige afbouw te beperken tot de varkens- sector omdat daar het probleem van de mestoverschotten het meest uitgesproken is.

Bij deze regeling worden de volgende uitgangsprincipes gehanteerd.

- Het aantal op te kopen dieren wordt bepaald zoals vastgesteld bij de berekening van de nutriëntenhalte, en stemt dus overeen met het reëel aantal aanwezige dieren.
- De opkoopregeling is volledig gebaseerd op vrijwillige participatie.

- De milieuvergunning voor deze diersoort wordt ingele- verd, zodat geen enkele plaats van de betrokken diersoort nog vergund is.

- Ook de nutriëntenhalte dient te worden ingekort met het aantal kilogram fosfaat en stikstof dat overeenstemt met de diersoort waarvan de exploitatie wordt stopgezet.
- Tot 2012 kan er geen nieuwe vergunning bekomen wor- den.

- Deze regeling wordt opengesteld voor een bepaalde korte periode.

Het is de bedoeling dat per zeug een bedrag van 15.720 fr. en per mestvarken een bedrag van 4.740 fr als stopzettingsvergoeding zal worden verleend. De voorkeur werd gegeven aan het werken met een vastgesteld bedrag omdat dit een eenvoudiger procedure met zich meebrengt en meer transparantie garandeert. Op de begroting 2001 is een bedrag van 1 miljard fr. gereserveerd voor de vrij- willige afbouw.

De aanvraag voor vrijwillige stopzetting moet met een aangetekend schrijven ingediend worden bij de administra- tie Land- en Tuinbouw (ALT). De minister kan een of meerdere extra periodes vastleggen waarin de aanvraag kan worden ingediend.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. 02-553 27 81
e-mail: (persdienst.dua@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie