Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VEB overweegt juridische actie tegen afkoopsom Uni-Invest

Datum nieuwsfeit: 08-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vereniging van Effectenbezitters
Zoek soortgelijke berichten
Vereniging van Effectenbezitters


8 december 2000

Aan de financieel economische redactie

's-Gravenhage, 8 december 2000

VEB overweegt juridische actie tegen afkoopsom Uni-Invest

De Vereniging van Effectenbezitters overweegt actie te ondernemen inzake de afkoopsom die deel uitmaakt van het voorstel tot (juridische) fusie met Vastned Industrial/Offices. In het Fusiebericht d.d. is aangegeven dat een bedrag van 154 miljoen euro (f339 miljoen) zal worden betaald ter afkoop van de beschermingsconstructies aan Uni-Invest topman Homburg.

De kritiek van VEB richt zich op: a) de rechtvaardiging van de afkoopsom b) de hoogte van de afkoopsom c) belangenverstrengeling

A De rechtvaardiging van de afkoopsom

Uni-Invest kent de volgende constructies:


1) prioriteitsaandelen
2) golden parachute
3) poison pill

De golden parachute treedt slechts in werking "indien derden stappen ondernemen om de zeggenschap over Uni-Invest geheel of gedeeltelijk te verwerven, ...". De golden parachute is gecreëerd met het oog op vijandige overname van de vennootschap.

De VEB is van mening dat in de huidige situatie geen afkoopsom ter zake van de golden parachute verschuldigd is aangezien:
1) geen sprake is van overname van Uni-Invest, maar van een fusie;
2) Uni-Invest circa 50 procent groter is dan Vastned I/O en daarom eerder van een overname door Uni-Invest kan worden gesproken;
3) de stappen door Uni-Invest actief zijn genomen en dus geen sprake is van "derden" die de zeggenschap proberen te verwerven;
4) de transactie geen vijandig karakter draagt. Aan de prioriteitsaandelen (uitgegeven tegen nominale waarde) zou naar het oordeel van de VEB slechts een geringe waarde moeten worden toegekend.

B De hoogte van de afkoopsom: ruim 22 procent van de beurswaarde!

De afkoopsom bedraagt 154 miljoen euro, ofwel 2,52 euro per aandeel Uni-Invest. Indien deze afdracht niet plaats zou vinden, zouden de aandeelhouders een 2,52 euro hoger bod (of betere ruilverhouding) hebben kunnen ontvangen. In percentage van de beurskoers (11,25 euro) vertegenwoordigt de afkoopsom 22,4 procent.

Onder a) is al aangegeven dat de VEB van mening is dat een vergoeding voor de golden parachute in deze omstandigheden niet verschuldigd is. Zelfs indien de golden parachute in werking zou treden, dan zou de waarde daarvan thans circa f 53,7 miljoen bedragen. De golden parachute geeft het recht om tien procent van de aandelen (6,1 miljoen stuks) tegen de nominale waarde (f 16). Op basis van de slotkoers van 8 december jl. (11,25 euro of f 24,79) komt deze "waarde" berekening uit op 6,1 miljoen vermenigvuldigd met f 8,79 (het verschil tussen beurskoers en nominale waarde) ofwel f 53,7 miljoen. Dit bedrag is minder dan éénzesde van de overeengekomen afkoopsom.

C Belangenverstrengeling

De heer Homburg heeft met Vastned I/O zowel over de afkoop van de beschermingsconstructies onderhandeld als over de ruilverhouding in de "fusie" met Vastned I/O over de vergoeding voor de beschermingsconstructies. Gegeven de waarde van Uni-Invest (onroerend goed minus schulden) gaat een hogere "afkoopsom" voor Homburg direct ten koste van de waardering van de aandelen Uni-Invest.

Actie VEB

Op grond van het bovenstaande is de VEB van mening dat de afkoopsom als "buitensporig" kan worden gekwalificeerd en zeer nadelige gevolgen heeft voor Uni-Invest aandeelhouders. In dit kader onderzoekt de VEB thans de mogelijkheden om juridische actie te ontplooien in deze kwestie. De VEB roept beleggers op zich bij haar te melden.

Hoewel de VEB geen bezwaren heeft tegen de bundeling van de vastgoedactiviteiten van beide maatschappijen, adviseert zij aandeelhouders van Uni-Invest én Vastned I/O om - gegeven de afkoopsom die deel uitmaakt van de fusie - tegen het fusievoorstel te stemmen.

Vereniging van Effectenbezitters, drs. P.P.F. de Vries, directeur

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie