Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer (2)

Datum nieuwsfeit: 08-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 08-12-2000

... B & W-nieuws week 49

Ruimte, Wonen en Economie
Het college stelt de Raad voor een storting te doen in het Regionaal Mobiliteitsfonds ter hoogte van 15,14 miljoen gulden, mits in het programma van het fonds de middelen die zijn gereserveerd voor "Wegenstructuur Haarlemmermeer" (20 miljoen gulden) volledig worden toegekend aan de Nieuwe Bennebroekerweg. Daarnaast wordt de verwachting uitgesproken dat de gemeente Haarlemmermeer er vanuit gaat een eigen plaats in het dagelijks bestuur van het fonds te krijgen en dat de projecten Zijtak Zuidtangent naar Nieuw-Vennep en de Knoop N201/A4/A5 zullen worden opgenomen in het programma van het fonds. Behandeling in de raad is op 14 december.

Het college stemt er mee in het plan voor de realisatie van het Spaarne Ziekenhuis en het plan voor de realisatie van het busstation voor de Zuidtangent op de eilanden 13 en 14 van het plangebied Floriande te publiceren en gedurende twee weken ter visie te leggen. Voor het realiseren van het voorgestelde wooncomplex (44 meter hoge woontoren) heeft het college besloten met de besluitvorming te wachten op de resultaten van het overleg dat hierover is gestart op grond van de op de inspraakavond van 28 september ingediende zienswijzen.

Het college heeft het tweede uitwerkingsplan Schiphol Noord West (uitbreiding van de brandweeroefenplaats op de luchthaven Schiphol) vastgesteld en ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Er zijn tegen het plan geen zienswijzen ingebracht.

Het college stelt de raad voor een voorbereidingsbesluit te nemen over de bouwplannen Amperestraat 1 te Badhoevedorp, Fokkerweg/Aalsmeerderdijk 94 te Schiphol-Rijk, bij de Kruisweg 1405 te Hoofddorp, de Nieuwstraat 8 en Spoorstraat 2 te Nieuw-Vennep.

Openbare Werken
Het college stelt de raad voor de Verordening Speelautomaten 2000 vast te stellen. Op 1 juni 2000 is de gewijzigde Wet op de kansspelen in werking getreden. De wijziging houdt in dat het rijk nu bepaald heeft dat in laagdrempelige inrichtingen (snackbars en jongerengelegenheden) geen kansspelautomaten mogen staan. In hoogdrempelige inrichtingen (cafés en restaurants) mogen twee kansspelautomaten staan. Daarnaast wordt de leeftijdsgrens van 18 jaar geintroduceerd voor zowel het spelen als het laten spelen op automaten. Daarnaast moet in de verordening worden vastgelegd voor hoeveel speelautomaten per inrichting vergunning wordt verleend. De raad wordt voorgesteld per inrichting het aantal speelautomaten vast te stellen op 3. Dit betekent voor hoogdrempelige inrichtingen dat er 2 kansspelen en 1 behendigheidsautomaat aanwezig mag zijn en dat laagdrempelige inrichtingen 3 behendigheidsautomaten mogen hebben. Ten opzichte van de huidige regeling houden de hoogdrempelige inrichtingen hetzelfde aantal speelautomaten, maar zijn er in plaats van 3 kansspelautomaten slechts 2 kansspelautomaten en 1 behendigheidsautomaat aanwezig. De laagdrempelige inrichtingen gaan er qua soort automaat op 'achteruit'; er mogen slechts behendigheidsautomaten aanwezig zijn.. De meeste huidige aanwezigheidsvergunningen zijn geldig tot
1 juni 2001; het nieuwe beleid kan dus al snel in de praktijk uitgevoerd worden. De controle op de speelautomaten ligt in handen van de politie.

Het college heeft de nota over de stand van zaken met betrekking tot het aantal storingen aan de brug T-106 en Weerenbrug voor kennisgeving aangenomen. De oorzaak van de storingen is tot op heden niet bekend; het vermoeden bestaat dat de storingen worden veroorzaakt door de software waarmee de bediening wordt aangestuurd. Doordat de storingen zich blijven voortdoen is een onveilige situatie ontstaan; reden om de bruggen vooralsnog gestremd te verklaren. De Weerenbrug wordt momenteel twee maal per week handmatig bediend. De brug T-106 wordt twee maal per dag handmatig bediend, opdat de zandtransporten van Ballast Nedam doorgang kunnen vinden. In overleg met de betrokken partijen worden testen uitgevoerd om de oorzaak van de storingen te achterhalen.

Het college heeft de beleidsregels vastgesteld voor het begrip "professionele zorgverleners" . Uitgangspunt hierbij is het verlenen van zowel lichamelijke als geestelijke professionele zorg (d.w.z. iemand moet zijn beroep hebben gemaakt van de zorgverlening en voor zijn werkzaamheden betaald worden) aan mensen (patiënten). Alleen algemeen erkende vormen van zorg worden als professioneel aangemerkt. Als toetsingsgrond voor het verlenen van een vergunning geldt dat er geen tijd is om een parkeerkaartje te kopen (spoedeisende hulp door huisartsen). Voor het verlenen van een ontheffing geldt als criterium dat het noodzakelijk is om de benodigde zorg uit te voeren om langer dan twee uur te parkeren (bijv. kraamzorg en thuiszorg).

Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Het college heeft het actieplan Cultuurbereik 2001-2004 vastgesteld. Het programma bestaat uit drie onderdelen, te weten Culturele diversiteit en versterking programmering; Cultuur en School en Beeldende Kunst en Vormgeving. Voor Culturele diversiteit en versterking programmering is 598.000 gulden beschikbaar. Daarvoor worden onder meer de volgende activiteiten georganiseerd; een kunstwedstrijd, openluchtfestival Haarlemmermeerse Bos, Cultuur tour voortgezet onderwijs, een kunstvaarroute, kindercultuurdag, beeldende kunstproject Wind en Water. Aan het onderdeel Cultuur en School wordt 584.000 gulden besteed. Zo krijgt iedere leerling gedurende zijn schoolloopbaan (t/m de basisvorming) ieder jaar 1 'cultuurinjectie' met behulp van het zogenoemde kunstmenu. Leerlingen uit de bovenbouw van het VO krijgen een cultuurvoucher van 50 gulden; zij kunnen zelf keuzes maken uit het culturele aanbod. Voor Beeldende Kunst en Vormgeving is 420.00 gulden beschikbaar. Hieruit worden verschillende manifestaties en projecten gefinancierd, zoals Art in games uit de reeks Art in.exposities, kunstwedstrijd "Show'm what you got", Wind en Water. De nota wordt nog behandeld in de raadscommissie CMW / OSZ.

Het college heeft besloten het advies van de raadscommissie CMW te volgen en eerst de resultaten van het externe onderzoek af te wachten alvorens akkoord te gaan met de gevraagde extra middelen voor de begroting 2001 van de GGD Amstelland Meerlanden. Het college heeft het jaarverslag en de jaarrekening 1999 van de Stichting Schouwburg De Meerse voor kennisgeving aangenomen en de subsidie 1999 (exclusief nacalculatie indexering loonkosten) vastgesteld op 1.699.000 gulden

Het college heeft de jaarrekening en het jaarverslag van stichting De Meerse, Centrum voor Kunst en Cultuur, voor kennisgeving aangenomen en het subsidiebedrag voor 1999 vastgesteld op 5.246.300 gulden.

Het college stemt in met de nota 'definitieve voorstellen subsidiebeleid in de sport'. Na behandeling in de raadscommissie Sport, Recreatie en Floriade worden alle betrokken (sport)organisaties in de gelegenheid gesteld te reageren op de voorstellen

Bestuursdienst
Het college heeft het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra) opdracht gegeven tot het houden van een audit van de implementatie van het rampenbestrijdingsplan Schiphol. Het onderzoek moet het volgende opleveren: een beeld van de huidige stand van zaken bij de implementatie; een overzicht van de nog niet geïmplementeerde aanbevelingen uit de implementatiepraktijk en uit evaluaties van incidenten/oefeningen; een beeld van de mogelijk resterende knelpunten op basis van een vergelijking tussen de door de onderzoekers al eerder onderzochte relevante internationale casussen en de in het rampenbestrijdingsplan beschreven praktijk. De kosten van het onderzoek zijn begroot op 75.000 gulden. De audit vindt plaats in de maanden januari en februari 2001. Naar verwachting kunnen in mei de uitkomsten aan het college worden voorgelegd.

Het college gaat akkoord met de voorgestelde formatie-uitbreiding van de afdeling Onderzoek en Statistiek met 0,39 fte en stelt daarmee de formatie van de afdeling O&S vast op 7.70 fte. De financiële dekking van de uitbreiding kan gerealiseerd worden door een bedrag van 60.000 gulden uit het projectbudget om te zetten in structureel geld en het vacaturegeld van de functie van onderzoeker (48.000 gulden) hieraan toe te voegen.

Facilitaire Dienst
Het college heeft de nadere rapportage over de ontwikkeling van ICT-kosten voor kennisgeving aangenomen. Bij de opgave voor de Najaarsnota 2000 is aangegeven dat het ICT-budget van de afdeling Automatisering en Vastgoedinformatie (AV) voor het jaar 2000 naar verwachting met 300.000 gulden zal worden overschreden. Als gevolg van een samenloop van incidentele problemen. Deze extra kosten worden met name veroorzaakt doordat de vacature hoofd AV moest worden ingevuld door een interim-manager en door de kosten van projectmanagement voor de afwikkeling van het millenniumproject (350.00 gulden). Daarnaast was extra inzet van vakkundig tijdelijk automatiseringspersoneel nodig als compensatie voor het hoge ziekteverzuim, het uitvoeren van het opleidingsplan en het beheren van 50PC's meer dan waarop de benodigde formatie was berekend (450.00 gulden). Naast deze extra kosten is door de cluster ICT een positief resultaat behaald van 500.00 gulden

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...